Iznos bruto mjesečnih plaća načelnika, zamjenika načelnika i predsjednika općinskog vijeća

Zahtjev je uspješan.

Za: Općina Mala Subotica

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Kolika su mjesečna primanja (plaće):
- načelnika općine,
- zamjenika načelnika, i
- predsjednika općinskog vijeća
u tijelu javne vlasti iz naslova. Te navedite za te osobe vrstu ugovornog odnosa (volonterski, stalni radni odnos, ili honorarni ili drugo - navedite sto).

Molim vas odgovor elektronskim putem odgovorom na ovu adresu.

Ljubazno vas molim da zaprimanje ovog zahtjeva potvrdite odgovorom na ovu adresu.

S poštovanjem,

David Tadis

Opcina Mala Subotica, Općina Mala Subotica

Temeljem odluke Općinskog vijeća načelniku se isplaćuje naknada u bruto iznosu od 8.331,20 kn te predsjednici
Općinskog vijeća u bruto iznosu od 2.000,00. Ostali članovi Općinskog vijeća kao i zamjenik načelnika ne dobivaju nikakve
Naknade za svoj rad.

Pozdrav, Ljiljana.

prikazati citirane dijelove