Iznos bruto mjesečnih plaća načelnika, zamjenika načelnika i predsjednika općinskog vijeća

Zahtjev je uspješan.

Za: Općina Lipovljani

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Kolika su mjesečna primanja (plaće):
- načelnika općine,
- zamjenika načelnika, i
- predsjednika općinskog vijeća
u tijelu javne vlasti iz naslova. Te navedite za te osobe vrstu ugovornog odnosa (volonterski, stalni radni odnos, ili honorarni ili drugo - navedite sto).

Molim vas odgovor elektronskim putem odgovorom na ovu adresu.

Ljubazno vas molim da zaprimanje ovog zahtjeva potvrdite odgovorom na ovu adresu.

S poštovanjem,

David Tadis

Pravna služba Tajnik Općine, Općina Lipovljani

1 privitaka

Općina Lipovljani
Poštovani,
U porilogu dostavljamo odgovor na Vaš zahtjev za pristup informacijama
koji ste tražili.
S poštovanjem,
Službenica za informiranje
Natalija Rohan
Molim potvrdu primitka odgovora