Ogranci političkih stranaka
Dodatna poruka poslana je Ministarstvo uprave, Zagreb od strane Filip Rodik dana .
Uspješan.
Za: pristupinfo Hvala na podacima, dodao bih samo da 45 zapisa nema navedenu stranku u koloni SKRACENI_NAZIV. Također, predlažem da koristite regista...
Poštovana, sukladno Vašem traženju, u prilogu dostavljamo traženi Zapisnik o provedenom neposrednom inspekcijskom nadzoru. S poštovanjem, Ministarst...
zapisnik o upravnom nadzoru provedenom u Gradu Đakovu Povučeno od strane podnositelja zahtjeva.
Isti zahtjev kao http://imamopravoznati.org/request/zapisnik_o_upravnom_nadzoru_prov#incoming-4135
Hvala na komentaru, zanimljiva je informacija. No moj se upit odnosio na popis adresa stanovanja i pripadajuće jedinice lokalne samouprave. Dakle, na p...
Poštovani, U privitku dostavljamo obavijest povodom Vašeg zahtjeva. S poštovanjem, Ministarstvo uprave
Za: pristupinfo Poštovani, Zahvaljujem na odgovoru. S poštovanjem, Bojana Halić
Poštovana, U prilogu se dostavlja odgovor Ministarstva uprave. S poštovanjem.
Poštovana, U prilogu se dostavlja odgovor Ministarstva uprave. S poštovanjem
Poštovani, U prilogu se dostavlja odgovor Ministarstva uprave uz napomenu da g. Bauk nije imao službenih putovanja u 2011. pa se dostavlja samo popunj...
  Poštovana,   S obzirom da ste u zahtjevu za pristup informacijama koji ste uputili Ministarstvu uprave putem e-maila, naveli da Vam se informa...
Poštovani D.J., moj prethodno napisani komentar je pribilješka koja je vidljiva posjetiteljima stranice te isti ne predstavlja odgovor Ministarstva u...
Istraživanja provedena u Hrvatskoj na temu javne uprave
Predstavka poslan Ministarstvo uprave, Zagreb od strane Znanstvenik dana .
Povučeno od strane podnositelja zahtjeva.
Za: Ministarstvo uprave Poštovani, nastavno na upućeni zahtjev, obavještavam Vas da za isti nije potrebno dostaviti odgovor, traženu dokumentaciju sa...
Ministarstvo upravo proslijedilo je zahtjev Gradu Zagrebu: http://imamopravoznati.org/request/zapisnik_sa_izborne_skuptine_hss
Poštovani, nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama, u privitku dostavljam dopis Ministarstva uprave i tražene informacije. S poštovanjem,...
Dana 13. veljače je poslana žalba Povjerenici za informiranje na Rješenje Ministarstva uprave.
Darovi koje su primili dužnosnici od 2011-2015
Ministarstvo uprave, Zagreb je odgovorio podnositelju Pero Mitric dana .
Uspješan.
Poštovani, u privitku dostavljamo dopis i traženu informaciju. S poštovanjem, Marina Einbüchler Stilinović službenica za informiranje Ministarstvo...
Poštovana,   u vezi Vašeg zahtjeva za pristup informacijama opisan u predmetu ovog mail-a, u privitku dostavljamo obavijest Ministarstva uprave....
Zapisnik sjednice gradskog vijeća
Ministarstvo uprave, Zagreb je odgovorio podnositelju Mario Elez dana .
Uspješan.
Poštovani,   U privitku Vam dostavljamo traženi odgovor.   S poštovanjem, Ministarstvo uprave    

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?

  

Više o ovom tijelu javne vlasti

Službena stranica
E-mail adresa službenika za informiranje
Tražite nas da ažuriramo adresu službenika za informiranje