Izvješća Ine d.d. i Izvješća Vermilion Zagreb Exploration-a o izvršavanju Ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika

Gđa. Šimić je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Agencija za ugljikovodike, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Za: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb

Molim dostaviti spis izvješća o izvršavanju Ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika sklopljenog između Vlade Republike Hrvatske i kompanije Ina d.o.o. Za istražni blok DR-02, sukladno članku 16., stavak 2. Zakona o osnivanju Agencije za ugljikovodike.

Molim dostaviti spis izvješća o izvršavanju Ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika sklopljenog između Vlade Republike Hrvatske i kompanije Vermilion Zagreb Exploration za istražne blokove DR-04, SA-08, SA-09, SA-10, sukladno članku 16., stavak 2. Zakona o osnivanju Agencije za ugljikovodike.

S poštovanjem,

Gđa. Šimić

Ivana Penić,

2 privitaka

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno priloženih datoteka povjerljiv je, te namijenjen isključivo osobama ili subjektima koji su navedeni kao primatelji. Ukoliko je zbog greške pri adresiranju ili prijenosu ova poruka pogrešno upućena, molimo Vas obavijestite pošiljatelja slanjem odgovora na ovu poruku, a poruku i sve njene priloge odmah, bez čitanja, trajno uklonite s računala. Svako neovlašteno korištenje, objavljivanje, prerada, obrada, reprodukcija, prikazivanje, prenošenje, distribucija, snimanje ili bilo koji drugi oblik neovlaštene uporabe ove poruke je zabranjeno te može biti zakonski kažnjivo. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci su autorovi, te nužno ne predstavljaju stav ili mišljenje Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Pored toga, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke te priloga sadržanih u poruci.

DISCLAIMER OF LIABILITY STATEMENT: The contents of this message and possibly annexed data are confidential and intended exclusively for the persons or subjects which are listed as recipients. If this message was due to a mistake in addressing or transfer sent to you by mistake, please inform the sender by replying to this message, and the message and all its contents immediately, and without reading it, permanently remove from the computer. Each unauthorized use, publication, processing, reproduction, presentation, transfer, distribution, recording or any other form of unauthorized use of this message is prohibited and can be punished by law. The contents, positions and opinions stated in the message belong to the author and do not necessarily belong to the Ministry of Economy, Entrepreneurship and Crafts. In addition, Ministry of Economy, Entrepreneurship and Crafts does not accept any liability for possible damages caused by the receipt of this message and the annexes contained in the message.

Administrator Miroslav je ostavio/la bilješku ()

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ustupilo je (proslijedilo) zahtjev na nadležno postupanje drugom ministarstvu - Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

Novi rok (15 dana) se počinje računati od dana kada Ministarstvo zaštite okoliša i energetike zaprimi zahtjev, stoga ćemo mi ponoviti slanje izvornog zahtjeva na novo ministarstvo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb.

Sent request to Agencija za ugljikovodike, Zagreb again, using a new contact address.

Za: Ivana Penić

Posjeduje li rudarstvo pri ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta zahtjevano izvješće?
Kao što stoji prema Članku 16. stavak 2:
Agencija jednom godišnje izrađuje i dostavlja Vladi Republike Hrvatske, do 15. veljače, putem ministarstva nadležnog za rudarstvo, izvješće o izvršavanju ugovora, koje je Vlada Republike Hrvatske sklopila s investitorima vezano za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika sa stanjem na dan 31. prosinca prethodne godine.

Molim da se iz ministarstva nadležnog za rudarstvo obradi zahtjev zbog toga što ono prema zakonu posjeduje navedeni izvještaj, i jer ministarstvo kojem je zahtjev proslijeđen, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, više od 70dana ne uspijeva obraditi već zaprimljene zahtjeve.

S poštovanjem,

Gđa. Šimić

Ivana Penić,

Poštovana,

Predmetno nije u nadležnosti ovog Ministarstva.

Naime, sukladno Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela (Narodne novine, broj 93/16, i 104/16) ovo Ministarstvo više nije nadležno za ugljikovodike već Ministarstvo zaštite okoliša i energetike stoga smo Vaš upit ustupili nadležnom ministarstvu i o tome Vas obavijestili.

Također, Zakon o agenciji za ugljikovodike je izmijenjen (pogledati: Narodne novine, 73/17), te članak 16. sada glasi:

(1) Upravni nadzor nad zakonitošću rada Agencije obavlja ministarstvo nadležno za energetiku jednom godišnje i o tome podnosi izvješće Vladi Republike Hrvatske do 30. lipnja za prethodnu godinu.

(2) Agencija jednom godišnje izrađuje i dostavlja Vladi Republike Hrvatske, do 15. veljače, putem ministarstva nadležnog za energetiku, izvješće o izvršavanju ugovora, koje je Vlada Republike Hrvatske sklopila s investitorima vezano za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika sa stanjem na dan 31. prosinca prethodne godine.

(3) Agencija jednom godišnje izrađuje i dostavlja Vladi Republike Hrvatske, do 15. veljače, putem ministarstva nadležnog za energetiku, izvješće o svom radu za prethodnu godinu.

S poštovanjem,

Ivana Penić

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno priloženih datoteka povjerljiv je, te namijenjen isključivo osobama ili subjektima koji su navedeni kao primatelji. Ukoliko je zbog greške pri adresiranju ili prijenosu ova poruka pogrešno upućena, molimo Vas obavijestite pošiljatelja slanjem odgovora na ovu poruku, a poruku i sve njene priloge odmah, bez čitanja, trajno uklonite s računala. Svako neovlašteno korištenje, objavljivanje, prerada, obrada, reprodukcija, prikazivanje, prenošenje, distribucija, snimanje ili bilo koji drugi oblik neovlaštene uporabe ove poruke je zabranjeno te može biti zakonski kažnjivo. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci su autorovi, te nužno ne predstavljaju stav ili mišljenje Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Pored toga, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke te priloga sadržanih u poruci.

DISCLAIMER OF LIABILITY STATEMENT: The contents of this message and possibly annexed data are confidential and intended exclusively for the persons or subjects which are listed as recipients. If this message was due to a mistake in addressing or transfer sent to you by mistake, please inform the sender by replying to this message, and the message and all its contents immediately, and without reading it, permanently remove from the computer. Each unauthorized use, publication, processing, reproduction, presentation, transfer, distribution, recording or any other form of unauthorized use of this message is prohibited and can be punished by law. The contents, positions and opinions stated in the message belong to the author and do not necessarily belong to the Ministry of Economy, Entrepreneurship and Crafts. In addition, Ministry of Economy, Entrepreneurship and Crafts does not accept any liability for possible damages caused by the receipt of this message and the annexes contained in the message.

Administrator Miroslav je ostavio/la bilješku ()

Čeka se odgovor drugog ministarstva kojemu je ustupljen zahtjev.

Pristup Informacijama,

1 privitaka

Poštovana,

 

U prilogu dostavljamo dopis.

 

Lijep pozdrav,

 

Katarina Ljubos

Pristup informacijama

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Za: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Predmet : POŽURNICA za pristup informacijama, predmetni naslov
« Izvješća Ine d.d. i Izvješća Vermilion Zagreb Exploration-a o izvršavanju Ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika»,
Istek produljenog roka za ostvarivanje prava na informaciju.

Poštovani,
produljeni rok za ostvarivanje prava na informaciju od 30
dana, a koji je počeo teći 10. studenog kada je ustupljen, istekao je. Podsjećamo vas da je
obaveza tijela javne vlasti donesti odluku o upućenom zahtjevu
podnositelja.
Tražim rješavanje ovog zahtjeva čim je prije moguće.
Poveznica na upućeni zahtjev:
http://imamopravoznati.org/request/izvje...

S poštovanjem,

Gđa. Šimić

Pristup Informacijama,

1 privitaka

Poštovana,

 

U prilogu dostavljamo obavijest.

 

Lijep pozdrav,

 

Katarina Ljubos

Pristup informacijama

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Administrator Miroslav je ostavio/la bilješku ()

Zahtjev je ustupljen Agenciji za ugljikovodike, te se od dana primitka zahtjeva u tom tijelu pocinje racunati novi rok za odgovor.

Sent request to Agencija za ugljikovodike, Zagreb again, using a new contact address.

Za: Agencija za ugljikovodike, Zagreb

Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje.

Obraćam se sa zahtjevom da riješite postupak u tijelu javne vlasti Agencija za ugljikovodike, Zagreb koje se bavi mojim zahtjevom 'Izvješća Ine d.d. i Izvješća Vermilion Zagreb Exploration-a o izvršavanju Ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika'.

Obzirom da je na današnji dan datum 27.02.2018., a izvješća za prethodnu godinu se sastavljaju do 15.02. , potrebno je putem ovog zahtjeva dostaviti izvješća za 2017. godinu.

Potpuna povijest mog zahtjeva i sva korespondencija dostupna je javno na ovoj internetskoj adresi: http://imamopravoznati.org/request/izvje...

S poštovanjem,

Gđa. Šimić

Željka Rukavina, Agencija za ugljikovodike, Zagreb

4 privitaka

 • Attachment

  image003.jpg

  2K Download

 • Attachment

  RE Izvje e o izvr avanju Ugovora o istra ivanju i podjeli eksploatacije ugljikovodik.html

  12K Download

 • Attachment

  Zahtjev za pristup informacijama dostava tra enog spisa.pdf

  210K Download View as HTML

 • Attachment

  AZU Izvje e o ugovorima 2016 Listopad 2017.pdf

  520K Download View as HTML

Poštovana gospođo Šimić,

 

nastavno na Vašu predstavku, Agencija za ugljikovodike je zaprimila Vaš
zahtjev za dostavu Izvješća 28.11.2017. godine putem platforme Imamo pravo
znati.

Isti je riješen te je Izvješće poslano 04.12.2017. godine na adresu putem
koje ste uputili Zahtjev (u privitku ovoga maila nalazi se
korespondencija).

 

Ukoliko niste zaprimili traženo, molimo da se obratite organizaciji koja
održava stranicu Imamo pravo znati.

 

S poštovanjem,

 

Željka Rukavina

AGENCIJA ZA UGLJIKOVODIKE

Miramarska 24, 10 000 Zagreb

tel: +385(0)1 6431 920

fax: +385(0)1 6431 925

e-mail: [1][Agencija za ugljikovodike, Zagreb e-mail za zahtjeve]

web: [2]www.azu.hr

 

[3]Logo potpis

 

Please consider the environment before printing.

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Ova elektronička poruka i njeni prilozi
mogu sadržavati povlaštene i/ili povjerljive informacije. Molimo Vas da
poruku ne čitate ako niste njen naznačeni primatelj. Ako ste ovu poruku
primili greškom, molimo Vas da o tome obavijestite pošiljatelja i da
izvornu poruku i njene privitke uništite bez čitanja ili bilo kakvog
pohranjivanja. Bilo kakvo prenošenje, kopiranje ili distribucija
informacija sadržanih u poruci trećim osobama je zabranjeno i može biti
zakonski kažnjivo. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci su
autorovi i ne predstavljaju nužno stavove Agencije za ugljikovodike.
Agencija za ugljikovodike ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu
štetu nastalu primitkom ove poruke i priloga sadržanih u poruci

 

prikazati citirane dijelove

Željka Rukavina, Agencija za ugljikovodike, Zagreb

4 privitaka

 • Attachment

  image003.jpg

  2K Download

 • Attachment

  RE Izvje e o izvr avanju Ugovora o istra ivanju i podjeli eksploatacije ugljikovodik.html

  12K Download

 • Attachment

  Zahtjev za pristup informacijama dostava tra enog spisa.pdf

  210K Download View as HTML

 • Attachment

  AZU Izvje e o ugovorima 2016 Listopad 2017.pdf

  520K Download View as HTML

Poštovana gospođo Šimić,

 

nastavno na Vašu predstavku, Agencija za ugljikovodike je zaprimila Vaš
zahtjev za dostavu Izvješća 28.11.2017. godine putem platforme Imamo pravo
znati.

Isti je riješen te je Izvješće poslano 04.12.2017. godine na adresu putem
koje ste uputili Zahtjev (u privitku ovoga maila nalazi se
korespondencija).

 

Ukoliko niste zaprimili traženo, molimo da se obratite organizaciji koja
održava stranicu Imamo pravo znati.

 

S poštovanjem,

 

Željka Rukavina

AGENCIJA ZA UGLJIKOVODIKE

Miramarska 24, 10 000 Zagreb

tel: +385(0)1 6431 920

fax: +385(0)1 6431 925

e-mail: [1][Agencija za ugljikovodike, Zagreb e-mail za zahtjeve]

web: [2]www.azu.hr

 

[3]Logo potpis

 

Please consider the environment before printing.

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Ova elektronička poruka i njeni prilozi
mogu sadržavati povlaštene i/ili povjerljive informacije. Molimo Vas da
poruku ne čitate ako niste njen naznačeni primatelj. Ako ste ovu poruku
primili greškom, molimo Vas da o tome obavijestite pošiljatelja i da
izvornu poruku i njene privitke uništite bez čitanja ili bilo kakvog
pohranjivanja. Bilo kakvo prenošenje, kopiranje ili distribucija
informacija sadržanih u poruci trećim osobama je zabranjeno i može biti
zakonski kažnjivo. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci su
autorovi i ne predstavljaju nužno stavove Agencije za ugljikovodike.
Agencija za ugljikovodike ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu
štetu nastalu primitkom ove poruke i priloga sadržanih u poruci

 

prikazati citirane dijelove