Izvješće o inspekcijskom nadzoru

Pisani zahtjev podnositelja Suzana Dobrić Žaja za Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Suzana Dobrić Žaja

Za: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb -
Građevinska inspekcija

Poštovani,
molim Vas da mi dostavite sken pisanog izvješća građevinskog
inspektora o obavljenom inspekcijskom nadzoru na prostoru parka u
Trnjanskoj Savici od dana 25.4.2017. godine.
Napominjem da ne želim mail s prepričanim izvješćem, nego službeni
dokument, ovjeren i potpisan.

Sukladno čl. 17. st. 2. ZPPI-ja naznačujem da želim primiti Vaš
odgovor na isti način i na istu elektronsku adresu putem koje ste
zaprimili moj zahtjev u propisanom zakonskom roku. Molim Vas da
moje osobne podatke (npr. kućna adresa) uklonite prije dostavljanja
odgovora elektronskim putem sukladno Zakonu o zaštiti osobnih
podataka.

S poštovanjem,

Suzana Dobrić Žaja

Spojite s ovim

Od: Zahtjev za pristup informacijama
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb


Attachment sken zapisnika od 25.04.2017.pdf
1.6M Download View as HTML


Poštovana,

slijedom Vašeg zahtjeva kojeg ste ovom Ministarstvu uputili temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15), a sukladno odredbi članka 17. stavka 1. točke 2. istog Zakona, u privitku ovog dopisa dostavljamo Vam presliku Zapisnika o inspekcijskom pregledu KLASA: 362-02/17-16/1087 od 25. travnja 2017. Uprave za inspekcijske poslove -Područnog ureda u Zagrebu.

Lijep pozdrav,

Romuald Kantoci, dipl. iur
viši stručni savjetnik

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Samostalna služba za odnose s javnošću i informiranje
Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb

Tel: 01 3782 186 Lok: 8186
[broj mobitela] VPN: 281
E-mail: [e-mail adresa]

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb može: