Financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge i ostale neprofitne organizacije na području Grada Pule –Pola u 2022. godini

Zahtjev za pristup informacijama od Marta Baradić za Grad Pula

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

Poštovani Grad Pula,

temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u
elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj mail, dostavite sljedeće:
Prijedloge koje su s ciljem donošenja konačne odluke o dodjeli financijskih sredstava sastavili:
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava podnesenih po raspisanom Javnom
pozivu za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće
dobro koje provode udruge i ostale neprofitne organizacije na području Grada Pule-Pola u
2022. godini iz djelokruga poslova Upravnog odjela za kulturu i razvoj civilnog društva, na
sjednicama održanim 14. ožujka 2022. godine, 15. ožujka 2022. godine, 16. ožujka 2022.
godine te 17. ožujka 2022. godine, Kulturno vijeće za scensku, dramsku i filmsku umjetnost
na sjednici održanoj dana 21. ožujka 2022. godine, Kulturno vijeće za inovativne umjetničke
i kulturne prakse na sjednici održanoj dana 21. ožujka 2022. godine, Kulturno vijeće za
likovnu umjetnost na sjednici održanoj dana 22. ožujka 2022. godine, Kulturno vijeće za
glazbu i glazbeno - scensku umjetnost na sjednici održanoj dana 23. ožujka, 24. ožujka i 25.
ožujka 2022. godine, Kulturno vijeće za knjigu i nakladništvo na sjednici održanoj 24. ožujka
2022. godine, Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava podnesenih po raspisanom Javnom pozivu
za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje
provode udruge i ostale neprofitne organizacije na području Grada Pule-Pola u 2022. godini
iz djelokruga poslova Upravnog odjela za društvene djelatnosti i mlade na sjednicama
održanim 25. ožujka 2022. godine i 29. ožujka 2022. godine, a koji su razmotrili i vrednovali prijave koje su ispunile formalne uvjete Javnog poziva, te dostavili prijedloge radi donošenja
konačne odluke o dodjeli financijskih sredstava.

Također, traže se zapisnici sa sjednica te bodovne liste svih navedenih povjerenstava i kulturnih vijeća, a na temelju kojih je izrađena konačna odluka o financiranju.
Prema Zakonu o kulturnim vijećima te Odluci o osnivanju kulturnih vijeća Grada Pule, rad vijeća je javan:
https://narodne-novine.nn.hr/.../slu.../...
http://www.pula.hr/.../media/SluzbeneNov...

S poštovanjem,

Marta Baradić

Eva Barbir, Grad Pula

1 privitaka

Poštovana,

povodom Vašeg zahtjeva od 8.4.2022. godine za pristup informacijama u
prilogu dostavljamo Vam obavijest da su tražene informacije javno dostupne
te poveznicu na stranicama Grada Pule za tražene podatke

 

s poštovanjem,

službenik za informiranje

Ova elektronička poruka je povjerljiva i može sadržavati povlaštene
informacije. Ako niste naznačeni primatelj, niste ovlašteni čitati,
štampati, pohraniti, obrađivati ili priopćavati ovu poruku. Ako ste ovu
poruku primili greškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite
pošiljatelja i izbrišete ovu poruku, njene privitke i kopije. Grad
Pula-Pola ne preuzima nikakvu odgovornost s obzirom na bilo koju moguću
netočnost bilo kojeg podatka koji je sadržan u ovoj poruci. Stajališta
izražena u ovoj poruci ne odražavaju nužno službena stajališta Grada
Pula-Pola. Hvala!
  Molimo da ne ispisujete ovaj e-mail ukoliko zaista nije potrebno.

This e-mail is confidential and may also contain privileged information.
If you are not the intended recipient, you are not authorised to read,
print, save, process or disclose this message. If you have received this
message by mistake, please inform the sender immediately and delete this
e-mail, its attachments and any copies. City of Pula-Pola does not take
any responsibility with regards to any possible inaccuracy of any data
contained in this e-mail. The opinions expressed in this e-mail do not
necessarily reflect the official positions of the City of Pula-Pola. Thank
you!
  Please, don't print this e-mail unless you really need to.