Informacije vezane za Ugovor o nagodbi

Pisani zahtjev podnositelja Zdenko Kovačićek za Grad Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Zdenko Kovačićek

Za: Grad Zagreb

Poštovani/a,

molim Vas informaciju vezanu za Ugovor o nagodbi (Klasa:
944-01/06-01/1096, Urbroj: 251-14-11/13-07-3) koji je potpisan
između Grada Zagreba i tri zagrebačke župe dana 9. srpnja 2007.
godine.
Molim Vas da mi detaljno obrazložite zahtjeve koji su nejasno
opisani u Članku 1. predmetnog Ugovora. Naime, pri kraju navedenog
članka navode se slijedeći uvjeti:
"...da Rkt. župa krista Kralja odustane od svog zahtjeva za povrat
pod Klasom: UP/I-942-01/97-01/1920, a Rkt. župa Sv. Marka
Evanđeliste odustane od svog zahtjeva za povrat pod Klasom:
UP/I-942-01/97-01/1900."
Obzirom da je iz samog teksta Ugovora nejasno od čega župe trebaju
odustati, molim Vas da me detaljno informirate o kakvim zahtjevima
se radi i što je točno predmet oba zahtjeva za povrat. Iz samih
administrativnih podataka koji su navedeni (Klasa i Urbroj), to je
nemoguće iščitati.

S poštovanjem,

Zdenko Kovačićek

Spojite s ovim

Od: Ana Gojanović-Rakić
Grad Zagreb


Attachment Zdenko Kova i ek.pdf
744K Download View as HTML


Poštovani gospodine Kovačićek,

 

Nastavno na Vaš upit (u privitku), a temeljem čl. 18. st. 3. Zakona o
pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15, dalje
u tekstu: Zakon) pisani zahtjev mora sadržavati ime i prezime i adresu
fizičke osobe – podnositelja zahtjeva.

Pozivamo Vas da, sukladno čl. 20. st.2. Zakona, u roku od 5 dana od dana
zaprimanja ovog poziva za ispravak, dostavom adrese, ispravite Vaš
zahtjev. U protivnome isti će biti odbačen.

 

S poštovanjem,

 

Ana Gojanović-Rakić, dipl.iur.

Viši stručni savjetnik – službenica za informiranje

 

GRAD ZAGREB

Ured gradonačelnika

Služba za informiranje

Zagreb, Trg Stjepana Radića 1

T: +385 (0) 1 610  0134

 

Spojite s ovim

Od: Zdenko Kovačićek

Za: Ana Gojanović-Rakić
Klasa 008-02/16-002/354, ur.broj 15-16-1 od 25.10.2016.

Na Vaš zahtjev, svoju kućnu adresu dostavit ću Vam odvojeno putem
privatnog emaila, a sukladno čl. 17. st. 2. ZPPI-ja naznačujem da
želim primiti Vaš odgovor na isti način i na istu elektronskuadresu
putem koje ste zaprimili moj zahtjev.
Molim Vas da moje osobne podatke (npr. kućna adresa) uklonite prije
dostavljanja odgovora elektronskim putem sukladno Zakonu o zaštiti
osobnih podataka.

S poštovanjem,
Zdenko Kovačićek

Spojite s ovim

Zdenko Kovačićek - komentar ()

odgovor 008-02/16-002/354 na privatni mail
Pristup informacijama gradonačelnika

Poštovani g. Kovačićek,

Nastavno na Vaš zahtjev za pristupom informacijama, temeljem članka 23. stavka 1. točke 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15, dalje u tekstu: Zakon), obavještavamo Vas kako se Vaš zahtjev ne smatra zahtjevom za pristupom informacijama, a s obzirom je člankom 18. stavkom 5. Zakona propisano kako se izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije, ne smatra zahtjevom u smislu odredbi Zakona.

Nastavno, temeljem članka 18. stavka 5. Zakona, upućujemo Vas da se obratite nadležnom Gradskom uredu za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet

Ponavljam kako, temeljem čl. 18. st.3., pisani zahtjev mora sadržavati sve elemente iz navedenog članka, te je Vaš mail u nastavku trenutak od kojeg se računaju rokovi, odnosno trenutak podnošenja urednog zahtjeva.

S poštovanjem,

Ana Gojanović-Rakić, dipl.iur.
Viši stručni savjetnik - službenica za informiranje

GRAD ZAGREB
Ured gradonačelnika
Služba za informiranje
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
T: +385 (0) 1 610 0134

Link to this

Od: Zdenko Kovačićek

Za: Ana Gojanović-Rakić

Poštovana,
odgovaram na dopis koji ste mi poslali na privatnu adresu
elektroničke pošte jer mislim da i javnost treba vidjeti odgovor.
Na žalost, odgovor koji ste mi ponudili nije adekvatan. Nisam
tražio "izradu analize ili tumačenje nekog propisa, kao ni
stvaranje nove informacije" pa niti cijeli spis.
Molio sam točno definirane informacije koje se nalaze u spomenutim
spisima. Znači, dvije pojedinačne informacije u kojima su
definirani i transparentno navedeni zahtjevi dvije Župe od kojih bi
trebale odustati na temelju Ugovora. Napominjem da je to bitan
sastojak Ugovora koji mora biti definiran, a u ovom slučaju nije.
Kao što znate, u Ugovoru svaka stavka mora biti potpuno jasna što
znači da činidba mora biti jasna, razumljiva i određena. U Ugovoru
to nije slučaj jer je odredba potpuno nejasna, razumljiva i
neodređena.
Ponavljam, ne tražim spis nego pojedinačne odluke iz kojih je
vidljivo o kojim zahtjevima se radi.
Zaključno, ne znam zašto me upućujete na Gradski ured za prostorno
uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i
promet kad je ovaj Ugovor potpisao Gradonačelnik, a navedeni Ured
se ne spominje niti u jednom kontekstu.

S poštovanjem,
Zdenko Kovačićek

Spojite s ovim

Administratorica Sonja - komentar ()

Kada tijelo ne udovolji zahtjevu tj. kada ne dostave tražene informacije, podnositelj zahtjeva može odgovorom na ovaj thread tražiti ispravak, odnosno dopunu dostavljene informacije.

Zakon o pravu na pristup informacijama pod "Dopuna i ispravak informacije" u članku 24. propisuje ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja informacije. Tijelo javne vlasti obvezno je odlučiti o zahtjevu za dopunu, odnosno ispravak informacije u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva, sukladno odredbama članka 23. navedenog Zakona.

Link to this

Administratorica Sonja - komentar ()

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama čl. 21 st. 1. koji kaže da ako tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju, a ima saznanja o tijelu koje je posjeduje, dužno je, bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva, ustupiti zahtjev tome tijelu, a o čemu će obavijestiti podnositelja.

Budite slobodni inzistirati da tijelo javne vlasti ustupi Vaš zahtjev onom tijelu koje posjeduje informacije sukladno čl. 21. ZPPI-ja.

Link to this

Od: Zdenko Kovačićek

Za: Ana Gojanović-Rakić

Poštovana,

molim Vas da na temelju prethodnog odgovora ispravite ili
nadopunite informaciju. Naime, Zakon o pravu na pristup
informacijama pod "Dopuna i ispravak informacije" u članku 24.
propisuje ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju
zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin ispravak,
odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja informacije.
Tijelo javne vlasti obvezno je odlučiti o zahtjevu za dopunu,
odnosno ispravak informacije u roku od 15 dana od dana zaprimanja
zahtjeva, sukladno odredbama članka 23. navedenog Zakona.
Nadalje, molim Vas da ustupite zahtjev tijelu koje po Vašm
mišljenju ima informaciju. Naime, sukladno Zakonu o pravu na
pristup informacijama čl. 21 st. 1. koji kaže da ako tijelo javne
vlasti ne posjeduje informaciju, a ima saznanja o tijelu koje je
posjeduje, dužno je, bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana
od zaprimanja zahtjeva, ustupiti zahtjev tome tijelu, a o čemu će
obavijestiti podnositelja.
Slijedom navedenog, molim Vas da moj zahtjev ustupite onom tijelu
koje posjeduje informacije sukladno čl. 21. ZPPI-ja.

S poštovanjem,
Zdenko Kovačićek

Spojite s ovim

Od: Ana Gojanović-Rakić
Grad Zagreb


Attachment PPI 16 354.pdf
6.1M Download View as HTML


Poštovani gospodine Kovačiček,

temeljem članka 23. stavka 1. točke 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15), u privitku Vam dostavljam traženu dokumentaciju.
Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine 106/12) "prekrivena" su imena i prezimena u priloženoj dokumentaciji.

S poštovanjem,

Ana Gojanović-Rakić, dipl.iur.
Viši stručni savjetnik – službenica za informiranje

GRAD ZAGREB
Ured gradonačelnika
Služba za informiranje
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
T: +385 (0) 1 610 0134

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Grad Zagreb može: