Inspekcijski, stručno-pedagoški i drugi stručni nadzor

Kuća ljudskih prava je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Ovaj zahtjev je povučen od strane osobe koja ga je napravila. Objašnjenje može biti niže u dopisu.

Kuća ljudskih prava

Za: Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Zagreb

Poštovani,

Kuća ljudskih prava Zagreb, sukladno članku 18. st. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), kao i na ustavnom jamstvu građana na pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti, predlaže da u elekotronskom obliku na ovu adresu dostavite informacije o međuvršnjačkom nasilju i kao i adekvatnom pristupu obrazovnih institucija na odgovor na nasilje u OŠ Jordanovac u Zagrebu.

Naime, s obzirom na činjenicu višekratnog ponavljanja nasilja u razdoblju unutar godinu dana u slučaju OŠ Jordanovac te na nužnost prevencije međuvršnjačkog nasilja i ustrajanja na individualiziranom odgojno obrazovnom programu za svako dijete kojemu je to potrebno, razvidan je opravdani interes javnosti za dolje traženim informacijama (uz anonimizaciju ili pseudoanonimizaciju).

Stoga, traže se sljedeće informacije:

1. koliko ste inspekcijskih, stručno-pedagoških i drugih stručnih nadzora proveli u Osnovnoj školi Jordanovac od strane Prosvjetne inspekcije i Odjela za stručno-pedagoški nadzor AZOO-a u razdoblju od 1. rujna 2017.g. do 1. prosinca 2018.g.;

2. preslike odluka, zapisnika, izvješća, rješenja i/ili drugih akata koja ste kao nadzorno tijelo sastavili/donijeli tijekom ili po završetku nadzora koji su u Osnovnoj školi Jordanovac provedeni u navedenom razdoblju, i to tako da se u skladu za Zakonom o zaštiti osobnih podataka prekriju podaci o identitetu djece i njihovih roditelja (anonimizacija ili pseudoanonimizacija).

S poštovanjem,

Kuća ljudskih prava Zagreb

Kuća ljudskih prava

Za: Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Zagreb

Poštovani,

ovim putem povlačimo gore podnesen zahtjev iz razloga što je očitom omaškom upućen pogrešnom tijelu javne vlasti.

S poštovanjem,

Kuća ljudskih prava