Informacije o dokumentima i naknadama za studiju "Okvir za razvoj master plana luke Split 2021-2046"

Zahtjev je uspješan.

Za: Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet

Poštovani/a,

Nastavno na odgovor na moj zadnji ZPPI, potvrdili ste: da je za studiju "Okvir za razvoj master plana luke Split 2021-2046" Pomorskom fakultetu isplaćeno 156.000,00 kuna; da su na toj studiji radili Ivan Peronja i Luka Vukić sa Zavoda za menadžment pomorskih tehnologija te Pero Vidan sa Zavoda za nautiku; da nastavnici koji sudjeluju u izradi studija dobivaju određenu naknadu za obavljeni posao. Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

1. Koliko iznosi "određena naknada" koju je za obavljeni posao na studiji "Okvir za razvoj master plana luke Split 2021-2046" dobio Ivan Peronja?
2. Koliko iznosi "određena naknada" koju je za obavljeni posao na studiji "Okvir za razvoj master plana luke Split 2021-2046" dobio Luka Vukić?
3. Koliko iznosi "određena naknada" koju je za obavljeni posao na studiji "Okvir za razvoj master plana luke Split 2021-2046" dobio Pero Vidan?
4. Možete li mi dostaviti narudžbenicu, odnosno temeljni dokument narudžbe studije "Okvir za razvoj master plana luke Split 2021-2046"?
5. Možete li mi dostaviti studiju, odnosno dokumente koji su nastali izradom studije "Okvir za razvoj master plana luke Split 2021-2046"?

S poštovanjem,
Duje Kovačević
novinar portala srednja.hr

Smiljana Podrug, Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet

1 privitaka

Poštovani,
U privitku je odgovor Pomorskog fakulteta u Splitu na Vaš upit.
LP

prikazati citirane dijelove