Iznos bruto mjesečnih plaća načelnika, zamjenika načelnika i predsjednika općinskog vijeća

David Tadis je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Općina Mošćenička Draga kao dio skupine poslane na 428 tijela javne vlasti

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Općina Mošćenička Draga

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Kolika su mjesečna primanja (plaće):
- načelnika općine,
- zamjenika načelnika, i
- predsjednika općinskog vijeća
u tijelu javne vlasti iz naslova. Te navedite za te osobe vrstu ugovornog odnosa (volonterski, stalni radni odnos, ili honorarni ili drugo - navedite sto).

Molim vas odgovor elektronskim putem odgovorom na ovu adresu.

Ljubazno vas molim da zaprimanje ovog zahtjeva potvrdite odgovorom na ovu adresu.

S poštovanjem,

David Tadis

Silvija Vickić, Općina Mošćenička Draga

Poštovani,

U Općini Mošćenička Draga općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika i predsjednik općinskog vijeća svoju dužnost obavljaju volonterski odnosno bez zasnivanja radnog odnosa.

Temeljem Odluke o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa („Službene novine Općine Mošćenička Draga“ broj 06/13) općinski načelnik ima pravo na mjesečnu neto naknadu u iznosu od 3.400,00 kuna (što čini bruto 5.666,67 kuna + doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje u iznosu od 850,00 kuna, dakle sveukupno bruto 6.516,67 kuna), a zamjenik općinskog načelnika ima pravo na mjesečnu neto naknadu u iznosu od 2.200,00 kuna (što čini bruto 3.666,67 kuna + doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje u iznosu od 550,00 kuna, dakle sveukupno bruto 4.216,67 kuna).

Temeljem Odluke o naknadama članovima Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga („Službene novine Općine Mošćenička Draga“ broj 09/13) predsjednik općinskog vijeća ima pravo na mjesečnu neto naknadu u iznosu od 900,00 kuna (što čini bruto 1.500,00 kuna + doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje u iznosu od 225,00 kuna, dakle sveukupno bruto 1.725,00 kuna).

Za sve daljnje informacije stojimo na raspolaganju.

S poštovanjem,

Silvija Vickić
Pomoćnica Pročelnice za financijske
i računovodstvene poslove
Općina Mošćenička Draga

prikazati citirane dijelove

Silvija Vickić, Općina Mošćenička Draga

[Subject only] FW: Zahtjev za pristup informacijama - Iznos bruto mjesečnih plaća načelnika, zamjenika načelnika i predsjednika općinskog vijeća

prikazati citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org