Izvršenje proračuna za 2015. godinu za Grad Pula

Zahtjev za pristup informacijama od Igor Valentin za Grad Pula

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Grad Pula ne posjeduje traženu informaciju.

Za: Grad Pula

Ljubazno vas molim dostavu informacija o potrošnji iz gradskog proračuna po 4. i 5. razini.

Napominjem da ukoliko Grad raspolaže traženom informacijom a ista nije klasificirana kao tajna, dužan je dostaviti tražene informacije.

S poštovanjem,

Igor Valentin

Ljiljana Ribarić, Grad Pula

1 privitaka

--------------------------------------------------------------------------

Za: Grad Pula

Ljubazno vas molim dostavu informacija o potrošnji iz gradskog
proračuna po 4. i 5. razini.

Napominjem da ukoliko Grad raspolaže traženom informacijom a ista
nije klasificirana kao tajna, dužan je dostaviti tražene
informacije.

S poštovanjem,

Igor Valentin

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #3200 email]

Je li [Grad Pula e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama
zahtjeve za Grad Pula? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći
ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

For more detailed guidance on safely disclosing information, read
the latest advice from the Information Commissioner:
http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

prikazati citirane dijelove

Eva Barbir, Grad Pula

1 privitaka

poštovani,
u prilogu proslijeđujemo vam očitovanje nadležnog upravnog odjela za
financije
u vezi vašeg zahtjeva za pristup informacijama od 20.03.2017. godine
s poštovanjem
službenik za informiranje
e.barbir

Ova elektronička poruka je povjerljiva i može sadržavati povlaštene
informacije. Ako niste naznačeni primatelj, niste ovlašteni čitati,
štampati, pohraniti, obrađivati ili priopćavati ovu poruku. Ako ste ovu
poruku primili greškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite
pošiljatelja i izbrišete ovu poruku, njene privitke i kopije. Grad
Pula-Pola ne preuzima nikakvu odgovornost s obzirom na bilo koju moguću
netočnost bilo kojeg podatka koji je sadržan u ovoj poruci. Stajališta
izražena u ovoj poruci ne odražavaju nužno službena stajališta Grada
Pula-Pola. Hvala!
  Molimo da ne ispisujete ovaj e-mail ukoliko zaista nije potrebno.

This e-mail is confidential and may also contain privileged information.
If you are not the intended recipient, you are not authorised to read,
print, save, process or disclose this message. If you have received this
message by mistake, please inform the sender immediately and delete this
e-mail, its attachments and any copies. City of Pula-Pola does not take
any responsibility with regards to any possible inaccuracy of any data
contained in this e-mail. The opinions expressed in this e-mail do not
necessarily reflect the official positions of the City of Pula-Pola. Thank
you!
  Please, don't print this e-mail unless you really need to.

Za: Eva Barbir

Poštovana,

Podsjećam da Zakon o pravu na informacijama nalaže da ako tijelo raspolaže traženim informacijama, tijelo je dužno dostaviti informacije ako ne podliježu zakonski propisanim zabranama.

U vašem odgovoru pozivate se na zakonski propis o izvještavanju o proračunu - no moj zahtjev se ne odnosi na zakonski propis o proračunima.

Ljubazno vas molim ispravak odnosno dopunu informacije jer podnosim zahtjev za dopunu/ispravak u zakonskom roku:

U obrazloženju ste naveli da javno objavljujete izvršenje proračuna u skladu zakonskim propisima o proračunu. To nije sporno.

Moj zahtjev se odnosi na financijske podatke kojima raspolažete ali ih ne objavljujete.

U vašem odgovoru niste napisali da NE RASPOLAŽETE traženim informacijama, te vas molim da sukladno ZPPI-u dostavite zatražene podatke.

S poštovanjem,

Igor Valentin

noel mirković je ostavio/la bilješku ()

Mislim da bi efikasnije djelovao zahtjev u kojem biste naveli kako NISTE dobili traženi odgovor i ponovili zahtjev uz napomenu kako je sada rok za odgovor mnogo kraći a prepustili službama grada da razmisle tko će odgovarati za neizvršavanje traženog.

Neka ih pameti uče upravni sudovi. To je jedini efikasan način. Kad odgovorne osobe počnu odgovarati pred nadležnim tjelima tad će se ili: mijenjati ili: smijeniti s pozicije/radnog mjesta.

Pa neka biraju.

Eva Barbir, Grad Pula

1 privitaka

poštovani,
u vezi vašeg zahtjeva za dopunu informacije u prilogu dostavlja se
očitovanje
službenik za informiranje
eva barbir

Ova elektronička poruka je povjerljiva i može sadržavati povlaštene
informacije. Ako niste naznačeni primatelj, niste ovlašteni čitati,
štampati, pohraniti, obrađivati ili priopćavati ovu poruku. Ako ste ovu
poruku primili greškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite
pošiljatelja i izbrišete ovu poruku, njene privitke i kopije. Grad
Pula-Pola ne preuzima nikakvu odgovornost s obzirom na bilo koju moguću
netočnost bilo kojeg podatka koji je sadržan u ovoj poruci. Stajališta
izražena u ovoj poruci ne odražavaju nužno službena stajališta Grada
Pula-Pola. Hvala!
  Molimo da ne ispisujete ovaj e-mail ukoliko zaista nije potrebno.

This e-mail is confidential and may also contain privileged information.
If you are not the intended recipient, you are not authorised to read,
print, save, process or disclose this message. If you have received this
message by mistake, please inform the sender immediately and delete this
e-mail, its attachments and any copies. City of Pula-Pola does not take
any responsibility with regards to any possible inaccuracy of any data
contained in this e-mail. The opinions expressed in this e-mail do not
necessarily reflect the official positions of the City of Pula-Pola. Thank
you!
  Please, don't print this e-mail unless you really need to.