Imenici, evidencije i upisnici komore inženjera građevinarstva - 2020. godina

Zahtjev je uspješan.

Miroslav Schlossberg

Za: Hrvatska komora inženjera građevinarstva, Zagreb

Poštovani,
Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Ljubazno vas molim dostavu u otvorenom obliku koji omogućuje
ponovnu uporabu i u elektronskom obliku na ovu adresu sljedećih
informacija s detaljima kao što je prikazano na vašim internetskim
stranicama:

1. Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva
2. Imenik ovlaštenih voditelja građenja
3. Imenik ovlaštenih voditelja radova
4. Imenik stranih ovlaštenih inženjera građevinarstva, odnosno stranih ovlaštenih voditelja građenja, odnosno stranih ovlaštenih voditelja radova
5. Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja
6. Upisnik zajedničkih ureda
7. Evidencija odobrenja za rad izdanih stranim inženjerima
8. Evidencija stranih ovlaštenih osoba građevinske struke kojima je izdana potvrda za povremeno ili privremeno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, poslova vođenja građenja u svojstvu odgovorne osobe, poslova voditelja projekta gradnje, poslova ispitivanja i prethodnih istraživanja
9. Evidencija osoba kojima je priznala inozemne stručne kvalifikacije
10. Evidencija izdanih EU potvrda
11. Evidencija voditelja projekta gradnje
12. Evidencija voditelja radova sa završenom srednjom stručnom spremom-tehničara građevinske struke
13. Evidencija o članovima Komore brisanim iz imenika i upisnika
14. Evidencija o stegovnim postupcima
15. Evidencija počasnih članova Komore
16. Evidencija stranih ovlaštenih osoba koji su po pozivu Vlade Republike Hrvatske radili na projektu od posebnoga kulturnog značaja (privremeno / povremeno)

Svrha: nekomercijalno.

Ukoliko postoje informacije o načinu vođenja navedenih skupova
podataka (npr. opisano u statutu, pravilniku ili nekom drugom
internom aktu), dostavite i njih u elektronskom obliku na ovu email
adresu.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg

Za: Hrvatska komora inženjera građevinarstva, Zagreb

Postovani,
podsjecam da je rok za odgovor na zahtjev za pravo na pristup informacijama 15 dana ukoliko ne dostavite obavijest o produzenju roka, a s obzirom da nije bilo obavijesti o produzenju roka, rok za odgovor je istekao.

Lijep pozdrav,
Miroslav Schlossberg

HKIG Vlasta Trupeljak, Hrvatska komora inženjera građevinarstva, Zagreb

1 privitaka

 
Poštovani,
 
nastavno na Vaš e-mail  od 3. lipnja kojim podsjećate na Vaš zahtjev za
pristup informacijama  još jednom prosljeđujemo odgovor koji Vam je upućen
27. svibnja u 14:14 sati.
 
S poštovanjem,
 
Vlasta Trupeljak
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271
tel.    01/5508-447
fax.   01/5508-424
GSM: 091/2004-553
e-pošta: [1][e-mail adresa]
www. hkig.hr
 
 
 
_____________________________________________
From: HKIG Vlasta Trupeljak
Sent: Wednesday, May 27, 2020 2:14 PM
To: [2][e-mail adresa]
Cc: Nina Dražin Lovrec <[3][e-mail adresa]>; Jasminka Trzun
<[4][HKIG e-mail za zahtjeve]>; Ivanka Jukicic <[5][e-mail adresa]>
Subject: RE: Zahtjev za pristup informacijama - Imenici, evidencije i
upisnici komore inženjera građevinarstva - 2020. godina
 
 
Poštovani gospodine Schlossberg
 
vezano za Vaš zahtjev za pristup informacijama od 12. svibnja 2020.
nastavno Vas  u za to propisanom roku upućujemo na mrežnu stranicu
Hrvatske komore inženjera građevinarstva na kojoj su na lako pretraživ 
način dostupni traženi podaci od Vašeg  interesa kako slijedi:
 
1. Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva 
[6]http://www.hkig.hr/clanovi-komore/Imenik...
 
2. Imenik ovlaštenih voditelja građenja - temeljem članka 23. Zakona o
komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom
uređenju (NN 78/15, 114/18 i 110/19) Komora više ne vodi Imenik ovlaštenih
voditelja građenja, Imenik ovlaštenih voditelja radova i Evidenciju
voditelja projekta.
 
3. Imenik ovlaštenih voditelja radova - kao pod 2.
 
4. Imenik stranih ovlaštenih inženjera građevinarstva, odnosno stranih
ovlaštenih voditelja građenja, odnosno stranih ovlaštenih voditelja radova
- nema upisanih osoba u Imenik stranih ovlaštenih inženjera
građevinarstva.
 
5. Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili
stručnog nadzora građenja 
[7]http://www.hkig.hr/clanovi-komore/Upisni...
 
6. Upisnik zajedničkih ureda
[8]http://www.hkig.hr/clanovi-komore/Upisni...
 
7. Evidencija odobrenja za rad izdanih stranim inženjerima - nema takvih
osoba
 
8. Evidencija stranih ovlaštenih osoba građevinske struke kojima je izdana
potvrda za povremeno ili privremeno obavljanje poslova projektiranja i/ili
stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe,
[9]http://www.hkig.hr/clanovi-komore/Eviden...
 
9. Evidencija osoba kojima je priznala inozemne stručne kvalifikacije -
nema takvih osoba
 
10. Evidencija izdanih EU potvrda – evidencija u prilogu
 
11. Evidencija voditelja projekta gradnje - kao pod 2.
 
12. Evidencija voditelja radova sa završenom srednjom stručnom
spremom-tehničara građevinske struke
[10]http://www.hkig.hr/clanovi-komore/Eviden...
 
13. Evidencija o članovima Komore brisanim iz imenika i upisnika – nema
brisanih članova
 
14. Evidencija o stegovnim postupcima – Evidencija pravomoćnih mjera
izrečenih u stegovnim postupcima bit će ponovno dostupna nakon dovršetka
izrade nove internetske stranice, izrada računalne aplikacije i prijenos
podataka je u tijeku te ćemo Vam istu dostaviti naknadno.
 
15. Evidencija počasnih članova Komore -
[11]http://www.hkig.hr/o-komori/Pocasni-clan...
 
16. Evidencija stranih ovlaštenih osoba koji su po pozivu Vlade Republike
Hrvatske radili na projektu od posebnoga kulturnog značaja (privremeno /
povremeno) – nema takvih osoba
 
 
S poštovanjem,
 
Vlasta Trupeljak
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271
tel.    01/5508-447
fax.   01/5508-424
GSM: 091/2004-553
e-pošta: [12][e-mail adresa]
www. hkig.hr
 
 
 
 

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg

Za: HKIG Vlasta Trupeljak

Ljubazno vas molim da zaprimite ovaj zahtjev za nadopunu vašeg odgovora od 4.6.2020.

U odgovoru navodite:
> upućujemo [Vas] na mrežnu stranicu
> Hrvatske komore inženjera građevinarstva na kojoj su na lako pretraživ
> način dostupni traženi podaci od Vašeg interesa kako slijedi:
>
> 1. Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva
> [6]http://www.hkig.hr/clanovi-komore/Imenik...
>
> 5. Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili
> stručnog nadzora građenja
> [7]http://www.hkig.hr/clanovi-komore/Upisni...
>
> 6. Upisnik zajedničkih ureda
> [8]http://www.hkig.hr/clanovi-komore/Upisni...
>
> 8. Evidencija stranih ovlaštenih osoba građevinske struke kojima je izdana
> potvrda za povremeno ili privremeno obavljanje poslova projektiranja i/ili
> stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe,
> [9]http://www.hkig.hr/clanovi-komore/Eviden...
>
> 12. Evidencija voditelja radova sa završenom srednjom stručnom
> spremom-tehničara građevinske struke
> [10]http://www.hkig.hr/clanovi-komore/Eviden...
>
> 15. Evidencija počasnih članova Komore -
> [11]http://www.hkig.hr/o-komori/Pocasni-clan...

Cijenim vaš odgovor, no uvidom u vaše internetske stranice, osim što imaju obrazac za pretragu i što vidim informacije na zaslonu nije definicija otvorenih podataka iz Zakona o pravu na pristup informacijama (ZPPI).

U svom izvornom zahjevu od 12.5.2020. tražio sam te podatke u otvorenom obliku koji omogućuje ponovnu uporabu.

Citirati ću ZPPI (NN 25/13, 85/15) - u dijelu III. OBVEZE TIJELA JAVNE VLASTI, naslov Objavljivanje informacija, Članak 10. (NN 85/15), točka (1) opisano je da su tijela javne vlasti obvezna su na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objavljivati:
5) registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz njihove nadležnosti i načinu pristupa i ponovne uporabe;

Članak 10.1.5 - opisuje da ako vodite registar on treba biti objavljen na vašem webu (podaci koji se smiju javno vidjeti) te da isti treba biti već omogućen za ponovnu uporabu.

Što znači ponovna uporaba? To je mogućnost da jednim klikon na vašem webu preuzmem sve podatke iz registra u jednoj datoteci (npr. tablica - xls, csv, json, xml itd...). Pogledajte primjere na drugim stranicama koji su već omogućili svoje registre u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te su iste radi lakoće pronalaženja već objavili na središnjem portalu otvorenih podataka (data.gov.hr):
objava na Data.Gov.hr, http://data.gov.hr/dataset/popis-kategor...
objavljen dataset za preuzimanje na web stranicama, https://mint.gov.hr/UserDocsImages/AA_20...

U dijelu VI. PONOVNA UPORABA INFORMACIJA, Praktična rješenja za ponovnu uporabu informacija
Članak 28. (NN 85/15), točka (1) zakon propisuje da u svrhu poticanja i olakšavanja ponovne uporabe informacija tijela javne vlasti dužna su na lako pretraživ način objaviti informacije dostupne za ponovnu uporabu, zajedno s metapodacima, u strojno čitljivom i otvorenom obliku, u skladu s otvorenim standardima.

S obzirom da vaši imenici / registri objavljeni na web stranicama ne omogućuju laku ponovnu uporabu, a isti u u vašem vlasništvu te imate pristup boljim digitalnim kopijama registara, tražio sam dostavu tih digitalnih datoteka putem individualnog zahtjeva za pravo na pristup informacijama.

Molim vas da zaprimite i upišete ovaj odgovor u službeni Upisnik kao zahtjev za nadopunu informacija koju ste dostavili 4.6.2020. Isti zahtijeva odgovor a rok za koji je 15 dana kao i kod ostalih vrsta zahtjeva.

Zahtjev za nadopunu odgovora odnosi se na one registre/imenike koje još uvijek aktivno vodite (pod brojem 1, 5, 6, 8, 12, 15 iz vašeg odgovora). Molim vas također dostavu i preostalog registra/evidencije pod brojem 14.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg

Za: HKIG Vlasta Trupeljak

Podsjecam na zahtjev za dopunu informacija od 7.6.2020.

Hvala vam!

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Predstavka poslana Povjereniku za informiranje:

Tijelo javne vlasti nije odlučilo o zahtjevu za dopunu odnosno ispravak informacija za zahtjev u zakonski propisanom roku čime je povrijedilo odredbe §5 članka 24. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.). [token-2020-144]

HKIG Vlasta Trupeljak, Hrvatska komora inženjera građevinarstva, Zagreb

Poštovani gospodine Schlossberg,

Obavještavamo Vas da će otvoreni format podataka biti dostupan čim se aktivira nova internetska stranica Komore koja je u završnoj fazi izrade. Dostavljanje otvorenog formata podataka za članove Komore u ovome trenutku bi zahtijevalo odgovarajuće informatičke prilagodbe koje bi iziskivale znatne troškove, a otvoreni format podataka je predviđen za objavu na novoj internetskoj stranici.

S poštovanjem,

prikazati citirane dijelove

HKIG Vlasta Trupeljak, Hrvatska komora inženjera građevinarstva, Zagreb

3 privitaka

Poštovani gospodine Schlossberg,

U prilogu Vam dostavljamo rješenje vezano za Vaš zahtjev za dopunu informacije te evidenciju počasnih članova i evidenciju stegovnih predmeta za 2019. godinu u otvorenom formatu.

S poštovanjem,

Vlasta Trupeljak
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271
tel.    01/5508-447
fax.   01/5508-424
GSM: 091/2004-553
e-pošta: [e-mail adresa]
www. hkig.hr

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg

Za: HKIG Vlasta Trupeljak

Hvala vam na odgovoru!

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org