Imenici, evidencije i upisnici komore inženjera građevinarstva - 2020. godina

Trenutno čeka odgovor Hrvatska komora inženjera građevinarstva, Zagreb, trebali bi odgovoriti brzo i uobičajeno ne kasnije od (detalji).

Miroslav Schlossberg

Za: Hrvatska komora inženjera građevinarstva, Zagreb

Poštovani,
Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Ljubazno vas molim dostavu u otvorenom obliku koji omogućuje
ponovnu uporabu i u elektronskom obliku na ovu adresu sljedećih
informacija s detaljima kao što je prikazano na vašim internetskim
stranicama:

1. Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva
2. Imenik ovlaštenih voditelja građenja
3. Imenik ovlaštenih voditelja radova
4. Imenik stranih ovlaštenih inženjera građevinarstva, odnosno stranih ovlaštenih voditelja građenja, odnosno stranih ovlaštenih voditelja radova
5. Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja
6. Upisnik zajedničkih ureda
7. Evidencija odobrenja za rad izdanih stranim inženjerima
8. Evidencija stranih ovlaštenih osoba građevinske struke kojima je izdana potvrda za povremeno ili privremeno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, poslova vođenja građenja u svojstvu odgovorne osobe, poslova voditelja projekta gradnje, poslova ispitivanja i prethodnih istraživanja
9. Evidencija osoba kojima je priznala inozemne stručne kvalifikacije
10. Evidencija izdanih EU potvrda
11. Evidencija voditelja projekta gradnje
12. Evidencija voditelja radova sa završenom srednjom stručnom spremom-tehničara građevinske struke
13. Evidencija o članovima Komore brisanim iz imenika i upisnika
14. Evidencija o stegovnim postupcima
15. Evidencija počasnih članova Komore
16. Evidencija stranih ovlaštenih osoba koji su po pozivu Vlade Republike Hrvatske radili na projektu od posebnoga kulturnog značaja (privremeno / povremeno)

Svrha: nekomercijalno.

Ukoliko postoje informacije o načinu vođenja navedenih skupova
podataka (npr. opisano u statutu, pravilniku ili nekom drugom
internom aktu), dostavite i njih u elektronskom obliku na ovu email
adresu.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org