Iznos bruto mjesečnih plaća načelnika, zamjenika načelnika i predsjednika općinskog vijeća

Zahtjev je uspješan.

Za: Općina Sveti Lovreč

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Kolika su mjesečna primanja (plaće):
- načelnika općine,
- zamjenika načelnika, i
- predsjednika općinskog vijeća
u tijelu javne vlasti iz naslova. Te navedite za te osobe vrstu ugovornog odnosa (volonterski, stalni radni odnos, ili honorarni ili drugo - navedite sto).

Molim vas odgovor elektronskim putem odgovorom na ovu adresu.

Ljubazno vas molim da zaprimanje ovog zahtjeva potvrdite odgovorom na ovu adresu.

S poštovanjem,

David Tadis

Poropat Greis, Općina Sveti Lovreč

Poštovani,

Na temelju Vašeg zahtjeva od dana 17.svibnja 2016. godine dostavljam traženu informaciju:

Načelnik Općine Sv. Lovreč dužnost obavlja volonterski i dobiva mjesečnu naknadu od 3.000,00 kuna neto.

Općina nema zamjenika načelnika od 14. srpnja 2014. godine jer je zbog mogućnosti prihvaćanja obavljanja nespojive dužnosti dao ostavku na dužnost. Temeljem članka 7. st. 7. zakona o lokalnim izborima ako prestane mandat samo zamjeniku načelnika izabranom zajedno s općinskim načelnikom prijevremeni izbori se neće održati, te je shodno navedenoj odredbi općinski načelnik Općine Sv. Lovreč nastavio obnašati dužnost bez zamjenika.

Predsjednik općinskog vijeća sukladno odluci dobiva simboličnu naknadu od 1 kunu neto mjesečno

Općina Sv. Lovreč
Službenica za informiranje
Greis Poropat

prikazati citirane dijelove

Za: Poropat Greis

Ljubazno vas molim nadopunu informacija:

- dostavite bruto vrijednosti (placa/naknada)

S poštovanjem,

David Tadis

Poropat Greis, Općina Sveti Lovreč

Poštovani,

Temeljem Vašeg zahtjeva dostavljam dopunu informacije:

Bruto vrijednost naknade općinskog načelnika iznosi 5.847,46 kuna mjesečno.
Bruto vrijednost naknade predsjednika općinskog vijeća iznosi 1,96 kuna mjesečno.

Općina Sv. Lovreč
Službenica za informiranje
Greis Poropat

prikazati citirane dijelove