Izvješće o stanju okoliša grada Zagreba od 2010. do 2016.

Ina Volmut je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Grad Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Grad Zagreb ne posjeduje traženu informaciju.

Za: Grad Zagreb

Poštovani,

molim Vas da mi dostavite mailom Izvješća o stanju okoliša grada Zagreba od 2010. godine do kraja 2016., a kojih ste naručitelj (nadležni gradski ured).

S poštovanjem,

Ina Volmut

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

Poštovana gospođo Volmut,

nastavno na Vaš upit (u nastavku maila), a temeljem čl. 18. st. 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15, dalje u tekstu: Zakon) pisani zahtjev mora sadržavati ime i prezime i adresu fizičke osobe – podnositelja zahtjeva.
Pozivamo Vas da, sukladno čl. 20. st.2. Zakona, u roku od 5 dana od dana zaprimanja ovog poziva za ispravak, dostavom adrese, ispravite Vaš zahtjev. U protivnome isti će biti odbačen.

S poštovanjem,

Ana Gojanović-Rakić, dipl.iur.
Viši stručni savjetnik – službenica za informiranje

GRAD ZAGREB
Ured gradonačelnika
Služba za informiranje
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
T: +385 (0) 1 610 0134

prikazati citirane dijelove

Za: Pristup informacijama gradonačelnika

Poštovana,
ovim putem dostavljam Vam dopunu zahtjeva za pristup informacijama.

Ina Volmut
[osobna informacija]
[osobna informacija]
email: [email address]

S poštovanjem,

Ina Volmut

Ana Gojanović-Rakić, Grad Zagreb

Poštovana gospođo Volmut,

temeljem članka 23. stavka 1. točke 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15) prosljeđujem Vam odgovor nadležnoga gradskog ureda - Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj:

Izvješća o stanju okoliša Grada Zagreba od 2010. godine do kraja 2016. (kao i ona iz ranijih razdoblja) u nadležnosti Gradskog ureda za energetiku zaštitu okoliša i održivi razvoj, redovito se objavljuju, sukladno članku 156. (Obveza objave informacija o okolišu) Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13, 153/13, 78/15) elektroničikm putem na internetskim stranicama Grada Zagreba te su dostupni na stranicama:

http://www.eko.zagreb.hr/default.aspx
http://www.eko.zagreb.hr/default.aspx?id=8
http://www.eko.zagreb.hr/default.aspx?id...

Grad Zagreb isto tako redovito javno objavljuje sve akte, dokumente, izvješća, podatke, planove, programe, propise, podatke o javnoj nabavi, proračun, ….iz svojeg djelokruga, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13, 85/15) te su ti dokumenti, po pojedinim područjima, dostupni na službenoj stranici:

www.zagreb.hr

Ana Gojanović-Rakić, dipl.iur.
Viši stručni savjetnik – službenica za informiranje

GRAD ZAGREB
Ured gradonačelnika
Služba za informiranje
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
T: +385 (0) 1 610 0134

prikazati citirane dijelove

Za: Ana Gojanović-Rakić

Poštovana, zahvaljujem na Vašem odgovoru i poveznicama koje ste poslali, a na kojima se, međutim, ne nalazi to što sam tražila. Poslat ću Vam mailom službenu dopunu svog zahtjeva.

S poštovanjem,

Ina Volmut

Ana Gojanović-Rakić, Grad Zagreb

Poštovana gospođo Volmut,

 

temeljem članka 23. stavka 1. točke 1. Zakona o pravu na pristup
informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15), a vezano uz Vaš upit u
nastavku ovoga maila, dostavljam Vam informaciju zaprimljenu od APIS IT-a,
a posredstvom Sektora naplate naknada GSKG-a d.o.o. kako su na adresi
Ilica evidentirana 3344 objekta – stambena prostora, za koje se prema
zadnjem stanju matičnih podataka obračunava komunalna naknada.

 

S poštovanjem,

 

Ana Gojanović-Rakić, dipl.iur.

Viši stručni savjetnik – službenica za informiranje

 

GRAD ZAGREB

Ured gradonačelnika

Služba za informiranje

Zagreb, Trg Stjepana Radića 1

T: +385 (0) 1 610  0134

 

 

 

From: Ina Volmut [[1]mailto:[e-mail adresa]]
Sent: Tuesday, February 21, 2017 10:58 AM
To: Dinka Pančić
Subject: zahtjev za pristup informacijama

 

Poštovana, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama molim Vas za
informaciju o tome koliko ima kucanstava /obveznika komunalne naknade u
ulici Ilica u Zagrebu.

Preferiram informaciju mailom.

 

Unaprijed hvala

 

--

Ina Volmut

[osobna informacija]

[osobna informacija]

098 201 555

[2][e-mail adresa

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]
2. mailto:[e-mail adresa]