Izvješće Vermilion Zagreb Exploration-a o izvršavanju Ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika za 2018..

Pisani zahtjev podnositelja Gđa. Šimić za Agencija za ugljikovodike, Zagreb

Čeka se odgovor na predstavku Agencija za ugljikovodike, Zagreb za rješavanje ovog zahtjeva.

Od: Gđa. Šimić

Za: Agencija za ugljikovodike, Zagreb

Molim dostaviti izvješća o izvršavanju Ugovora o istraživanju
i podjeli eksploatacije ugljikovodika sklopljenog između Vlade
Republike Hrvatske i kompanije Vermilion Zagreb Exploration za
godinu 2018.,
sukladno članku 16., stavak 2. Zakona o osnivanju Agencije za
ugljikovodike.

Zahvaljujem,

Gđa. Šimić

Spojite s ovim

Od: Gđa. Šimić

Za: Agencija za ugljikovodike, Zagreb

Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje.

Obraćam se sa zahtjevom da riješite postupak u tijelu javne vlasti
Agencija za ugljikovodike, Zagreb koje se bavi mojim zahtjevom
'Izvješće Vermilion Zagreb Exploration-a o izvršavanju Ugovora o
istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika za 2018..'.

Protekao je zakonski rok za odgovor od 15 dana za navedeni zahtjev
podnesen 1.3.2019.
Navedenim postupkom zahtjeva se izvješće koje izrađuje Agencija za
ugljikovodike sukladno članku 16., stavak 2. Zakona o osnivanju
Agencije za ugljikovodike.
Prema zakonu je navedeno tijelo javne vlasti dužno riješiti zahtjev
za pristup informacijama te odgovoriti. Pravo na pristup
informacijama je temeljno ljudsko pravo, zaštićeno brojnim
međunarodnim konvencijama te samim Ustavom RH (čl. 38., st.4.) i
Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).

Potpuna povijest mog zahtjeva i sva korespondencija dostupna je
javno na ovoj internetskoj adresi:
http://imamopravoznati.org/request/izvje...

Zahvaljujem

Gđa. Šimić

Spojite s ovim

Gđa. Šimić - komentar ()

Gđa. Šimić poslala je predstavku Povjereniku za informiranje o šutnji administracije, putem online obrasca IPZ-a za predstavke, 28.04.2019.

Link to this

Gđa. Šimić - komentar ()

Povjerenik za informiranje Zoran Pičuljan je 2. svibnja 2019. poslao službenici za informiranje Agencije za ugljikovodike Željki Rukavini akt kojim daje upozorenje i traži postupanje. Preslika navedenog akta poslana je na mail podnositeljice zahtjeva 10.05.2019.

Povjerenik za informiranje navedenim aktom traži od službenice za informiranje AZU-a da dostavi očitovanje o navodima iz predstavke o povredi Zakona o pravu na pristup informacijama, te traži dokaz o načinu rješavanja predmetnog zahtjeva sukladno članku 23. Zakona, u roku od 15 dana od zaprimanja akta.

Link to this

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Agencija za ugljikovodike, Zagreb može: