Poštovani, poštovane,

Ljubazno molim da mi dostavite podatke o do sada provedenim lokalnim referendumima na području vaše jedinice - uključujući broj provedenih referenduma, odluke o raspisivanju referenduma, teme o kojima se odlučivalo, kao i ishod.

Također, ako posjedujete takve informacije, molim vas da dostavite i podatke o referendumskim inicijativama koje su podnesene predstavničkom tijelu iako do provedbe referenduma nije došlo.

Napominjem da se radi o skupnom zahtjevu upućenom svim gradovima, stoga su izostavljeni njihovi pojedinačni nazivi i adrese u samom tekstu poruke. Nadalje, molim da zahtjev razmotrite temeljem dostavljenog imena i prezimena te adrese e-pošte podnositeljice zahtjeva. Iako adresa e-pošte po ZPPI ne predstavlja adresu korisnika, Povjerenik za informiranje u publikaciji Primjena Zakona o pravu na pristup informacijama – Priručnik za službenike za informiranje u tijelima javne vlasti (2016. godina) potvrđuje da je e-mail adresa dovoljna za dostavu traženih informacija: "Putem elektroničke pošte službenik za informiranje može korisniku dostaviti zatražene informacije i ostvariti bržu komunikaciju s njim, s obzirom na kratkoću rokova za postupanje. (...) uzmite u obzir da je inzistiranje na adresi u slučaju zahtjeva podnesenog elektroničkom poštom, a već sa sigurnošću možete utvrditi da ćete informaciju pružiti korisniku, protivno načelima ekonomičnosti u postupanju te načelu suradnje i pružanja pomoći."

S poštovanjem,
Sara Maksimović

Marija Marković, Grad Otočac

Poštovana,
Temeljem Vašeg upita u svezi održavanja lokalnih referenduma, Grad Otočac nije donosio odluke o raspisivanju referenduma niti je provodio lokalni referendum.
S poštovanjem,
Službenik za informiranje
Marija Marković, dipl. iur

prikazati citirane dijelove

Marija Marković, Grad Otočac

Poštovana,
Temeljem Vašeg upita u svezi održavanja lokalnih referenduma, Grad Otočac nije donosio odluke o raspisivanju referenduma niti je provodio lokalni referendum.
S poštovanjem,
Službenik za informiranje
Marija Marković, dipl. iur

prikazati citirane dijelove

Za: Marija Marković

Poštovana,

Hvala na dostavljenoj informaciji.

Srdačan pozdrav,
Sara Maksimović