Imenik komore liječnika - 2020. godina

Zahtjev za pristup informacijama od Miroslav Schlossberg za Hrvatska liječnička komora, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

Miroslav Schlossberg

Za: Hrvatska liječnička komora, Zagreb

Poštovani,
Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Ljubazno vas molim dostavu u otvorenom obliku koji omogućuje
ponovnu uporabu i u elektronskom obliku na ovu adresu sljedećih
informacija s detaljima:

Imenik liječnika u Republici Hrvatskoj.

Svrha: nekomercijalno.

Ukoliko postoje informacije o načinu vođenja navedenih skupova
podataka (npr. opisano u statutu, pravilniku ili nekom drugom
internom aktu), dostavite i njih u elektronskom obliku na ovu email
adresu.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg

Za: Hrvatska liječnička komora, Zagreb

Postovani,
podsjecam da je rok za odgovor na zahtjev za pravo na pristup informacijama 15 dana ukoliko ne dostavite obavijest o produzenju roka, a s obzirom da nije bilo obavijesti o produzenju roka, rok za odgovor je istekao.

Lijep pozdrav,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Poslana predstavka Povjereniku za informiranje:

Tijelo javne vlasti nije odgovorilo na zahtjev za pristup informacijama u propisanom roku čime je povrijedilo odredbe §5 članka 20. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.). [token-2020-153]

Miroslav Schlossberg

Za: Hrvatska liječnička komora, Zagreb

Postovani,
veznao uz vas dopis nize, zahtjev je ponovno dostavljen na email adresu vidljivu u registru tijela javne vlasti kod Povjerenika za informiranje. Molim vas da zaprimite email i odgovorite na ovu adresu ako je zahtjev zaprimljen.

Kao sto mozete vidjeti iz prepiske na javnom linku na Imamo pravo znati, vas email server nije dostavio automatki odgovor ili "mailer daemon" te nije bilo moguce znati da email nije zaprimljen.

Email poslan 13.5., vas email server je odgovorio sa uredno zaprimljenim emailom:
sent (250 2.0.0 Ok: queued as 49M79512L6z81lb)

Email poslan 3.6., vas email server je odgovorio sa uredno zaprimljenim emailom:
sent (250 2.0.0 Ok: queued as 49cRDN2wnRzGfCx)

Predlazem da provjerite s vasom informatickom sluzbom.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

---------- Forwarded message ---------
From: Katja Kelemen <[email address]>
Date: Wed, Jul 15, 2020 at 2:05 PM
Subject: Dopis povjerenika za informiranje - odgovor, daje se

Poštovani,

nastavno na Vaš dopis zaprimljen u Hrvatskoj liječničkoj komori, 7. srpnja 2020. putem elektroničke pošte, odgovaramo kako slijedi.

Predmetnim dopisom upozoreni smo kako je Ured povjerenika za informiranje 29. lipnja 2020., zaprimio predstavku gospodina Miroslava Schlossberga, u kojoj isti ukazuje na nepostupanje Komore po postavljenom zahtjevu za ponovnu uporabu informacija od 12. svibnja 2020. godine, a kojim zahtjevom je zatražena dostava Imenika liječnika u otvorenom obliku. Iz predmetnog dopisa proizlazi kako Hrvatska liječnička komora nije odgovorila na postavljeni zahtjev niti nakon požurnice podnositelja od 3. lipnja 2020. godine.

Slijedom navedenog je Hrvatska liječnička komora pozvana da što prije, a najkasnije u roku od osam dana od dana zaprimanja predmetnog dopisa – akta Ureda povjerenika za informiranje, riješi zahtjev sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15, dalje u tekstu: Zakon o pravu na pristup informacijama) te da Povjereniku za informiranje dostavi dokaz o poduzetom postupanju.

S ciljem postupanja sukladno dostavljenom dopisu Ureda povjerenika za informiranje, Hrvatska liječnička komora utvrdila je da se radi o zahtjevu koji je putem portala Imamo pravo znati trebao biti upućen Hrvatskoj liječničkoj komori.

Međutim, uvidom u objavljene podatke o Hrvatskoj liječničkoj komori na portalu Imamo pravo znati, uvidjeli smo kako navedeni portal šalje zahtjeve za pristup informacijama/zahtjeve za ponovnu uporabu informacija na sljedeću e-mail adresu: [email address].

S tim u svezi, slobodni smo napomenuti kako je riječ o e-mail adresi prijašnje službenice za informiranje Hrvatske liječničke komore. Navedena e-mail adresa više nije aktivna, a navedena službenica više nije u radnom odnosu u Hrvatskoj liječničkoj komori.

Iz navedenog jasno proizlazi, kako Hrvatska liječnička komora nije mogla zaprimiti predmetni zahtjev te po njemu postupati, odnosno ne postupati, kako je to u dopisu Ureda povjerenika za informiranje navedeno.

Također, portal Imamo pravo znati, kao i podnositelj spornog zahtjeva, imali su mogućnost saznanja i uvida u ispravne kontakt podatke tijela javne vlasti, a sve radi podnošenja zahtjeva temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama.

Međutim, unatoč navedenom, predmetni zahtjev dostavljen je na nevažeću e-mail adresu Komore.

Nadalje, a nastavno na poziv Ureda povjerenika za informiranje, vezano uz rješavanje predmetnog zahtjeva sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, slobodni smo ukazati na sljedeće.

Člankom 20. stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacija, propisano je da će tijelo javne vlasti na temelju zahtjeva za pristup informaciji odlučiti najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Međutim, uz činjenicu da pisani zahtjev postavljen od strane gospodina Miroslava Schlossberga, nije dostavljen na važeću kontakt adresu tijela javne vlasti, uvidjeli smo kako isti nema sve zakonom propisane podatke, koje zahtjev treba sadržavati da bi se smatrao potpunim, pa tako i urednim.

Iz svega navedenog, jasno proizlazi kako za Hrvatsku liječničku komoru nije mogla nastati zakonska obveza postupanja temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, odnosno donošenja odluke u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva, a sve obzirom da sporni zahtjev nije uredno podnesen, a shodno tomu ni zaprimljen u Komori.

S poštovanjem,
Katja Kelemen
Službenik za informiranje

cid:[email protected]
A Ulica Grge Tuškana 37, 10000 Zagreb
T + 385 1 45 00 830
F + 385 1 46 55 465
E [email address]
W www.hlk.hr

„VAŽNA NAPOMENA: Ova elektronička pošta namijenjena je samo primateljima koji su ovlašteni za primanje informacija koje ona sadrži. Poslane poruke elektroničke pošte mogu sadržavati informacije koje su povjerljive i pravno povlaštene. Ovu poruku nemojte čitati, kopirati, prosljeđivati niti spremati ako niste jedan od primatelja kojima je namijenjena. Ako ste poruku primili pogreškom, proslijedite je pošiljatelju i u potpunosti izbrišite iz svog računalnog sustava.“

Miroslav Schlossberg

Za: Hrvatska liječnička komora, Zagreb

Poštovana gđo. Kelemen,
Vaš email je zaprimljen na pogrešnoj adresi. Email adresa [email address] nije validna email adresa. U svakom poslanom zahtjevu putem portala imamopravoznati.org nalazi se u podnožju poruke (footer) puna adresa za odgovor odnosno dvoljno je samo napraviti "odgovor" (reply) na ovu email poruku.

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (ZPPI) "adresa" je moja elektronska adresa putem koje sam poslao zahtjev elektronskim putem na internetskoj stranici Imamo pravo znati. Inzistiranje na poštanskoj adresi može se protumačiti kao zloupotrijeba Zakona i prolongiranje procesa za odgovor od strane tijela javne vlasti.

Poštanska adresa nije potrebna za dostavu traženih informacija sukladno tumačenju zakona Povjerenika za informiranje - jer je su traženi podaci u elektronskom obliku odgovorom putem emaila. Iznimno, tijelo javne vlasti može tražiti kućnu adresu ako treba dostaviti odgovor papirnato s dostavnicom i to samo kada rješenjem odbija ili odbacuje zahtjev za pristup informacijama i kada dostavlja rješenje na zahtjev za ponovnu uporabu informacija. Više pročitajte na http://imamopravoznati.org/help/privacy#....

Na Vaš zahtjev svoju kućnu adresu dostaviti ću u potpisu ovog emaila, a sukladno čl. 17. st. 2. ZPPI-ja naznačujem da želim primiti Vaš odgovor na isti način i na istu elektronsku adresu putem koje ste zaprimili moj zahtjev - odgovorom na ovu email adresu: [email address]. Molim vas da moje osobne podatke (npr. kućna adresa) uklonite prije dostavljanja odgovora elektronskim putem sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

Iako email adresa za odgovor izgleda neobično, to je ispravna email adresa za ovaj elektronski zahtjev za pravo na pristup informacijama. Za više informacija pročitajte pojašnjenja za službenike za informiranje http://imamopravoznati.org/help/officers.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg
[osobni podaci uklonjeni]

---------- Forwarded message ---------
From: Katja Kelemen <[email address]>
Date: Tue, Jul 21, 2020 at 2:04 PM
Subject: Poziv na ispravak - dostavlja se
To: [email address] <[email address]>
Cc: [email address] <[email address]>

Poštovani,

Hrvatska liječnička komora zaprimila je 15. srpnja 2020., putem elektroničke pošte Vaš zahtjev, kojim tražite dostavu Imenika liječnika u Republici Hrvatskoj u otvorenom obliku.

S obzirom da je člankom 18. stavkom 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15, dalje u tekstu: Zakon o pravu na pristup informacijama) propisano kako pisani zahtjev, između ostaloga, mora sadržavati adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, pozivamo Vas da gore navedeni zahtjev ispravite u roku od 5 dana od dana zaprimanja ovog poziva za ispravak, a sve sukladno članku 20. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Ako navedene nedostatke ne ispravite u traženom roku, Vaš zahtjev ćemo odbaciti rješenjem.

Za sva ostala pitanja, stojimo Vam na raspolaganju.

S poštovanjem,
Katja Kelemen

Službenik za informiranje

cid:[email protected]

A Ulica Grge Tuškana 37, 10000 Zagreb

T + 385 1 45 00 830

F + 385 1 46 55 465

E [email address]

W www.hlk.hr

VAŽNA NAPOMENA: Ova elektronička pošta namijenjena je samo primateljima koji su ovlašteni za primanje informacija koje ona sadrži. Poslane poruke elektroničke pošte mogu sadržavati informacije koje su povjerljive i pravno povlaštene. Ovu poruku nemojte čitati, kopirati, prosljeđivati niti spremati ako niste jedan od primatelja kojima je namijenjena. Ako ste poruku primili pogreškom, proslijedite je pošiljatelju i u potpunosti izbrišite iz svog računalnog sustava.

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Dana 14. kolovoza 2020 poštanskim putem je zaprimljeno rješenje kojim se odbija zahtjev.

Klasa UP/I-034-02/20-09/01
Urbroj 385-02/04-20-01
6.8.2020

"Zahtjev nije osnovan te je odlučeno na temelju članka 30. stavka 1. točke 1. ZPPI-ja, kao u izreci rješenja."

Miroslav Schlossberg

Za: Hrvatska liječnička komora, Zagreb

U Zagrebu 17.8.2020

POVJERENIKU ZA INFORMIRANJE

Jurišićeva 19
10 000 Zagreb

ŽALITELJ: Miroslav Schlossberg

TIJELO: Hrvatska liječnička komora
Tuškanova 37
10000 Zagreb

Ž A L B A

protiv rješenja tijela javne vlasti Hrvatska liječnička komora (dalje u tekstu: tijelo javne vlasti) u predmetu
ostvarivanja ponovne uporabe informacija.

Dokazi:

1. Korespodencija po predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama koja uključuje zahtjev za
ponovnu uporabu informacija od 21.7.2020, poslan elektroničkim putem
http://imamopravoznati.org/request/imeni...

2. Rješenje tijela javne vlasti KLASA: UP/I-034-02/20-09/01, URBROJ: 385-02/04-20-01, od 6.8.2020.

I. Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), žalitelj je tijelu javne
vlasti dana 21.7.2020 godine podnio uredan zahtjev za ponovnu uporabu informacija (dalje u
tekstu: zahtjev) u kojem je od tijela javne vlasti tražena dostava informacija:
Ljubazno vas molim dostavu u otvorenom obliku koji omogućuje
ponovnu uporabu i u elektronskom obliku na ovu adresu sljedećih
informacija s detaljima:
Imenik liječnika u Republici Hrvatskoj.
Svrha: nekomercijalno.
Ukoliko postoje informacije o načinu vođenja navedenih skupova
podataka (npr. opisano u statutu, pravilniku ili nekom drugom
internom aktu), dostavite i njih u elektronskom obliku na ovu email
adresu.
D o k a z : korespodencija po predmetu za ponovnu uporabu informacija od 21.7.2020
II. Dana 6.8.2020 godine tijelo javne vlasti dostavlja rješenje u kojem u bitnome navodi:
Želitelj je zaprimio rješenje dana 14.8.2020. Rješenjem je zahtjev odbijen jer zahtjev nije osnovan
te je odlučeno na temelju članka 30. stavka 1. točke 1. ZPPI-ja, kao u izreci rješenja.
D o k a z : rješenje tijela javne vlasti KLASA: UP/I-034-02/20-09/01, URBOJ:

385-02/04-20-01, od 6.8.2020

III. Žalitelj se ne slaže s navedenom u rješenju tijela javne vlasti od 6.8.2020:
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija odbijen je pogrešnom primjenom Zakona o pravu na
pristup informacija. Naime, uvidom u Zakon i to glava Rješavanje o zahtjevu za ponovnu uporabu
informacija, članak 30. stavka (1) "Tijelo javne vlasti rješenjem će odbiti zahtjev za ponovnu
uporabu informacija ako se zahtjev odnosi na:
točka 1) informacije iz članka 15. stavaka 1., 2., 3. i 4. ovoga Zakona." U nastavku člankom 15.
stavka 1) "Tijela javne vlasti ograničit će pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koje
vode nadležna tijela u prethodnom i kaznenom postupku za vrijeme trajanja tih postupaka." u
skladu s izrekom rješenja nije slučaj, što znači da preostaju stavke 2, 3, ili 4 istog članka (članak
15.). Daljnjim uvidom u Zakon razvidno je da je tijelo trebalo učiniti test razmjernosti i javnog
interesa i to u skladu s glavom Test razmjernosti i javnog interesa članak 16. stavak (1) "Tijelo
javne vlasti nadležno za postupanje po zahtjevu za pristup informaciji iz članka 15. stavka 2.
točke 2., 3., 4., 5., 6. i 7. i stavaka 3. i 4. ovoga Zakona, dužno je, prije donošenja odluke, provesti
test razmjernosti i javnog interesa. Vlasnik informacije iz članka 15. stavka 2. točke 1. ovog
Zakona, po prethodno pribavljenom mišljenju Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost, dužan je,

prije donošenja odluke, provesti test razmjernosti i javnog interesa."
Osim greške u provedbi procesa, mišljenja sam da tijelo ne može odbiti zahtjev na temelju toga
što je dio podataka zaštićen drugim propisima (npr. GDPR), već treba dostaviti one podatke koji
su javni. Paralela se može povući s registrima/imenicima ostalih komora koje su svoje popise
uredno dostavile ili objavile na svojim internetskim stranicama.

IV. Tijelo javne vlasti dostavilo je rješenje 16 dana nakon uredno poslanog zahtjeva. Žalitelj
napominje da je tijelo javne vlasti prekoračilo rok za rješavanje predmeta po Zakonu o pravu na
pristup informacijama (15 dana).
D o k a z : rješenje tijela javne vlasti KLASA: UP/I-034-02/20-09/01, URBOJ:

385-02/04-20-01, od 6.8.2020

V. U zakonskom roku 15 dana nakon isteka roka za rješenje računajući od dana dostave zahtjeva za
ponovnu uporabu informacija, žalitelj dostavlja ovu žalbu protiv rješenja.

VI. Budući da tijelo javne vlasti nije postupilo u skladu s odredbama članka 30. Zakona o pravu na
pristup informacijama, predlažem Povjereniku za informiranje da

o d l u č i :

1. Žalba se uvažava.
2. Nalaže se tijelu javne vlasti da u roku 15 dana omogući pristup zatraženoj informaciji u skladu sa
Zakonskim propisima.
3. Izvršiti će se nenajavljeni inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pravu na pristup informacijama
na lokaciji tijela javne vlasti.

Žalitelj:
(potpisana zalba je dostavljena odvojeno)
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA • CROATIAN MEDICAL CHAMBER
Ulica Grge Tuškana 37,10000 Zagreb, Hrvatska • Tel 01 /4500 830 • E-mail [email protected] • www hlk.hr

KLASA: UP/I-034-02/20-09/01
URBROJ: 385-02/04-21-06
Zagreb, 20. prosinca 2021.

PREDMET: Miroslav Schlossberg - pravo na pristup informacijama
- rješenje Povjerenika za informiranje KLASA: UP/II-008-07/20-01/1045, URBROJ: 401-01/05- 21-7 od 6. prosinca 2021. godine, dostavlja se

Poštovani,
u privitku ovog dopisa, sukladno članku 121. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj 47/09) dostavljamo Vam rješenje Povjerenika za informiranje KLASA: UP/II-008-07/20-01/1045, URBROJ: 401-01/05-21-7 od 6. prosinca 2021. godine.

S poštovanjem,
dr. sc. Krešimir Luetić, dr. med.

Prilog:
- kao u tekstu

-----

REPUBLIKA HRVATSKA
POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

KLASA: UP/ll-008-07/20-01/1045
URBROJ: 401-01/05-21-7
Zagreb, 6. prosinca 2021.

Povjerenik za informiranje na temelju članka 35. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/13, 85/15), povodom žalbe Miroslava Schlossberga iz [grad, adresa] izjavljene protiv rješenja Hrvatske liječničke komore, KLASA: UP/l-034-02/20-09/01, URBROJ: 385-02/04-20-01 od 6. kolovoza 2020. godine, u predmetu ostvarivanja prava na ponovnu uporabu informacija, donosi sljedeće

RJEŠENJE

1. Poništava se rješenje Hrvatske liječničke komore, KLASA: UP/l-034-02/20-09/01, URBROJ: 385-02/04-20-01 od 6. kolovoza 2020. godine.
2. Predmet se vraća prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak.

Obrazloženje

Pobijanim rješenjem Hrvatske liječničke komore, odbijen je zahtjev Miroslava Schlossberga (u daljnjem tekstu: žalitelj) za ponovnu uporabu informacija sadržanih u Imeniku liječnika u Republici Hrvatskoj, temeljem odredbe članka 30. stavka 1. točke 1., u svezi s odredbama članka 15. stavka 2. točki 4. i 7. Zakona o pravu na pristup informacijama, iz razloga što zatražena informacija sadrži brojne zaštićene osobne podatke.

Žalitelj je na pobijano rješenje pravovremeno izjavio žalbu, u kojoj u bitnom navodi kako izjavljuje žalbu zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja, pogrešne primjene zakona i greške u provedbi procesa. Smatra kako tijelo ne može odbiti zahtjev na temelju što je dio podataka zaštićen drugim propisima poput GDPR-a, već treba dostaviti one podatke koji su javni. Jednako tako ističe kako nije proveden test razmjernosti i javnog interesa prije odbijanja njegovog zahtjeva. Predlaže da se žalba uvaži.

Žalba je osnovana.

Uvidom u spis predmeta je utvrđeno kako je žalitelj podnio 15. srpnja 2020. godine Hrvatskoj liječničkoj komori zahtjev za ponovnu uporabu informacija kojim je zatražio da mu se dostavi u otvorenom obliku koji omogućuje ponovnu uporabu, u elektroničkom obliku i u nekomercijalnu svrhu Imenik liječnika u Republici Hrvatskoj.

U obrazloženju pobijanog rješenja kojim je odbijen žaliteljev zahtjev za ponovnu uporabu informacija citiraju se odredbe Zakona o liječništvu kojima je određeno da je jedna od javnih ovlasti Hrvatske liječničke komore vođenje Imenika liječnika u Republici Hrvatskoj, te odredbe Pravilnika o javnim knjigama Hrvatske liječničke komore kojima su detaljno propisani podaci koji se upisuju u Imenik liječnika. Tijelo javne vlasti stoga ističe da se Imenik liječnika vodi u integriranom informacijskom sustavu, da se ne vodi u otvorenom obliku i da sadrži brojne osobne podatke članova, a pogotovo naglašava odredbu članka 27. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama kojom je propisano da u svrhu ponovne uporabe tijela javne vlasti nemaju obvezu informaciju izraditi, prilagođavati ili izdvajati dijelove informacija ako to zahtijeva nerazmjeran utrošak vremena ili sredstava, niti se od tijela javne vlasti može zahtijevati da nastavi ažurirati, nadograđivati i pohranjivati informacije u svrhu ponovne uporabe. Tijelo javne vlasti navodi kako zatraženi Imenik nije javno objavljen, s obzirom da javna objava ne proizlazi iz odredbi Zakona o liječništvu, a što je u svojem mišljenju potvrdila i Agencija za zaštitu osobnih podataka., prilikom čega se navode odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka iz kojih ne proizlazi pravni temelj za objavu zatraženih informacija.

S obzirom na razlog uskrate prava na pristup informacijama, u žalbenom je postupku kao mjerodavno pravo razmatrana odredba članka 30. stavka 1. točke 1. Zakona o pravu na pristup informacijama kojom je propisano da će tijelo javne vlasti rješenjem odbiti zahtjev za ponovnu uporabu informacija ako se zahtjev odnosi na informacije iz članka 15. stavaka 1., 2., 3. i 4. ovoga Zakona.
Također su razmatrane odredbe članka 15. stavka 2. točke 4. i točke 7. istog Zakona, kojima je propisano kako tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji ako je informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka, odnosno u ostalim slučajevima utvrđenim zakonom.

U ovoj upravnoj stvari je bitno naglasiti da se radi o zahtjevu za ponovnu uporabu informacija, što iako ne čini značajnu razliku, predstavlja drugačije pravno uređenje od zahtjeva za pristup informacijama.

Ponovna uporaba informacija znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Ponovna uporaba informacija polazi od ideje da su javne informacije javnog sektora u zajedničkom vlasništvu svih građana te da inovativno korištenje tih podataka treba biti omogućeno svakome, osim ako ponovna uporaba informacija nije ograničena iz razloga što su informacije klasificirane stupnjem tajnosti, predstavljaju poslovnu tajnu, osobne podatke, odnosno zaštićene su pravima intelektualnog vlasništva i si.

Upravo u tom smislu odredba članka 30. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama određuje da će tijelo javne vlasti rješenjem odbiti zahtjev za ponovnu uporabu informacija u slučaju kada postoje zakonom propisana ograničenja, međutim, tom prilikom nije propisana provedba testa razmjernosti i javnog interesa, već se ponovna uporaba odmah uskraćuje.

Dakle, žalitelj nije u pravu kada ističe da je tijelo javne vlasti napravilo grešku u postupku jer nije provelo test razmjernosti i javnog interesa, s obzirom da se on ne provodi u slučaju zahtjeva za ponovnom uporabom informacija.

Službenici Ureda povjerenika su dana 1. srpnja 2021. godine izvršili Uvid u sadržaj Imenika liječnika u prostorijama Hrvatske liječničke komore, prilikom čega je utvrđeno da on sadrži, sukladno članku 17. Pravilnika o javnim knjigama Hrvatske liječničke komore, utvrđeno je da otprilike stotinjak osobnih podataka koji su predviđeni za upis u Imenik liječnika, te da velik dio navedenih podataka ničim ne ukazuju da bi bili od javnog interesa za njihovo objavljivanje ili za omogućavanje pristupa ili ponovne uporabe.

Međutim, jednako tako je odredbom članka 36 Pravilnika o javnim knjigama Hrvatske liječničke komore propisano da svaka fizička ili pravna osoba ima pravo na pristup informacijama iz javnih knjiga HLK-a u skladu s propisima koji uređuju pravo na pristup informacijama.

U tom smislu treba naglasiti kako Hrvatska liječnička komora vodi predmetni Imenik na temelju javne ovlasti i kako osim zaštićenih osobnih podataka koji ne bi trebali biti dostupni, Imenik sadržava i javne podatke o liječnicima, mahom zaposlenicima tijela javne vlasti financiranih iz javnih sredstava, a koji podaci bi svakako trebali na neki način biti dostupni u integralnom obliku zbog javnog interesa.

Nadalje, ukazuje se na određene odredbe preambule Direktive (EU) 2019/1024 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o otvorenim podatcima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (dalje u tekstu: Direktiva) koje pobliže obrazlažu I daju kontekst važnosti omogućavanja ponovne uporabe informacije javnog sektora. Tako je člankom 9. preambule Direktive propisano kako informacije javnog sektora predstavljaju izvanredan izvor podataka koji može doprinijeti poboljšanju jedinstvenog tržišta i razvoju novih aplikacija za potrošače i pravne subjekte. Inteligentna uporaba podataka, uključujući njihovu obradu s pomoću aplikacija umjetne inteligencije, može imati transformacijski učinak na sve gospodarske sektore. Člankom 14. preambule Direktive je propisano da dopuštanje ponovne uporabe dokumenata u posjedu tijela javnog sektora predstavlja dodanu vrijednost za ponovne korisnike, krajnje korisnike i društvo općenito, a u mnogim slučajevima i za samo tijelo javnog sektora tako što se promiče transparentnost i odgovornost te pruža povratna informacija od ponovnih korisnika i krajnjih korisnika, čime se dotičnom tijelu javnog sektora omogućuje da poboljša kvalitetu prikupljenih informacija i obavljanje svojih zadaća, dok je člankom 21. propisano da bi se ova Direktiva trebala primjenjivati na dokumente koje dotična tijela javnog sektora isporučuju kao dio svojih javnih zadaća kako je to definirano zakonom ili drugim obvezujućim pravilima država članica.

Ako takva pravila postoje, javne zadaće trebalo bi definirati u skladu s uobičajenom administrativnom praksom država članica, pod uvijetom da je opseg javnih zadaća transparentan i podložan preispitivanju. Javne zadaće mogle bi se definirati općenito ili za svaki slučaj posebno za pojedinačna tijela javnog sektora. Člankom 34. preambule Direktive propisano je kako bi se olakšala ponovna uporaba, tijela javnog sektora trebala bi, ako je to moguće i primjereno, staviti dokumente, uključujući dokumente objavljene na internetskim stranicama, na raspolaganje putem otvorenih i strojno čitljivih oblika zajedno s njihovim metapodatcima, na najvišoj razini preciznosti i granularnosti, u obliku kojim se osigurava interoperabilnost, npr. obrađujući ih na način koji je u skladu s načelima kojima se uređuju zahtjevi u pogledu usklađenosti i uporabljivosti za prostorne informacije u skladu s Direktivom 2007/2/EZ.

Slijedom navedenog, Hrvatska liječnička komora bi trebala razmotriti može li objaviti barem dio Imenika liječnika koji bi trebao biti javno dostupan, sukladno odredbi članka 15. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama kojim je propisano ako tražena informacija sadrži i podatak koji podliježe ograničenju iz stavaka 2\ i 3. ovoga članka, preostali dijelovi informacije učinit će se dostupnim.

Primjerice, Hrvatska liječnička komora može za ubuduće razmotriti objavu dijela Imenika na način kako su uredile i neke druge komore, poput Hrvatske odvjetničke komore ili Hrvatske komora arhitekata, na način da javnosti budu dostupna samo imena i prezimena članova komore, adresa, telefon, e-mail, odnosno u ovom slučaju imena i prezimena liječnika, šifra liječnika, zdravstvena ustanova u kojoj radi, odnosno jedan minimum podataka koji bi mogao biti javno objavljen.

Stoga je na temelju članka 117. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku riješeno kao u izreci rješenja, a predmet se zbog prirode upravne stvari dostavlja na ponovni postupak prvostupanjskom tijelu.

Tijelo javne vlasti je u ponovnom postupku dužno razmotriti žaliteljev zahtjev za ponovnu uporabu informacija, utvrditi sve činjenice koje su važne za donošenje zakonitog i pravilnog rješenja te ih prikazati u spisima predmeta i potkrijepiti odgovarajućim dokazima, te na temelju tako utvrđenog činjeničnog stanja riješiti ovu upravnu stvar.

Pritom tijelo javne vlasti mora utvrditi opseg informacija sadržanih u Imeniku liječnika te treba voditi računa i o eventualnim ograničenjima, kao i mogućnosti djelomičnog omogućavanja pristupa informacijama, uz analizu koliko bi to bilo ekonomski isplativo i koliki bi bio utrošak vremena.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

POVJERENIK ZA INFORMIRANJE
dr. sc. Zoran Pičuljan

-----

Sken izvornog dokumenta (PDF):
https://app.box.com/s/1vreg86276ovuur84r...

Za: Hrvatska liječnička komora, Zagreb

Poštovani,
ovim putem vas želim obavijestiti da sam zaprimio vaš dopis veza KLASA: UP/I-034-02/20-09/01, URBROJ: 385-02/04-21-06 od 20. prosinca 2021. a u svezi rješenja Povjerenika za informiranje:

KLASA: UP/ll-008-07/20-01/1045
URBROJ: 401-01/05-21-7
Zagreb, 6. prosinca 2021.

te vas ovim putem želim zamoliti da tražene podatke u skladu s upustvima Povjerenika za informiranje iz ranije spomenutog rješenja dostavite odgovorom na ovu elektroničku adresu.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Poslana predstavka Povjereniku za informiranje jer tijelo nije odgovorilo unutar zakonskog roka:

Poštovani,
izjavljujem predstavku na rad tijela javne vlasti Hrvatska liječnička komora, Zagreb.

Tijelo javne vlasti nije odgovorilo na zahtjev za pristup informacijama (URL dajem ispod) u propisanom roku čime je povrijedilo odredbe §5 članka 20. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13 i 85/15). Predlažem Povjereniku za informiranje da u postupku po ovoj predstavci napravi inspekcijiski nadzor tijela javne vlasti.

https://imamopravoznati.org/request/imen...

Rješenje Povjerenika:
KLASA: UP/ll-008-07/20-01/1045
URBROJ: 401-01/05-21-7
Zagreb, 6. prosinca 2021.

Srdačan pozdrav,
Miroslav Schlossberg

Katja Kelemen, Hrvatska liječnička komora, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,

 

vezano uz Vaš zahtjev, kojim tražite dostavu Imenika liječnika u Republici
Hrvatskoj u otvorenom obliku, a u ponovnom postupku koji se vodi pred
Hrvatskom liječničkom komorom (dalje u tekstu: HLK) povodom rješenja
Povjerenika za informiranje KLASA: UP/II-008-07/20-01/1045, URBROJ:
401-01/05-21-7 ovim putem Vas obavještavamo kako slijedi.

 

Hrvatska liječnička komora (dalje u tekstu: HLK) već neko vrijeme razmatra
mogućnost javne objave dijela podataka iz Imenika liječnika HLK te s tim u
vezi poduzima potrebne radnje radi osiguranja pravnih i tehničkih
preduvjeta za javnu objavu.

 

HLK aktivno surađuje i komunicira sa nadležnim tijelima (Povjerenikom za
informiranje i Agencijom za zaštitu osobnih podataka), koja su dosad, na
navedenu temu imala neujednačene stavove.

 

Na posljednjem održanom sastanku usuglašeno je zajedničko stajalište ovih
tijela te je isto izneseno u dopisu koji je HLK zaprimila od Agencije za
zaštitu osobnih podataka (dalje u tekstu: AZOP). U dopisu AZOP-a izneseno
je mišljenje da se određeni podaci iz Imenika liječnika HLK mogu učiniti
javno dostupnima.

 

Slijedom navedenog, obavještavamo Vas kako HLK radi na osiguranju dodatnih
pravnih i tehničkih preduvjeta nužnih za provedbu same javne objave.

 

S obzirom na specifičnost predmetne tematike, ovim putem Vas molimo za
razumijevanje glede vremena rješavanja Vašeg zahtjeva.

 

S poštovanjem,

 

Katja Kelemen, mag.iur.

 

Službenik za informiranje

 

[1]cid:[email protected]

 

A  Ulica Grge Tuškana 37, 10000 Zagreb

 

T   + 385 1 45 00 830

 

F   + 385 1 46 55 465

 

E   [e-mail adresa]

 

W  [2]www.hlk.hr

 

 

VAŽNA NAPOMENA: Ova elektronička pošta namijenjena je samo primateljima
koji su ovlašteni za primanje informacija koje ona sadrži. Poslane poruke
elektroničke pošte mogu sadržavati informacije koje su povjerljive i
pravno povlaštene. Ovu poruku nemojte čitati, kopirati, prosljeđivati niti
spremati ako niste jedan od primatelja kojima je namijenjena. Ako ste
poruku primili pogreškom, proslijedite je pošiljatelju i u potpunosti
izbrišite iz svog računalnog sustava.

 

References

Visible links
2. http://www.hlk.hr/

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Zaprimio na privatan email:

---------- Forwarded message ---------
From: Katja Kelemen <[email protected]>
Date: Fri, 12 Aug 2022, 11:56
Subject: Obavijest - dostavlja se

Poštovani,

nastavno na Vaš zahtjev, obavještavamo Vas kako je Imenik liječnika Hrvatske liječničke komore javno objavljen na našoj mrežnoj stranici pod poveznicom https://www.hlk.hr/imenik-lijecnika.aspx .

S poštovanjem,

Katja Kelemen, mag.iur.

Službenik za informiranje

cid:[email protected]

A Ulica Grge Tuškana 37, 10000 Zagreb

T + 385 1 45 00 830

F + 385 1 46 55 465

E [email protected]

W www.hlk.hr

VAŽNA NAPOMENA: Ova elektronička pošta namijenjena je samo primateljima koji su ovlašteni za primanje informacija koje ona sadrži. Poslane poruke elektroničke pošte mogu sadržavati informacije koje su povjerljive i pravno povlaštene. Ovu poruku nemojte čitati, kopirati, prosljeđivati niti spremati ako niste jedan od primatelja kojima je namijenjena. Ako ste poruku primili pogreškom, proslijedite je pošiljatelju i u potpunosti izbrišite iz svog računalnog sustava.