Miroslav Schlossberg

Za: Hrvatska liječnička komora, Zagreb

Poštovani,
Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Ljubazno vas molim dostavu u otvorenom obliku koji omogućuje
ponovnu uporabu i u elektronskom obliku na ovu adresu sljedećih
informacija s detaljima:

Imenik liječnika u Republici Hrvatskoj.

Svrha: nekomercijalno.

Ukoliko postoje informacije o načinu vođenja navedenih skupova
podataka (npr. opisano u statutu, pravilniku ili nekom drugom
internom aktu), dostavite i njih u elektronskom obliku na ovu email
adresu.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg

Za: Hrvatska liječnička komora, Zagreb

Postovani,
podsjecam da je rok za odgovor na zahtjev za pravo na pristup informacijama 15 dana ukoliko ne dostavite obavijest o produzenju roka, a s obzirom da nije bilo obavijesti o produzenju roka, rok za odgovor je istekao.

Lijep pozdrav,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Poslana predstavka Povjereniku za informiranje:

Tijelo javne vlasti nije odgovorilo na zahtjev za pristup informacijama u propisanom roku čime je povrijedilo odredbe §5 članka 20. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.). [token-2020-153]

Sent request to Hrvatska liječnička komora, Zagreb again, using a new contact address.

Miroslav Schlossberg

Za: Hrvatska liječnička komora, Zagreb

Postovani,
veznao uz vas dopis nize, zahtjev je ponovno dostavljen na email adresu vidljivu u registru tijela javne vlasti kod Povjerenika za informiranje. Molim vas da zaprimite email i odgovorite na ovu adresu ako je zahtjev zaprimljen.

Kao sto mozete vidjeti iz prepiske na javnom linku na Imamo pravo znati, vas email server nije dostavio automatki odgovor ili "mailer daemon" te nije bilo moguce znati da email nije zaprimljen.

Email poslan 13.5., vas email server je odgovorio sa uredno zaprimljenim emailom:
sent (250 2.0.0 Ok: queued as 49M79512L6z81lb)

Email poslan 3.6., vas email server je odgovorio sa uredno zaprimljenim emailom:
sent (250 2.0.0 Ok: queued as 49cRDN2wnRzGfCx)

Predlazem da provjerite s vasom informatickom sluzbom.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

---------- Forwarded message ---------
From: Katja Kelemen <[email address]>
Date: Wed, Jul 15, 2020 at 2:05 PM
Subject: Dopis povjerenika za informiranje - odgovor, daje se

Poštovani,

nastavno na Vaš dopis zaprimljen u Hrvatskoj liječničkoj komori, 7. srpnja 2020. putem elektroničke pošte, odgovaramo kako slijedi.

Predmetnim dopisom upozoreni smo kako je Ured povjerenika za informiranje 29. lipnja 2020., zaprimio predstavku gospodina Miroslava Schlossberga, u kojoj isti ukazuje na nepostupanje Komore po postavljenom zahtjevu za ponovnu uporabu informacija od 12. svibnja 2020. godine, a kojim zahtjevom je zatražena dostava Imenika liječnika u otvorenom obliku. Iz predmetnog dopisa proizlazi kako Hrvatska liječnička komora nije odgovorila na postavljeni zahtjev niti nakon požurnice podnositelja od 3. lipnja 2020. godine.

Slijedom navedenog je Hrvatska liječnička komora pozvana da što prije, a najkasnije u roku od osam dana od dana zaprimanja predmetnog dopisa – akta Ureda povjerenika za informiranje, riješi zahtjev sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15, dalje u tekstu: Zakon o pravu na pristup informacijama) te da Povjereniku za informiranje dostavi dokaz o poduzetom postupanju.

S ciljem postupanja sukladno dostavljenom dopisu Ureda povjerenika za informiranje, Hrvatska liječnička komora utvrdila je da se radi o zahtjevu koji je putem portala Imamo pravo znati trebao biti upućen Hrvatskoj liječničkoj komori.

Međutim, uvidom u objavljene podatke o Hrvatskoj liječničkoj komori na portalu Imamo pravo znati, uvidjeli smo kako navedeni portal šalje zahtjeve za pristup informacijama/zahtjeve za ponovnu uporabu informacija na sljedeću e-mail adresu: [email address].

S tim u svezi, slobodni smo napomenuti kako je riječ o e-mail adresi prijašnje službenice za informiranje Hrvatske liječničke komore. Navedena e-mail adresa više nije aktivna, a navedena službenica više nije u radnom odnosu u Hrvatskoj liječničkoj komori.

Iz navedenog jasno proizlazi, kako Hrvatska liječnička komora nije mogla zaprimiti predmetni zahtjev te po njemu postupati, odnosno ne postupati, kako je to u dopisu Ureda povjerenika za informiranje navedeno.

Također, portal Imamo pravo znati, kao i podnositelj spornog zahtjeva, imali su mogućnost saznanja i uvida u ispravne kontakt podatke tijela javne vlasti, a sve radi podnošenja zahtjeva temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama.

Međutim, unatoč navedenom, predmetni zahtjev dostavljen je na nevažeću e-mail adresu Komore.

Nadalje, a nastavno na poziv Ureda povjerenika za informiranje, vezano uz rješavanje predmetnog zahtjeva sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, slobodni smo ukazati na sljedeće.

Člankom 20. stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacija, propisano je da će tijelo javne vlasti na temelju zahtjeva za pristup informaciji odlučiti najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Međutim, uz činjenicu da pisani zahtjev postavljen od strane gospodina Miroslava Schlossberga, nije dostavljen na važeću kontakt adresu tijela javne vlasti, uvidjeli smo kako isti nema sve zakonom propisane podatke, koje zahtjev treba sadržavati da bi se smatrao potpunim, pa tako i urednim.

Iz svega navedenog, jasno proizlazi kako za Hrvatsku liječničku komoru nije mogla nastati zakonska obveza postupanja temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, odnosno donošenja odluke u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva, a sve obzirom da sporni zahtjev nije uredno podnesen, a shodno tomu ni zaprimljen u Komori.

S poštovanjem,
Katja Kelemen
Službenik za informiranje

cid:[email protected]
A Ulica Grge Tuškana 37, 10000 Zagreb
T + 385 1 45 00 830
F + 385 1 46 55 465
E [email address]
W www.hlk.hr

„VAŽNA NAPOMENA: Ova elektronička pošta namijenjena je samo primateljima koji su ovlašteni za primanje informacija koje ona sadrži. Poslane poruke elektroničke pošte mogu sadržavati informacije koje su povjerljive i pravno povlaštene. Ovu poruku nemojte čitati, kopirati, prosljeđivati niti spremati ako niste jedan od primatelja kojima je namijenjena. Ako ste poruku primili pogreškom, proslijedite je pošiljatelju i u potpunosti izbrišite iz svog računalnog sustava.“

Miroslav Schlossberg

Za: Hrvatska liječnička komora, Zagreb

Poštovana gđo. Kelemen,
Vaš email je zaprimljen na pogrešnoj adresi. Email adresa [email address] nije validna email adresa. U svakom poslanom zahtjevu putem portala imamopravoznati.org nalazi se u podnožju poruke (footer) puna adresa za odgovor odnosno dvoljno je samo napraviti "odgovor" (reply) na ovu email poruku.

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (ZPPI) "adresa" je moja elektronska adresa putem koje sam poslao zahtjev elektronskim putem na internetskoj stranici Imamo pravo znati. Inzistiranje na poštanskoj adresi može se protumačiti kao zloupotrijeba Zakona i prolongiranje procesa za odgovor od strane tijela javne vlasti.

Poštanska adresa nije potrebna za dostavu traženih informacija sukladno tumačenju zakona Povjerenika za informiranje - jer je su traženi podaci u elektronskom obliku odgovorom putem emaila. Iznimno, tijelo javne vlasti može tražiti kućnu adresu ako treba dostaviti odgovor papirnato s dostavnicom i to samo kada rješenjem odbija ili odbacuje zahtjev za pristup informacijama i kada dostavlja rješenje na zahtjev za ponovnu uporabu informacija. Više pročitajte na http://imamopravoznati.org/help/privacy#....

Na Vaš zahtjev svoju kućnu adresu dostaviti ću u potpisu ovog emaila, a sukladno čl. 17. st. 2. ZPPI-ja naznačujem da želim primiti Vaš odgovor na isti način i na istu elektronsku adresu putem koje ste zaprimili moj zahtjev - odgovorom na ovu email adresu: [email address]. Molim vas da moje osobne podatke (npr. kućna adresa) uklonite prije dostavljanja odgovora elektronskim putem sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

Iako email adresa za odgovor izgleda neobično, to je ispravna email adresa za ovaj elektronski zahtjev za pravo na pristup informacijama. Za više informacija pročitajte pojašnjenja za službenike za informiranje http://imamopravoznati.org/help/officers.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg
[osobni podaci uklonjeni]

---------- Forwarded message ---------
From: Katja Kelemen <[email address]>
Date: Tue, Jul 21, 2020 at 2:04 PM
Subject: Poziv na ispravak - dostavlja se
To: [email address] <[email address]>
Cc: [email address] <[email address]>

Poštovani,

Hrvatska liječnička komora zaprimila je 15. srpnja 2020., putem elektroničke pošte Vaš zahtjev, kojim tražite dostavu Imenika liječnika u Republici Hrvatskoj u otvorenom obliku.

S obzirom da je člankom 18. stavkom 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15, dalje u tekstu: Zakon o pravu na pristup informacijama) propisano kako pisani zahtjev, između ostaloga, mora sadržavati adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, pozivamo Vas da gore navedeni zahtjev ispravite u roku od 5 dana od dana zaprimanja ovog poziva za ispravak, a sve sukladno članku 20. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Ako navedene nedostatke ne ispravite u traženom roku, Vaš zahtjev ćemo odbaciti rješenjem.

Za sva ostala pitanja, stojimo Vam na raspolaganju.

S poštovanjem,
Katja Kelemen

Službenik za informiranje

cid:[email protected]

A Ulica Grge Tuškana 37, 10000 Zagreb

T + 385 1 45 00 830

F + 385 1 46 55 465

E [email address]

W www.hlk.hr

VAŽNA NAPOMENA: Ova elektronička pošta namijenjena je samo primateljima koji su ovlašteni za primanje informacija koje ona sadrži. Poslane poruke elektroničke pošte mogu sadržavati informacije koje su povjerljive i pravno povlaštene. Ovu poruku nemojte čitati, kopirati, prosljeđivati niti spremati ako niste jedan od primatelja kojima je namijenjena. Ako ste poruku primili pogreškom, proslijedite je pošiljatelju i u potpunosti izbrišite iz svog računalnog sustava.

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Dana 14. kolovoza 2020 poštanskim putem je zaprimljeno rješenje kojim se odbija zahtjev.

Klasa UP/I-034-02/20-09/01
Urbroj 385-02/04-20-01
6.8.2020

"Zahtjev nije osnovan te je odlučeno na temelju članka 30. stavka 1. točke 1. ZPPI-ja, kao u izreci rješenja."

Miroslav Schlossberg

Za: Hrvatska liječnička komora, Zagreb

U Zagrebu 17.8.2020

POVJERENIKU ZA INFORMIRANJE

Jurišićeva 19
10 000 Zagreb

ŽALITELJ: Miroslav Schlossberg

TIJELO: Hrvatska liječnička komora
Tuškanova 37
10000 Zagreb

Ž A L B A

protiv rješenja tijela javne vlasti Hrvatska liječnička komora (dalje u tekstu: tijelo javne vlasti) u predmetu
ostvarivanja ponovne uporabe informacija.

Dokazi:

1. Korespodencija po predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama koja uključuje zahtjev za
ponovnu uporabu informacija od 21.7.2020, poslan elektroničkim putem
http://imamopravoznati.org/request/imeni...

2. Rješenje tijela javne vlasti KLASA: UP/I-034-02/20-09/01, URBROJ: 385-02/04-20-01, od 6.8.2020.

I. Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), žalitelj je tijelu javne
vlasti dana 21.7.2020 godine podnio uredan zahtjev za ponovnu uporabu informacija (dalje u
tekstu: zahtjev) u kojem je od tijela javne vlasti tražena dostava informacija:
Ljubazno vas molim dostavu u otvorenom obliku koji omogućuje
ponovnu uporabu i u elektronskom obliku na ovu adresu sljedećih
informacija s detaljima:
Imenik liječnika u Republici Hrvatskoj.
Svrha: nekomercijalno.
Ukoliko postoje informacije o načinu vođenja navedenih skupova
podataka (npr. opisano u statutu, pravilniku ili nekom drugom
internom aktu), dostavite i njih u elektronskom obliku na ovu email
adresu.
D o k a z : korespodencija po predmetu za ponovnu uporabu informacija od 21.7.2020
II. Dana 6.8.2020 godine tijelo javne vlasti dostavlja rješenje u kojem u bitnome navodi:
Želitelj je zaprimio rješenje dana 14.8.2020. Rješenjem je zahtjev odbijen jer zahtjev nije osnovan
te je odlučeno na temelju članka 30. stavka 1. točke 1. ZPPI-ja, kao u izreci rješenja.
D o k a z : rješenje tijela javne vlasti KLASA: UP/I-034-02/20-09/01, URBOJ:

385-02/04-20-01, od 6.8.2020

III. Žalitelj se ne slaže s navedenom u rješenju tijela javne vlasti od 6.8.2020:
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija odbijen je pogrešnom primjenom Zakona o pravu na
pristup informacija. Naime, uvidom u Zakon i to glava Rješavanje o zahtjevu za ponovnu uporabu
informacija, članak 30. stavka (1) "Tijelo javne vlasti rješenjem će odbiti zahtjev za ponovnu
uporabu informacija ako se zahtjev odnosi na:
točka 1) informacije iz članka 15. stavaka 1., 2., 3. i 4. ovoga Zakona." U nastavku člankom 15.
stavka 1) "Tijela javne vlasti ograničit će pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koje
vode nadležna tijela u prethodnom i kaznenom postupku za vrijeme trajanja tih postupaka." u
skladu s izrekom rješenja nije slučaj, što znači da preostaju stavke 2, 3, ili 4 istog članka (članak
15.). Daljnjim uvidom u Zakon razvidno je da je tijelo trebalo učiniti test razmjernosti i javnog
interesa i to u skladu s glavom Test razmjernosti i javnog interesa članak 16. stavak (1) "Tijelo
javne vlasti nadležno za postupanje po zahtjevu za pristup informaciji iz članka 15. stavka 2.
točke 2., 3., 4., 5., 6. i 7. i stavaka 3. i 4. ovoga Zakona, dužno je, prije donošenja odluke, provesti
test razmjernosti i javnog interesa. Vlasnik informacije iz članka 15. stavka 2. točke 1. ovog
Zakona, po prethodno pribavljenom mišljenju Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost, dužan je,

prije donošenja odluke, provesti test razmjernosti i javnog interesa."
Osim greške u provedbi procesa, mišljenja sam da tijelo ne može odbiti zahtjev na temelju toga
što je dio podataka zaštićen drugim propisima (npr. GDPR), već treba dostaviti one podatke koji
su javni. Paralela se može povući s registrima/imenicima ostalih komora koje su svoje popise
uredno dostavile ili objavile na svojim internetskim stranicama.

IV. Tijelo javne vlasti dostavilo je rješenje 16 dana nakon uredno poslanog zahtjeva. Žalitelj
napominje da je tijelo javne vlasti prekoračilo rok za rješavanje predmeta po Zakonu o pravu na
pristup informacijama (15 dana).
D o k a z : rješenje tijela javne vlasti KLASA: UP/I-034-02/20-09/01, URBOJ:

385-02/04-20-01, od 6.8.2020

V. U zakonskom roku 15 dana nakon isteka roka za rješenje računajući od dana dostave zahtjeva za
ponovnu uporabu informacija, žalitelj dostavlja ovu žalbu protiv rješenja.

VI. Budući da tijelo javne vlasti nije postupilo u skladu s odredbama članka 30. Zakona o pravu na
pristup informacijama, predlažem Povjereniku za informiranje da

o d l u č i :

1. Žalba se uvažava.
2. Nalaže se tijelu javne vlasti da u roku 15 dana omogući pristup zatraženoj informaciji u skladu sa
Zakonskim propisima.
3. Izvršiti će se nenajavljeni inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pravu na pristup informacijama
na lokaciji tijela javne vlasti.

Žalitelj:
(potpisana zalba je dostavljena odvojeno)
Miroslav Schlossberg