Za: Gradsko društvo Crvenog križa Županja

Poštovani,
temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim Vas informacije o svim isplatama, naknadama, putnim troškovima ili nagradama isplaćenim sadašnjoj predsjednici GD CK Županja T. Nemetz za vrijeme obavljanja dužnosti predsjednice za svaku godinu posebno.
Isto tako molim Vas isplate Vašem radniku Drašku Nemetzu na osnovi terenskog rada, prekovremenog rada, putnih troškova, nagrada ili dodataka na osnovnu plaću u zadnjih 5 godina, kao i Ugovor o radu istoga.
Molim Vas odgovor putem ovog maila.

S poštovanjem,

Marko Živković
J.J.Strossmayera 62
Županja

Gradsko društvo Crvenog križa Županja

3 privitaka

Poštovani,
Dostavljamo Vam tražene podatke. Predsjednica i članovi Odbora GDCK Županja ne primaju naknade za svoj rad. U privitku su iznosi dnevnica koje je predsjednica primila za službena putovanja na koje je upućena zbog potreba GDCK Županja.
S poštovanjem,

--
Marija Dugalić, dipl.ing.
ravnateljica

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Županja
Dr. Franje Račkog 30B
32270 Županja

tel: +385 32 831 607
fax: +385 32 830 398

______________________________________________________
Uvjeti i iznimke prijenosa informacija: Ova elektronička poruka je povjerljiva i može sadržavati povlaštene
informacije. Ako ova poruka nije namijenjena Vama, niste ovlašteni čitati, ispisivati, pohranjivati,
obrađivati niti priopćavati ovu poruku. Ako ste ovu poruku primili greškom, molimo Vas da o tome odmah
obavijestite pošiljatelja i izbrišete ovu poruku, njene privitke i kopije. Gradsko društvo Crvenog križa Županja
ne preuzima nikakvu odgovornost s obzirom na bilo koju moguću netočnost bilo kojeg podatka koji je sadržan
u ovoj poruci ako takav podatak nije povezan s registriranim predmetom poslovanja Gradskog društva Crvenog
križa Županja. Stajališta izražena u ovoj poruci ne odražavaju nužno službena stajališta Gradskog društva Crvenog
križa Županja. Ako na bilo koji način po primitku obrađujete ovu poruku u smislu Opće uredbe o zaštiti osobnih
podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (uvid, proslijeđivanje, odgovaranje,
prilagodba i sl.) smatra se da razumijete i da prihvaćate sve navedeno u ovoj izjavi o odricanju odgovornosti. Hvala!

prikazati citirane dijelove