Poštovani, poštovane,

Ljubazno molim da mi dostavite podatke o do sada provedenim lokalnim referendumima na području vaše jedinice - uključujući broj provedenih referenduma, odluke o raspisivanju referenduma, teme o kojima se odlučivalo, kao i ishod.

Također, ako posjedujete takve informacije, molim vas da dostavite i podatke o referendumskim inicijativama koje su podnesene predstavničkom tijelu iako do provedbe referenduma nije došlo.

Napominjem da se radi o skupnom zahtjevu upućenom svim gradovima, stoga su izostavljeni njihovi pojedinačni nazivi i adrese u samom tekstu poruke. Nadalje, molim da zahtjev razmotrite temeljem dostavljenog imena i prezimena te adrese e-pošte podnositeljice zahtjeva. Iako adresa e-pošte po ZPPI ne predstavlja adresu korisnika, Povjerenik za informiranje u publikaciji Primjena Zakona o pravu na pristup informacijama – Priručnik za službenike za informiranje u tijelima javne vlasti (2016. godina) potvrđuje da je e-mail adresa dovoljna za dostavu traženih informacija: "Putem elektroničke pošte službenik za informiranje može korisniku dostaviti zatražene informacije i ostvariti bržu komunikaciju s njim, s obzirom na kratkoću rokova za postupanje. (...) uzmite u obzir da je inzistiranje na adresi u slučaju zahtjeva podnesenog elektroničkom poštom, a već sa sigurnošću možete utvrditi da ćete informaciju pružiti korisniku, protivno načelima ekonomičnosti u postupanju te načelu suradnje i pružanja pomoći."

S poštovanjem,
Sara Maksimović

Ivana Bauer, Grad Đakovo

1 privitaka

Poštovana,

u prilogu Vam dostavljam dopis kojim se traži ispravak zahtjeva za
pristup informacijama.

Molim Vas potvrdu primitka predmetnog dopisa.

S poštovanjem,

--
Ivana Bauer, mag. admin. publ.

Grad Đakovo
Ured gradonačelnika
Trg dr. F. Tuđmana 4
31400 Đakovo
Tel: 031/840-430

Za: Ivana Bauer

Poštovana,

Ljubazno molim da u tom slučaju, a budući da se zahtjevi podneseni putem platforme Imamopravoznati.org javno objavljuju, dopunite zahtjev podacima udruge Gong:

Gong
Mihanovićeva 14, Zagreb
OIB 61867710134

Unaprijed hvala i na raspolaganju sam za dodatne dopune.

Sara Maksimović

Ivana Bauer, Grad Đakovo

1 privitaka

Poštovana,

u prilogu Vam dostavljam odgovor na Vaš zahtjev za ostvarivanje prava na
pristup informacijama, zaprimljen 23. listopada 2023. godine.

S poštovanjem,

--
Ivana Bauer, mag. admin. publ.

Grad Đakovo
Ured gradonačelnika
Trg dr. F. Tuđmana 4
31400 Đakovo
Tel: 031/840-430

Za: Ivana Bauer

Poštovana,
Puno hvala na dostavljenim informacijama.
Srdačno,
Sara Maksimović