Kandidati za Vijeće za elektronične medije

Zahtjev za pristup informacijama od Gong za Ministarstvo kulture i medija, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

Poštovane i poštovani,

Ljubazno molimo za dostavu popisa imena i prezimena svih 27 kandidata koji su se javili na javni poziv za prijavu kandidature za članstvo u Vijeću za elektroničke medije, objavljenom 27. travnja 2022. godine.

S poštovanjem,

Gong

pisarnica1, Ministarstvo kulture i medija, Zagreb

2 privitaka

Poštovani,

 

sukladno Zaključku Vlade RH o službenom dopisivanju tijela državne uprave
u neupravnim stvarima putem elektroničke pošte (e-maila), u privitku vam
dostavljamo dopis.

 

 

S poštovanjem,

 

[1]cid:[email protected]

Ministarstvo kulture i medija

Glavno tajništvo – Otprema pošte

Runjaninova 2

10000 Zagreb

tel.+385 1 4866253

e-mail: [2][e-mail adresa]

 

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno
priloženih datoteka povjerljiv je, te namijenjen isključivo osobama ili
subjektima koji su navedeni kao primatelji. Ukoliko je zbog greške pri
adresiranju ili prijenosu ova poruka pogrešno upućena, molimo Vas
obavijestite pošiljatelja slanjem odgovora na ovu poruku, a poruku i sve
njene priloge odmah, bez čitanja, trajno uklonite s računala. Svako
neovlašteno korištenje, objavljivanje, prerada, obrada, reprodukcija,
prikazivanje, prenošenje, distribucija, snimanje ili bilo koji drugi oblik
neovlaštene uporabe ove poruke je zabranjeno te može biti zakonski
kažnjivo. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci su autorovi, te
nužno ne predstavljaju stav ili mišljenje Ministarstva kulture i medija.
Pored toga, Ministarstvo kulture i medija ne prihvaća nikakvu odgovornost
za eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke te priloga sadržanih u
poruci.

 

DISCLAIMER OF LIABILITY STATEMENT: The contents of this message and
possibly annexed data are confidential and intended exclusively for the
persons or subjects which are listed as recipients. If this message was
due to a mistake in addressing or transfer sent to you by mistake, please
inform the sender by replying to this message, and the message and all its
contents immediately, and without reading it, permanently remove from the
computer. Each unauthorised use, publication, processing, reproduction,
presentation, transfer, distribution, recording or any other form of
unauthorised use of this message is prohibited and can be punished by law.
The contents, positions and opinions stated in the message belong to the
author and do not necessarily belong to the Ministry of Culture and Media.

In addition, Ministry of Culture and Media does not accept any liability
for possible damages caused by the receipt of this message and the annexes
contained in the message.

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[e-mail adresa]