Za: Grad Županja

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija koji je novčani iznos Grad Županja u 2020. godini potrošio na zapošljavanje osoba u javnim radovima ? ( misli se na one osobe za koje Grad Županja u cijelosti financira trošak plaće)
Molim imena i prezimena osoba koje je Grad Županja zaposlio u javne radove u 2020. godine ( misli se ona osobe za koje Grad Županja u cijelosti financira trošak plaće)?

S poštovanjem,

Marko Ivanšić,
[osobni podaci]

Grad Županja

1 privitaka

Poštovani u privitku dostavljam odgovor.

 

S poštovanjem!

Annemarie Balentović, dipl.iur.

Grad Županja

Gradska služba

J.J.Strossmayera 1, Županja

[1]Tel:032-830-472

Fax:032-830-475

[broj mobitela]-810-5941

[Grad Županja e-mail za zahtjeve]

 

References

Visible links
1. file:///tmp/tel:032-830-472