Imenici komore arhitekata

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, Hrvatska komora arhitekata, Zagreb trebala je odgovoriti do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva požurnicu.

Miroslav Schlossberg

Za: Hrvatska komora arhitekata, Zagreb

Poštovani,

Ljubazno vas molim dostavu u otvorenom obliku koji omogućuje ponovnu uporabu i u elektronskom obliku na ovu adresu sljedećih informacija s detaljima kao što je prikazano na vašim internetskim stranicama:
1. Imenik ovlaštenih arhitekata
2. Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista
3. Imenik ovlaštenih voditelja građenja
4. Imenik ovlaštenih voditelja radova
5. Imenik stranih ovlaštenih osoba
6. Evidencija članova Komore u mirovanju

Svrha: nekomercijalno.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg
[osobna poštanska adresa - cenzurirali administratori portala]

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org