Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture (otvaranje baze podataka)

Zahtjev je uspješan.

Miroslav Schlossberg

Za: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) sve informacije prepoznate u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture - sukladno Naputak za izradu i način korištenja Jedinstvenog registra poduzetničke infrastrukture (NN 123/2013). Također želio bih vas podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, te sukladno tome bih vas zamolio da pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želi ponovno upotrijebiti informacije je nekomercijalna.

Lijep pozdrav,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg

Poštovani Ministarstvo poduzetništva i obrta,

Ljubazno vas podsjecam o skorom isteku rok za odgovor.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

13. prosinca je Povjereniku za informiranje izjavljena zalba radi šutnja uprave na zahtjev za ponovnu uporabu.

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Klasa 008-02/15-01/16
Urbroj 526-516-04-01-01/1-16-18
Zagreb, 7. studenog 2016.

RJESENJE kojim Ministarstvo gospodarstva, malog i srednjeg poduzetnistva i obrta odbacuje zahtjev za ostvarivanje prava na ponovnu uporabu informacija za sve informacije u Jedinstvenom registru poduzetnicke infrastrukture.

Svi podaci koje je zatrazio korisnik prava na pristup informacijama dostupni su na poveznici http://data.gov.hr/dataset/popis-poduzet... (u XLSB formatu). Podaci nisu dostupni u excel ili PDF formatu buduci da ih ni samo Ministarstvo u takvom prociscenom obliku ne posjeduje zbog tehnickih pretpostavki same aplikacije.

U svrhu dostave odgovora posebno su kreirane tablice prema zahtjevu korisnika prava na pristup informacijama.

---

Klasa UP/II-008-07/16-01/539
Urbroj 401-01/05-16-01
Zagreb, 14.10.2016.

Povjerenica za informiranje povodom zalbe zbog neodlucivanja o zahtjevu za ponovnu uporabu informacija donosi sljedeci ZAKLJUCAK kojim nalaze Ministarstvu poduzetnistva i obrta da u roku 8 dana od zaprimanja ovog zakljucka rjesi zahtjev za dopunom informacija od 21.11.2015. godine.

---

15.11.2016. zaprimljeno je rjesenje kojim se odbacuje zahtjev za ostvarivanje prava na ponovnu uporabu:

Klasa 008-02/15-01/06
Urbroj: 526-516-04-01-01/1-16-18
Zagreb, 7. studenog 2016.

Nize navodim citate iz rjesenja:

Ministarstvo u obrazlozenju navodi kako su dostavili trazene podatke o poduzetnickim centrima upisanim u Jedinstveni registar poduzetnicke infrastrukture u dva navrata krajem listopada 2015. godine i sredinom studenog 2015. godine (op. zaljitelja: nisu naveli datume, kao sto se vidi iz gore prepiske, Ministarsto nije dostavilo odgovore). Prvi put, podaci su dostavljeni u excel obliku, a drugi puta ti isti podaci dostavljeni su ponovno, ali u drugom formatu koji je zahtijevao korisnik.

Svi podaci dostupni su na poeznici http://data.gov.hr/dataset/popis-poduzet....

Nadalje, Ministarsvo navo kako podaci nisu dostupni u excel ili pdf formatu buduci da ih samo Ministarstvo u takvom prociscenom obliku ne posjeduje zbog tehnickih pretostavki same aplikacije. U svrhu dostave odgovora posebno su kreirane tablice prema zahtjevu korisnika prava na pristup informacijama.

Izrada odnosno prilagodba informacije u trazeni oblik za sve informaicje prepoznate u Jedinstvenom registru, s obzirom na tehnicke pretpostavke same aplikacije zahtijeva nerazmjeran utrosak vremena i sredstava, uzimajuci u obzir i ogranicene administrativne kapacitete Sluzbe za poduzetnicku infrastrukturu, zahtijeva za ponovnu uporabu informacija odbacuje se sukladno clanku 27. stavak 2. Zakona o pravu an pristup informacijama.

Imajuci u vidu regulatorna i tehnicka ogranicenja Jedinstvenog registra, specificnosti podataka sadrzanih u posebnom dijelu registra koji sadrzi podatke koji nisu javno dostupni, dostava posebnih podataka sadrzanih u Jedinstvenom registru bila bi u suprotnosti s odredbama Naputka za izradu i nacin koristenja Jedinstvenog registra poduzetnicke infrastrukture (NN 123/2013), odnosno u suprotnosti sa odredbama Zakona o unaredenju poduzetnicke infrastrukture (NN 93/2013, 114/2013, 41/2014).

Sluzbenik za informiranje,
Vlatka Mlakar

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org