Poštovani,   nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama, u privitku dostavljamo obavijest.   Ljubazno molimo potvrdu primitka ove elektr...
Dokumentacija o službenom putovanju u Helsinki, Republika Finska
Dodatna poruka poslana je Ministarstvo uprave, Zagreb od strane Gong dana .

Kašnjenja

Za: Ministarstvo uprave, Zagreb Napomena: u zahtjevu za dostavu dokumentacije o službenom putu u Helsinki, Republika Finska predmetno putovanje odn...
Poštovana, Sukladno članku 22. Zakona o pravu na pristup informacijama, obavještavamo Vas da je produžen rok za odgovor na dodatnih 15 dana. S pošto...
Za: Ministarstvo uprave, Zagreb Na stranici https://uprava.gov.hr/UserDocsImages/Kolektivni%20ugovor/2018/Tuma%C4%8Denja%20prema%20rednom%20broju%20%...
Poštovana,   u statističkom prikazu je navedena državna i javna tijela koja su u COP-u i čiji broj zaposlenih imamo. U tablici je naveden ukupan b...
Poštovani, na Vaš upit vezano za način izbora kandidata u slučaju raspisivanja i provedbe oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, odgo...
Registar biciklističkih udruga i klubova
Zahtjev za požurnicom poslan Ministarstvo uprave, Zagreb od strane Davor Prakatur dana .

Uspješan.

Za: pristupinfo Stiglo je sve.Hvala na ažurnosti! S poštovanjem, Davor Prakatur
Pogledajte datasetove na data.gov.hr: FUNKCIJE U TIJELIMA JAVNE VLASTI sadrže imena osoba i podatke o obnašanju dužnosti ili visokih službi u tijelim...
Ogranci političkih stranaka
Dodatna poruka poslana je Ministarstvo uprave, Zagreb od strane Filip Rodik dana .

Uspješan.

Za: pristupinfo Hvala na podacima, dodao bih samo da 45 zapisa nema navedenu stranku u koloni SKRACENI_NAZIV. Također, predlažem da koristite regista...
Poštovana, sukladno Vašem traženju, u prilogu dostavljamo traženi Zapisnik o provedenom neposrednom inspekcijskom nadzoru. S poštovanjem, Ministarst...
zapisnik o upravnom nadzoru provedenom u Gradu Đakovu
Zahtjev za Ministarstvo uprave, Zagreb od strane Ivana Slavenski. Komentirao Administrator Miroslav dana .

Povučeno od strane podnositelja zahtjeva.

Isti zahtjev kao http://imamopravoznati.org/request/zapisnik_o_upravnom_nadzoru_prov#incoming-4135
Hvala na komentaru, zanimljiva je informacija. No moj se upit odnosio na popis adresa stanovanja i pripadajuće jedinice lokalne samouprave. Dakle, na p...
Za: pristupinfo Poštovani, Zahvaljujem na odgovoru. S poštovanjem, Bojana Halić
Poštovana, U prilogu se dostavlja odgovor Ministarstva uprave. S poštovanjem.
Poštovana, U prilogu se dostavlja odgovor Ministarstva uprave. S poštovanjem
Poštovani, U prilogu se dostavlja odgovor Ministarstva uprave uz napomenu da g. Bauk nije imao službenih putovanja u 2011. pa se dostavlja samo popunj...
  Poštovana,   S obzirom da ste u zahtjevu za pristup informacijama koji ste uputili Ministarstvu uprave putem e-maila, naveli da Vam se informa...
Službenici bez položenog DSI
Zahtjev za Ministarstvo uprave, Zagreb od strane D.J.. Komentirao Alumni Sonja dana .

Kašnjenja

Poštovani D.J., moj prethodno napisani komentar je pribilješka koja je vidljiva posjetiteljima stranice te isti ne predstavlja odgovor Ministarstva u...
Istraživanja provedena u Hrvatskoj na temu javne uprave
Zahtjev za požurnicom poslan Ministarstvo uprave, Zagreb od strane Znanstvenik dana .

Povučeno od strane podnositelja zahtjeva.

Za: Ministarstvo uprave Poštovani, nastavno na upućeni zahtjev, obavještavam Vas da za isti nije potrebno dostaviti odgovor, traženu dokumentaciju sa...
Ministarstvo upravo proslijedilo je zahtjev Gradu Zagrebu: http://imamopravoznati.org/request/zapisnik_sa_izborne_skuptine_hss
Poštovani, nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama, u privitku dostavljam dopis Ministarstva uprave i tražene informacije. S poštovanjem,...
Dana 13. veljače je poslana žalba Povjerenici za informiranje na Rješenje Ministarstva uprave.
Poštovani, u privitku dostavljamo dopis i traženu informaciju. S poštovanjem, Marina Einbüchler Stilinović službenica za informiranje Ministarstvo...
Poštovana,   u vezi Vašeg zahtjeva za pristup informacijama opisan u predmetu ovog mail-a, u privitku dostavljamo obavijest Ministarstva uprave....
Zapisnik sjednice gradskog vijeća
Odgovor Ministarstvo uprave, Zagreb prema Mario Elez dana .

Uspješan.

Poštovani,   U privitku Vam dostavljamo traženi odgovor.   S poštovanjem, Ministarstvo uprave    

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?