Imena i funkcije članova Državne ispitne komisije

Zahtjev je djelomično uspješan.

Za: Ministarstvo pravosuđa, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molimo da nam se dostavi informacija:

- imena članova Državne ispitne komisije i funkcije koje obnašaju u državnoj upravi.

S poštovanjem,

Gong

pristupinfo,

1 privitaka

Poštovani,

Dostavljamo Vam tražene informacije.

S poštovanjem,
Ministarstvo pravosuđa i uprave

prikazati citirane dijelove

Za: Ministarstvo pravosuđa, Zagreb

Poštovanje,

Zahvaljujemo na odgovoru ali smatramo da nije potpun. Naime, tražili smo i funkcije koje u državnoj upravi obnašaju članovi Državne ispitne komisije, a što su podaci koji u odgovoru nedostaju.
Molimo stoga dopunu odgovora traženim podacima.

S poštovanjem,

Gong

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org