Inspekcijski nadzor nad prodajom i kupnjom divljači

Zahtjev za pristup informacijama od Udruga BIOM za Ministarstvo financija, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Ministarstvo financija, Zagreb

Poštovani,

temeljem čl.5., st.1. kojim je osigurano pravo na pristup informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup
informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenik prava tražim informaciju:

I.) o postupanjima i obavljenim inspekcijskim nadzorima Ministarstva financija temeljem članka 88. stavka 4. Zakona o lovstvu (NN br. 140/05, 75/09, 153/09, 14/14, 21/16, 41/16, 67/16, 62/17) koji glasi "poslove inspekcijskog nadzora nad prodajom i kupnjom divljači i njezinih dijelova obavlja ministarstvo nadležno za financije sukladno ovom Zakonu i posebnim propisima".

Ukoliko niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj. ako ne posjedujete ili ne raspolažete sa navedenom informacijom, dužni ste me u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Molimo da nam odgovor dostavite putem ove mail adrese ako je moguće.

S poštovanjem,
Udruga BIOM

Darko Bekić, Ministarstvo financija, Zagreb

KLASA: 032-01/18-01/39
URBROJ: 513-03-01-18-1
Zagreb, 5. rujna 2018.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Službenik za informiranje
[e-mail adresa]

PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama
- ustupa se
Ministarstvo financija, Služba za informiranje, zaprimila je 3.9. 2018. zahtjev za pristup informacijama Udruge BIOM u kojemu je korisnik zatražio informaciju:
„ o postupanjima i obavljenim inspekcijskim nadzorima Ministarstva financija temeljem članka 88. stavka 4. Zakona o lovstvu (NN br. 140/05, 75/09, 14/14, 21/16, 41/16, 67/16, 62/17) koji glasi „poslove inspekcijskog nadzora nad prodajom i kupnjom divljači i njezinih dijelova obavlja ministarstvo nadležno za financije sukladno ovom Zakonu i posebnim propisima“
Budući je da je predmetni zahtjev iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, isti Vam ustupamo na mjerodavno postupanje sukladno članku 21. stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13 i 85/15).

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
MINISTARSTVA FINANCIJA
Darko Bekić

________________________________________
Šalje: Udruga BIOM [[ZPPI #6567 email]]
Poslano: 31. kolovoz 2018. 10:35
Prima: Darko Bekić
Predmet: Inspekcijski nadzor nad prodajom i kupnjom divljači

Za: Ministarstvo financija, Zagreb

Poštovani,

temeljem čl.5., st.1. kojim je osigurano pravo na pristup
informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira
sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup
informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenik prava tražim informaciju:

I.) o postupanjima i obavljenim inspekcijskim nadzorima
Ministarstva financija temeljem članka 88. stavka 4. Zakona o
lovstvu (NN br. 140/05, 75/09, 153/09, 14/14, 21/16, 41/16, 67/16,
62/17) koji glasi "poslove inspekcijskog nadzora nad prodajom i
kupnjom divljači i njezinih dijelova obavlja ministarstvo nadležno
za financije sukladno ovom Zakonu i posebnim propisima".

Ukoliko niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj.
ako ne posjedujete ili ne raspolažete sa navedenom informacijom,
dužni ste me u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno
tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Molimo da nam odgovor dostavite putem ove mail adrese ako je
moguće.

S poštovanjem,
Udruga BIOM

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #6567 email]

Je li [MFIN e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama
zahtjeve za Ministarstvo financija, Zagreb? Ako da, molimo
kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Darko Bekić, Ministarstvo financija, Zagreb

KLASA: 032-01/18-01/39
URBROJ: 513-03-01-18-2
Zagreb, 14. rujna 2018.

Udruga BIOM

PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama
- odgovor, daje se
Ministarstvo financija, Služba za informiranje, zaprimila je 3. rujna 2018. zahtjev za pristup informacijama Udruge BIOM u kojemu je zatraženo sljedeće:
„ o postupanjima i obavljenim inspekcijskim nadzorima Ministarstva financija temeljem članka 88. stavka 4. Zakona o lovstvu (NN br. 140/05, 75/09, 14/14, 21/16, 41/16, 67/16, 62/17) koji glasi „poslove inspekcijskog nadzora nad prodajom i kupnjom divljači i njezinih dijelova obavlja ministarstvo nadležno za financije sukladno ovom Zakonu i posebnim propisima“
U nastavku dajemo odgovor:
Ministarstvo financija, Carinska uprava provodi nadzor nad odredbama Zakona o trgovini u sklopu svojih redovnih aktivnosti kao i po zaprimljenim prijavama i predstavkama. Carinska uprava nije imala prijava koje bi se odnosile na nedozvoljenu kupnju ili prodaju divljači i njezinih dijelova te tako ne postoje ni podaci vezani uz nadzore navedene vrste prodaje obzirom da se nadzor po odredbama Zakona o trgovini vodi pod jednim područjem bez obzira na vrstu proizvoda (robe) koja je predmet nadzora.

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
Darko Bekić

________________________________________
Šalje: Udruga BIOM [[ZPPI #6567 email]]
Poslano: 31. kolovoz 2018. 10:35
Prima: Darko Bekić
Predmet: Inspekcijski nadzor nad prodajom i kupnjom divljači

Za: Ministarstvo financija, Zagreb

Poštovani,

temeljem čl.5., st.1. kojim je osigurano pravo na pristup
informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira
sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup
informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenik prava tražim informaciju:

I.) o postupanjima i obavljenim inspekcijskim nadzorima
Ministarstva financija temeljem članka 88. stavka 4. Zakona o
lovstvu (NN br. 140/05, 75/09, 153/09, 14/14, 21/16, 41/16, 67/16,
62/17) koji glasi "poslove inspekcijskog nadzora nad prodajom i
kupnjom divljači i njezinih dijelova obavlja ministarstvo nadležno
za financije sukladno ovom Zakonu i posebnim propisima".

Ukoliko niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj.
ako ne posjedujete ili ne raspolažete sa navedenom informacijom,
dužni ste me u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno
tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Molimo da nam odgovor dostavite putem ove mail adrese ako je
moguće.

S poštovanjem,
Udruga BIOM

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #6567 email]

Je li [MFIN e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama
zahtjeve za Ministarstvo financija, Zagreb? Ako da, molimo
kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Darko Bekić, Ministarstvo financija, Zagreb

KLASA: 032-01/18-01/39
URBROJ: 513-03-01-18-2
Zagreb, 14. rujna 2018.

Udruga BIOM

PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama
- odgovor, daje se
Ministarstvo financija, Služba za informiranje, zaprimila je 3. rujna 2018. zahtjev za pristup informacijama Udruge BIOM u kojemu je zatraženo sljedeće:
„ o postupanjima i obavljenim inspekcijskim nadzorima Ministarstva financija temeljem članka 88. stavka 4. Zakona o lovstvu (NN br. 140/05, 75/09, 14/14, 21/16, 41/16, 67/16, 62/17) koji glasi „poslove inspekcijskog nadzora nad prodajom i kupnjom divljači i njezinih dijelova obavlja ministarstvo nadležno za financije sukladno ovom Zakonu i posebnim propisima“
U nastavku dajemo odgovor:
Ministarstvo financija, Carinska uprava provodi nadzor nad odredbama Zakona o trgovini u sklopu svojih redovnih aktivnosti kao i po zaprimljenim prijavama i predstavkama. Carinska uprava nije imala prijava koje bi se odnosile na nedozvoljenu kupnju ili prodaju divljači i njezinih dijelova te tako ne postoje ni podaci vezani uz nadzore navedene vrste prodaje obzirom da se nadzor po odredbama Zakona o trgovini vodi pod jednim područjem bez obzira na vrstu proizvoda (robe) koja je predmet nadzora.

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
Darko Bekić

________________________________________
Šalje: Udruga BIOM [[ZPPI #6567 email]]
Poslano: 31. kolovoz 2018. 10:35
Prima: Darko Bekić
Predmet: Inspekcijski nadzor nad prodajom i kupnjom divljači

Za: Ministarstvo financija, Zagreb

Poštovani,

temeljem čl.5., st.1. kojim je osigurano pravo na pristup
informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira
sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup
informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenik prava tražim informaciju:

I.) o postupanjima i obavljenim inspekcijskim nadzorima
Ministarstva financija temeljem članka 88. stavka 4. Zakona o
lovstvu (NN br. 140/05, 75/09, 153/09, 14/14, 21/16, 41/16, 67/16,
62/17) koji glasi "poslove inspekcijskog nadzora nad prodajom i
kupnjom divljači i njezinih dijelova obavlja ministarstvo nadležno
za financije sukladno ovom Zakonu i posebnim propisima".

Ukoliko niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj.
ako ne posjedujete ili ne raspolažete sa navedenom informacijom,
dužni ste me u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno
tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Molimo da nam odgovor dostavite putem ove mail adrese ako je
moguće.

S poštovanjem,
Udruga BIOM

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #6567 email]

Je li [MFIN e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama
zahtjeve za Ministarstvo financija, Zagreb? Ako da, molimo
kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------