Hrvatsko knjižnično vijeće - članovi i naknade

Pisani zahtjev podnositelja Miroslav Schlossberg za Ministarstvo kulture, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Ministarstvo kulture, Zagreb

Poštovani,

Ljubazno vas molim da potvrdite kada zaprimite i urudžbirate ovaj
zahtjev.

Molim vas dostavu sljedećih informacija vezanih uz Hrvatsko
knjižnično vijeće:
1. Datum konstituiranja/osnivanja
2. Popis članova (ako imate info: titula za svaku osobu i koju
pravnu osobu predstavljaju)
3. Isplaćene naknade (naknade, plaće itd) od dana konstituiranja do
dana obrade ovog zahtjeva
4. Pravni akt koji uređuje rad ovog tijela (npr. Poslovnik o radu)
- ako je već objavljen na internetskim stranicama, nije potrebno
prilagati cijeli dokument, dovoljno je javiti direktan link do
traženog dokumenta
5. Broj sjednica do sada održanih i datum održavanja sjednice
6. Zapisnici sa sjednica - ako je već objavljen na internetskim
stranicama, nije potrebno prilagati cijeli dokument, dovoljno je
javiti direktan link do traženog dokumenta

Molim vas da poštujete zakonski rok 15 dana za odgovor na zahtjev.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske - Kulturne
djelatnosti - Knjižnična djelatnost - Hrvatsko knjižnično vijeće

Spojite s ovim

Od: Mario Violić
Ministarstvo kulture, Zagreb


Attachment obavijest o produ enju roka.pdf
486K Download View as HTML


Poštovani,

U privitku Vam dostavljamo obavijest o produženju roka,

S poštovanjem,

Ministarstvo kulture

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Mario Violić

Podsjecam na skori istek roka za odgovor.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: Mario Violić
Ministarstvo kulture, Zagreb


Attachment odgovor.pdf
982K Download View as HTML

Attachment podaci o ispla enim naknadama.xlsx
10K Download View as HTML


Poštovani,

U privitku Vam dostavljamo odgovor,

S poštovanjem,

Ministarstvo kulture

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo kulture, Zagreb može: