Informacije o komercijalnim ugovorima škole

Zahtjev za pristup informacijama od Velimir Gašparović za Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb ne posjeduje traženu informaciju.

Velimir Gašparović

Za: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

o ugovorima vezanim za komercijalni najam školskih resursa, primarno sportske dvorane, trećim stranama. Naime, upoznati smo s činjenicom da se sportska dvorana iznajmljuje pojedincima van nastavnog vremena, no nismo uspjeli doći do informacije po kojim uvjetima niti kako se prijaviti za takvu vrstu najma.

S poštovanjem,
Velimir Gašparović

Velimir Gašparović

Za: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Specifično, zanimaju me podaci za OŠ Kajzerica i pripadajuću sportsku dvoranu.

S poštovanjem,

Velimir Gašparović

ppi, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,

 

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama, sukladno članku 23.
stavku 1. točki 1., u vezi s člankom 17. stavkom 1. točkom 2. Zakona o
pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15),
dajemo Vam informaciju da Ministarstvo znanosti i obrazovanja ne odobrava
odgojno-obrazovnim ustanovama iznajmljivanje prostora u vrijeme kada se ne
održava odgojno-obrazovni rad, već škola može iznajmiti prostor uz
prethodnu suglasnost osnivača.

 

 

S poštovanjem,

 

[1]mzo_hr_right

 

 

Velimir Gašparović

Za: ppi

Zahljvaljujem na odgovoru te molim pojašnjenje segmenta "već škola može iznajmiti prostor uz prethodnu suglasnost osnivača". Što to znači, u praksi? Tko je to osnivač škole? Je li škola obvezna odgovoriti na upit kome, i po kojim uvjetima, komercijalno iznajmljuje npr. sportsku dvoranu?

S poštovanjem,

Velimir Gašparović

ppi, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,

 

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama, sukladno članku 23.
stavku 1. točki 1., u vezi s člankom 17. stavkom 1. točkom 2. Zakona o 
pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15), 
dajemo Vam informaciju da je pregled osnivača svih škola javno dostupan na
mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja putem aplikacije
ŠeR - Školske e-Rudnik. Školi možete uputiti zahtjev za pristup
informacijama tražeći navedene podatke.

 

 

S poštovanjem,

[1]mzo_hr_right