Za: Ponikve eko otok Krk

Poštovani!

Poštovani, temeljem čl. 5., st. 1. kojim je osigurano pravo na pristup informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenik prava tražim da sljedeće informacije dostavite putem maila:
1. Financijski izvještaji s prihodima i rashodima vezanih za gospodarenje otpadom u zadnjih 5 godina.
2. Pregled troškova zbrinjavanja otpada spremnog za reciklažu dobivenog razvrstavanjem na kućnom pragu, zelenim otocima, reciklažnim dvorištima i pogonima za razvstavanje otpada.
3. Odluke o cijenama odvoza komunalnog otpada nastalih u kućama i stambenim zgradama, s formulama za njihov izračun, u zadnjih 5 godina.
4. Popis poduzeća s kojima zadnjih 5 godina imate ugovor za preuzimanje, zbrinjavanje i reciklažu otpada.
5. Popis administrativnih jedinica lokalne samouprave koje ste obuhvaćali gospodarenjem otpadom u zadnjih 5 godina.

S poštovanjem,
Darko Podravec

Ivan Jurešić, Ponikve eko otok Krk

Poštovani,

Molimo vas da ispunite obrazac Zahtjev za pristup informacijama koji možete preuzeti putem adrese u nastavku.

http://www.ponikve.hr/sites/default/file...

po primitku zahtjeva dostavit ćemo tražene informacije,

lijep pozdrav,Ivan Jurešić, univ.spec.oec.

E-mail: [Ponikve eko otok Krk e-mail za zahtjeve]

www.ponikve.hr
www.ekootokkrk.hr

 Molim vas ne printajte ovu poruku ukoliko to nije neophodno
ŠTEDITE PAPIR - ČUVAJTE ŠUME!
(please don't print this email unless you really need to)

prikazati citirane dijelove

Administrator Miroslav je ostavio/la bilješku ()

Tijelo javne vlasti netočno tumači zakon - podnositelj zahtjeva za pristup informacijama nije dužan ispunjavati obrasce.

Više o vašem pravu možete pročitati na linku:
http://imamopravoznati.org/help/requesti...

Predlažemo podnositelju da pošalje odgovor tijelu javne vlasti u kojemu navodi da je zahtjev ispunjen sukladno ZPPI-ju te da se elektronski podnesen zahtjev smatra pisanim zahtjevom.

Ukoliko tijelo javne vlasti i dalje ne odgovori u zakonski propisanom roku, predlažemo podnositelju zahtjeva da pošalje predstavku Povjerneiku za informiranje kao nadzornom tijelu u provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama.

Pripremili smo ovaj jednostavan obrazac za slanje predstavke http://bit.ly/zppi-predstavka -> pod "Razlog predstavke" odaberite "ne želi zaprimiti pisani zahtjev podnesen putem elektroničke komunikacije (URL dajem ispod) čime je povrijedilo odredbe §5 članka 18. stavka 2.", te pod "Dodatno" ostavite URL na ovaj zahtjev kao dokaz vašoj predstavci.

Za: Ivan Jurešić

Poštovani,
prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013, članak 18, stavak 2) "Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev."
Moj zahtjev podnesen je putem maila, stoga Vas ovim putem molim da dostavite podatke koje sam zamolio prošlim mailom.

S poštovanjem,
Darko Podravec

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org