Iznos bruto mjesečnih plaća načelnika, zamjenika načelnika i predsjednika općinskog vijeća

David Tadis je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Općina Veliki Bukovec kao dio skupine poslane na 428 tijela javne vlasti

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Općina Veliki Bukovec

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Kolika su mjesečna primanja (plaće):
- načelnika općine,
- zamjenika načelnika, i
- predsjednika općinskog vijeća
u tijelu javne vlasti iz naslova. Te navedite za te osobe vrstu ugovornog odnosa (volonterski, stalni radni odnos, ili honorarni ili drugo - navedite sto).

Molim vas odgovor elektronskim putem odgovorom na ovu adresu.

Ljubazno vas molim da zaprimanje ovog zahtjeva potvrdite odgovorom na ovu adresu.

S poštovanjem,

David Tadis

Opcina Veliki Bukovec,

Poštovani,
Potvrđujemo primitak Vašeg zahtjeva. Kako bi smo istom mogli udovoljiti
molimo Vas da sukladno stavku 3. članka 18. Zakona o pravu na pristup
("NN" br. 25/13 i 86/15) svoj zahtjev nadopunite.
Srdačan pozdrav!
Jedinstveni upravni odjel
 Nevenka Martinković

Alumni Sonja je ostavio/la bilješku ()

Tijelo javne vlasti traži slanje kućne poštanske adrese.

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija "adresa" je vaša elektronska adresa putem koje ste poslali zahtjev elektronskim putem na internetskoj stranici Imamo pravo znati.

Poštanska adresa nije potrebna za dostavu traženih informacija sukladno tumačenju zakona Povjerenika za informiranje. Iznimno, tijelo javne vlasti može tražiti kućnu adresu ako treba dostaviti odgovor papirnato s dostavnicom i to samo kada rješenjem odbija ili odbacuje zahtjev za pristup informacijama i kada dostavlja rješenje na zahtjev za ponovnu uporabu informacija. Više pročitajte na http://imamopravoznati.org/help/privacy#...

Imamo pravo znati je javni portal za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama te zbog sigurnosti vaših osobnih podatka i politici privatnosti ove internetske stranice ne šaljite vašu kućnu adresu putem ovog javnog portala.

Savjetujemo vam da odgovorite tijelu javne vlasti da "Na Vaš zahtjev svoju kućnu adresu dostaviti ću odvojeno putem privatnog emaila, a sukladno čl.17. st.2. ZPPI-ja naznačujem da želim primiti Vaš odgovor na isti način i na istu elektronsku adresu putem koje ste zaprimili moj zahtjev. Molim vas da moje osobne podatke (npr. kućna adresa) uklonite prije dostavljanja odgovora elektronskim putem sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka."

Potražite email adresu službenika za informiranje tako da kliknete na link s nazivom tijela javne vlasti te na profilnoj stranici tijela javne vlasti na Imamo pravo znati s lijeve strane potražite link "E-mail adresa službenika za informiranje". Korištenjem vaše privatne email adrese, pošaljite kućnu adresu na email tijela javne vlasti te u naslovu vaše poruke navedite naziv vašeg zahtjeva.

Tijelo će možda odgovoriti na vašu privatnu adresu. Inzistirajte da vam tijelo odgovor dostavi na elektronsku poštu putem koje ste dostavili zahtjev - tzv. "adresa za odgovor" (imamopravoznati.org adresa).

Za: Opcina Veliki Bukovec

Postovani,

Nije mi jasno sto trazite. Mozete li pojasniti?

S poštovanjem,

David Tadis

Opcina Veliki Bukovec,

Poštovani!
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama ( ("NN" br. 25/13 i
86/15) pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem
se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene
informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva,
tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.
S obzirom da iz Vašeg zahtjeva nije vidljiva Vaša adresa ukoliko nam
zahtjev dostavljate kao fizička osoba, odnosno naziv pravne osobe i
njezino sjedište ukoliko nam zahtjev dostavljate kao pravna osoba, molimo
Vas da traženo dopišete.
LP
S poštovanjem!
Općina Veliki Bukovec
Nevenka Martinković 
Dana 24. svibnja 2016. u 22:12 David Tadis
<[1][ZPPI #1469 email]> je napisao/la:

     Za: Opcina Veliki Bukovec

     Postovani,

     Nije mi jasno sto trazite. Mozete li pojasniti?

     S poštovanjem,

     David Tadis
     

prikazati citirane dijelove

Za: Opcina Veliki Bukovec

Na Vaš zahtjev svoju kućnu adresu dostaviti ću odvojeno putem privatnog emaila, a sukladno čl.17. st.2. ZPPI-ja naznačujem da želim primiti Vaš odgovor na isti način i na istu elektronsku adresu putem koje ste zaprimili moj zahtjev. Molim vas da moje osobne podatke (npr. kućna adresa) uklonite prije dostavljanja odgovora elektronskim putem sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

S poštovanjem,

David Tadis

Opcina Veliki Bukovec,

Poštovani,
U Općini Veliki Bukovec zamjenik načelnika ne prima plaću ni naknadu,
načelnik obavlja dužnost volonterski i prima naknadu u bruto iznosu
6.702,49 kn, te Predsjednik Općinskog vijeća prima naknadu u bruto iznosu
od 1.694,92 kn.
S poštovanjem!
Službenik za informiranje
Nevenka Martinković
Dana 14. svibnja 2016. u 23:23 David Tadis
<[1][ZPPI #1469 email]> je napisao/la:

     Za: Općina Veliki Bukovec

     Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
     dostavi informacija:

     Kolika su mjesečna primanja (plaće):
     - načelnika općine,
     - zamjenika načelnika, i
     - predsjednika općinskog vijeća
     u tijelu javne vlasti iz naslova. Te navedite za te osobe vrstu
     ugovornog odnosa (volonterski, stalni radni odnos, ili honorarni
     ili drugo - navedite sto).

     Molim vas odgovor elektronskim putem odgovorom na ovu adresu.

     Ljubazno vas molim da zaprimanje ovog zahtjeva potvrdite odgovorom
     na ovu adresu.

     S poštovanjem,

     David Tadis

     -------------------------------------------------------------------

     U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
     Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
     obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
     zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
     vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

     Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
     zahtjev:
     [2][ZPPI #1469 email]

     Je li [3][Općina Veliki Bukovec e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama
     zahtjeve za Općina Veliki Bukovec? Ako da, molimo kontaktirajte nas
     koristeći ovaj obrazac:
   
 [4]http://imamopravoznati.org/change_reques...

     Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
     objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
     autorskih prava
     [5]http://imamopravoznati.org/help/officers

     Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
     ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
     vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
     poveznicu do nas.

     -------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[ZPPI #1469 email]
2. mailto:[e-mail adresa]
3. mailto:[Općina Veliki Bukovec e-mail za zahtjeve]
4. http://imamopravoznati.org/change_reques...
5. http://imamopravoznati.org/help/officers

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org