Izvješće Vermilion Zagreb Exploration-a o izvršavanju Ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika za 2018..

Gđa. Šimić je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Agencija za ugljikovodike, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

Za: Agencija za ugljikovodike, Zagreb

Molim dostaviti izvješća o izvršavanju Ugovora o istraživanju
i podjeli eksploatacije ugljikovodika sklopljenog između Vlade
Republike Hrvatske i kompanije Vermilion Zagreb Exploration za
godinu 2018.,
sukladno članku 16., stavak 2. Zakona o osnivanju Agencije za
ugljikovodike.

Zahvaljujem,

Gđa. Šimić

Za: Agencija za ugljikovodike, Zagreb

Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje.

Obraćam se sa zahtjevom da riješite postupak u tijelu javne vlasti Agencija za ugljikovodike, Zagreb koje se bavi mojim zahtjevom 'Izvješće Vermilion Zagreb Exploration-a o izvršavanju Ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika za 2018..'.

Protekao je zakonski rok za odgovor od 15 dana za navedeni zahtjev podnesen 1.3.2019.
Navedenim postupkom zahtjeva se izvješće koje izrađuje Agencija za ugljikovodike sukladno članku 16., stavak 2. Zakona o osnivanju Agencije za ugljikovodike.
Prema zakonu je navedeno tijelo javne vlasti dužno riješiti zahtjev za pristup informacijama te odgovoriti. Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo, zaštićeno brojnim međunarodnim konvencijama te samim Ustavom RH (čl. 38., st.4.) i Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).

Potpuna povijest mog zahtjeva i sva korespondencija dostupna je javno na ovoj internetskoj adresi: http://imamopravoznati.org/request/izvje...

Zahvaljujem

Gđa. Šimić

Gđa. Šimić je ostavio/la bilješku ()

Gđa. Šimić poslala je predstavku Povjereniku za informiranje o šutnji administracije, putem online obrasca IPZ-a za predstavke, 28.04.2019.

Gđa. Šimić je ostavio/la bilješku ()

Povjerenik za informiranje Zoran Pičuljan je 2. svibnja 2019. poslao službenici za informiranje Agencije za ugljikovodike Željki Rukavini akt kojim daje upozorenje i traži postupanje. Preslika navedenog akta poslana je na mail podnositeljice zahtjeva 10.05.2019.

Povjerenik za informiranje navedenim aktom traži od službenice za informiranje AZU-a da dostavi očitovanje o navodima iz predstavke o povredi Zakona o pravu na pristup informacijama, te traži dokaz o načinu rješavanja predmetnog zahtjeva sukladno članku 23. Zakona, u roku od 15 dana od zaprimanja akta.

Gđa. Šimić je ostavio/la bilješku ()

5.6.2019. Gđa. Šimić poslala je mail na adrese Povjerenika za informiranje i pisarnice :

Prekoračen je rok za očitovanje Agencije za ugljikovodike na predstavku poslanu Povjereniku za informiranje i rok za dostavljanje dokaza o rješavanju zahtjeva "Izvješće Vermilion Zagreb Exploration-a o izvršavanju Ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika za 2018.", te zahtjeva "Izvješće Ine d.d. o izvršavanju Ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika za 2018".

Na današnji dan 4.6.2019., podnositeljici zahtjeva još uvijek nije pristiglo očitovanje i dokaz o rješavanju zahtjeva službenika za informiranje Agencije za ugljikovodike, niti je AZU odgovorila na zahtjev podnositeljici na platformi Imamo pravo znati, a gdje je zahtjev podnesen.

Dana 2.5.2019. povjerenik za informiranje Zoran Pičuljan je poslao akt Agenciji za ugljikovodike u kojem traži da; se AZU očituje o predstavci te da dostavi dokaze o rješavanju gore navedenih zahtjeva, u roku od 15 dana.

Tražim
hitno rješavanje ove predstavke i dotičnih zahtjeva koji su podneseni 1.3.2019
U slučaju da je Povjerenik za informiranje zaprimio odgovor od AZU,
tražim da se podnositeljici zahtjeva dostavi preslika očitovanja i dokaz o rješavanju zahtjeva.

Gđa. Šimić je ostavio/la bilješku ()

13.6.2019. Gđa Šimić poslala je mail na adrese povjerenika za informiranje i pisarnice:

Poštovani

Na današnji dan 13.6.2019. protekla su 43 dana otkada je Povjerenik za informiranje Zoran Pičuljan AZU-u poslao akt u kojem traži da se AZU očituje.
Prekoračen je rok za očitovanje Agencije za ugljikovodike na predstavku poslanu Povjereniku za informiranje i rok za dostavljanje dokaza o rješavanju zahtjeva "Izvješće Vermilion Zagreb Exploration-a o izvršavanju Ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika za 2018.", te zahtjeva "Izvješće Ine d.d. o izvršavanju Ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika za 2018".

Na današnji dan 13.6.2019., podnositeljici zahtjeva još uvijek nije pristiglo očitovanje i dokaz o rješavanju zahtjeva službenika za informiranje Agencije za ugljikovodike, niti je AZU odgovorila na zahtjev podnositeljici na platformi Imamo pravo znati, a gdje je zahtjev podnesen.

Dana 2.5.2019. povjerenik za informiranje Zoran Pičuljan je poslao akt Agenciji za ugljikovodike u kojem traži da; se AZU očituje o predstavci te da dostavi dokaze o rješavanju gore navedenih zahtjeva, u roku od 15 dana.

Sva korespondecija o ovim zahtjevima je na platformi Imamo pravo znati:
http://imamopravoznati.org/request/izvje...
http://imamopravoznati.org/request/izvje...

Tražim
hitno rješavanje ove predstavke i dotičnih zahtjeva koji su podneseni 1.3.2019
U slučaju da je Povjerenik za informiranje zaprimio odgovor od AZU,
tražim da se podnositeljici zahtjeva dostavi preslika očitovanja i dokaz o rješavanju zahtjeva.

Gđa. Šimić je ostavio/la bilješku ()

U očitovanju Agencije za ugljikovodike od lipnja 2019, službenica za informiranje navodi kako Agencija dotični zahtjev nije nikada zaprimila. Nadalje navedeno je u očitovanju kako je zatraženo izvješće objavljeno na stranici:
https://vlada.gov.hr/UserDocsImages//201...