Imena autora predmetnog kurikuluma - HRVATSKI JEZIK

Zahtjev za pristup informacijama od Korana Serdarević za Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Za: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

Poštovani,

budući da su se članice Stručne radne skupine osobno i javno OGRADILE od kurikuluma koji je objavljen ove godine u Nadrodnim novinama kao finalan, govoreći da je njihovu verziju “netko” potpuno izmijenio, zbog raznih negodovanja struke i javnosti, molim da se objave imena ljudi koji su dokument izmijenili na gotovo svim poljima, pogotovo u popisu lektire.
Ministrica ne smije skrivati autore nacionalnog kurikuluma po kojem se generacije trebaju školovati. Osobno i kao državljanka, a i kao majka prvašica inzistiram na tom saznanju.

S poštovanjem,
Korana Serdarević

ppi, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

1 privitaka

Poštovana,

 

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama, sukladno članku 23.
stavku 1. točki 1., u vezi s člankom 17. stavkom 1. točkom 2. Zakona o
pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15), u
nastavku Vam dostavljamo traženo.

 

Predmetni kurikulumi prošli su u procesu stvaranja i donošenja više
izmjena te vam u nastavku dostavljamo kronologiju istih:

-        Prva Odluka o imenovanju članova 16 stručnih radnih skupina za
izradu prijedloga predmetnih kurikuluma donesena je 8. srpnja 2015.
godine. ([1]link)

-        Početkom 2016. godine Ekspertna radna skupina donijela je
Metodološki priručnik za izradu prijedloga predmetnih kurikuluma.
([2]link)

-        Nakon što su izrađeni prijedlozi kurikuluma, provedene su stručne
rasprave te su kurikulumski dokumenti dorađeni u skladu s očitovanjima
pristiglima u stručnoj raspravi.

-        Predmetni kurikulumi su nakon stručne rasprave u srpnju 2016.
godine stavljeni na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću koja je
trajala do studenoga 2016. godine. ([3]link)

-        Po završetku javne rasprave kurikulumi su dorađeni sukladno
zaprimljenim komentarima.

-        Početkom 2018. godine kurikulumi su slani na recenzije.

-        Nakon dorade dokumenata prema zaprimljenim recenzijama, ponovno
su dokumenti stavljeni na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u
studenom 2018. godine. ([4]link)

-        U prosincu 2018. godine imenovani su članovi radnih skupina za
izradu prijedloga predmetnih kurikuluma i međupredmetnih tema. ([5]link)

-        Sukladno zaprimljenim komentarima na javnom savjetovanju
Ekspertna radna skupina je uputila Ministarstvu  prijedlog kurikuluma
Hrvatski jezik s izdvojenim mišljenjima četiri članice radne skupine te je
potom Ministarstvo zatražilo relevantne institucije da predlože svoje
predstavnike za stručne konzultacije.

Od Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti zatraženi su stručnjaci koji
će dati mišljenje o izdvojenim mišljenjima za domenu A Hrvatski jezik i
komunikacija te domenu B Književnost i stvaralaštvo, a s obzirom na
recenziju prijedloga kurikuluma u veljači 2018. godine. Od Instituta za
hrvatski jezik i jezikoslovlje zatraženo je mišljenje uz domenu A Hrvatski
jezik i komunikacija. Vezano uz domenu B Književnost i stvaralaštvo,
zatraženo je mišljenje Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Za
domenu C Kultura i mediji od Fakulteta organizacije i informatike
zatraženo je mišljenje stručnjaka za informacijsku i medijsku pismenost.
Temeljem mišljenja stručnjaka iz akademske i znanstvene zajednice donesen
je predmetni kurikulum Hrvatskog jezika.

Vezano uz pitanje popisa izborne lektire Ministarstvo znanosti i
obrazovanja naglašava da je takav prijedlog, bez proširenog popisa, i
upućen u javno savjetovanje u prosincu 2018. godine.

 

Nadalje, vezano uz autorska prava,  prema zaprimljenom mišljenju Državnog
zavoda za intelektualno vlasništvo autorski doprinosi, nakon što su
uključeni u dokumente kurikularne reforme koji imaju karakter službenih
djela i javno su objavljeni radi službenog informiranja javnosti te time
nisu predmetom autorskog prava, više ne uživaju zaštitu u okviru pravnih
mehanizama autorskog prava.

 

 

S poštovanjem,

 

[6]mzo_hr_right

 

 

prikazati citirane dijelove