Imovinsko pravni odnosi Grad Zagreb

Zahtjev za pristup informacijama od Arpad Nađ za Grad Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

Za: Grad Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

Poštovani,

Grad Zagreb, Zagreb, Marijo Dadić i Tavene d.o.o. sklapili su UGOVOR o financiranju uređenja građevinskog zemljišta, KLASA 360-02/08-01/110, URBROJ 251-13-11/1-09-4, u Zagrebu, 20. siječnja 2009. u koje je u članku 12. definiran POVRAT SREDSTAVA:

"Grad Zagreb će osiguravateljima sredstava beskamatno vratiti plaćene troškove iz članaka 5. i 6. ovog ugovora kad navedene troškove uvrsti u Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba, a najkasnije u roku od 5 (pet) godina od dana sklapanja ugovora o izvođenju konkretnih radova i usluga."

Ugovor je objavljen u službenom glasniku Grada Zagreba broj 5 od 5. veljače 2009.

Molim vas dostavu informacija:
a) dokaz o povratu sredstava koje je Grad Zagreb napravio prema osiguravateljima sredstava
b) informaciju o tužbi u procesu (ako je u procesu) a vezano uz navedeni Ugovor
c) dokument o donesenoj presudi suda (ako postoji).
d) što je sa zemljištem i čije je vlasništvo komunalna infrastruktura

Molim dostavu traženih informacija u digitalnom obliku.

S poštovanjem,
Arpad Nađ

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

6 privitaka

Poštovani,

 

sukladno odredbi članka 18. stavka 3. Zakona o pravu na pristup
informacijama (Narodne novine, broj: 25/13 i 85/15) propisano je da pisani
zahtjev sadrži naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev
podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i
prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno
naziv pravne osobe i njezino sjedište.

 

Slijedom navedenog molimo da u roku od 5 dana dopunite svoj zahtjev
navođenjem imena, prezimena i adrese fizičke osobe podnositelja zahtjeva.

 

Molim potvrdu primitka.

 

Lp,

 

 

  Senka Čehaja, dipl.iur.

[1][IMG]   Ured gradonačelnika

Grad Zagreb   Službenica za informiranje

[2]www.zagreb.hr   T. +38516166088

    A: Trg Stjepana Radića 1
    10 000 Zagreb, Hrvatska
 
[3]Description: [4]Description: [5]Description: [6]Description:
Description: Description: Description: cid:[email protected]
Facebook Twitter YouTube

 

 

References

Visible links
1. http://www.zagreb.hr/
2. http://www.zagreb.hr/
3. https://www.facebook.com/zagreb.hr/
4. https://twitter.com/wwwzagrebhr?lang=en
5. https://www.youtube.com/user/lbaltin
6. https://www.instagram.com/milanbandic/?h...

Za: Pristup informacijama gradonačelnika

Poštovani,

potvrđujem primitak.

Sektor za pravne i financijske poslove
SEKTORA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE, na lokaciji: Zagreb, Šubićeva 38/II

Podnositelj zahtjeva
Arpad Nađ
[uklonjeni osobni podaci]

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

Poštovana,

sukladno odredbi članka 22. stavka 1. točke 3. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da se rokovi za ostvarivanje prava na pristup informaciji mogu produžiti za 15 dana, računajući od dana kad je tijelo javne vlasti trebalo odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji, ako je to nužno da bi se osigurala potpunost i točnost tražene informacije.

Slijedom navedene odredbe određuje se produženje roka za ostvarivanje prava na pristup informaciji za još 15 dana računajući od 21. srpnja 2021.

Molim potvrdu primitka.

S poštovanjem,

Senka Domazet, dipl.iur.
Ured gradonačelnika
Službenica za informiranje

T. +38516166088

A: Trg Stjepana Radića 1
    10 000 Zagreb, Hrvatska

prikazati citirane dijelove

Za: Pristup informacijama gradonačelnika

Potvrđujem.

S poštovanjem,

Arpad Nađ

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

2 privitaka

Poštovani,
u privitku dostavljamo vam tražene informacije uz napomenu da je predmetni postupak posl.br. P-1003/16 koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Zagrebu još uvijek u tijeku što je vidljivo sa ispisa sa stranice e-predmet (https://e-predmet.pravosudje.hr/?sud=13&...) te nije donesena presuda.

S poštovanjem

Ljiljana Podunajec, univ.spec.mag.iur.
Službenica za informiranje

prikazati citirane dijelove

Alumni Stella je ostavio/la bilješku ()

Poštovani Arpade,

temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (ZPPI) "adresa" je vaša elektronska adresa putem koje ste poslali pisani zahtjev elektronskim putem na internetskoj stranici Imamo pravo znati.

Poštanska adresa nije potrebna za dostavu traženih informacija kada se zahtjev podnosi elektronskim putem sukladno tumačenju zakona Povjerenika za informiranje. Iznimno, tijelo javne vlasti može tražiti kućnu adresu ako treba dostaviti odgovor papirnato s dostavnicom i to samo kada rješenjem odbija ili odbacuje zahtjev za pristup informacijama i kada dostavlja rješenje na zahtjev za ponovnu uporabu informacija. Više pročitajte na http://imamopravoznati.org/help/privacy.

Imamo pravo znati je javni portal za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama te zbog sigurnosti vaših osobnih podatka i politici privatnosti ove internetske stranice preporučamo da ne šaljete vašu kućnu adresu putem ovog javnog portala - radije je pošaljite putem svoje privatne email adrese na email adresu službenika za informiranje.

Ubuduće, možete potražiti email adresu službenika za informiranje tako da kliknete na link s nazivom tijela javne vlasti, te na profilnoj stranici tijela javne vlasti na Imamo pravo znati s lijeve strane potražite link "E-mail adresa službenika za informiranje." Korištenjem vaše privatne email adrese, pošaljite kućnu adresu na email tijela javne vlasti a u naslovu emaila navedite naziv vašeg zahtjeva.

Tijelo će možda odgovoriti na vašu privatnu email adresu ili čak na kućnu adresu da izbjegnu javnu objavu informacija koje ste zatražili. Možete odgovoriti i inzistirati da vam tijelo odgovor dostavi na elektronsku poštu putem koje ste dostavili zahtjev - tzv. "adresa za odgovor" (imamopravoznati.org adresa) jer je propisano ZPPI-om da podnositelj može navesti na koju adresu želi dobiti odgovor.

U skladu s time, savjetujemo Vam da ubuće odgovorite tijelu javne vlasti u smislu:

"Želio bih Vas upoznati s uputom Povjerenika za informiranje vezanu za inzistiranje na poštanskoj adresi podnositelja zahtjeva napisanoj u publikaciji "Primjena Zakona o pravu na pristup informacijama - Priručnik za službenike za informiranje u tijelima javne vlasti":
'...uzmite u obzir da je inzistiranje na adresi u slučaju zahtjeva podnesenog elektroničkom poštom, a već sa sigurnošću možete utvrditi da ćete informaciju pružiti korisniku, protivno načelima ekonomičnosti u postupanju te načelu suradnje i pružanja pomoći.'
Navedenu publikaciju možete pročitati na sljedećoj poveznici:
http://publikacije.imamopravoznati.org/
Na Vaš zahtjev dostavljam svoju kućnu adresu, a sukladno čl. 17. st. 2. ZPPI-ja naznačujem da želim primiti Vaš odgovor na isti način i na istu elektronsku adresu putem koje ste zaprimili moj zahtjev. Molim vas da moje osobne podatke (npr. kućna adresa) uklonite prije dostavljanja odgovora elektronskim putem sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka."

Lijep pozdrav,
Imamo Pravo Znati tim