Kapacitet i popunjenost vrtića

Zahtjev je uspješan.

Za: Dječji vrtić Katarina Frankopan, Krk

Poštovani,
temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostave:

Informacije o kapacitetu gore navedenog tijela javne vlasti te broj zaposlenika.

Molim vas dostavu i sljedećih informacija:
1) broj djece koju gore navedeno tijelo može zaprimiti (kapacitet vrtića),
2) trenutni broj prijavljene djece u gore navedenom tijelu (neovisno da li imaju zamrznuli status ili ne dolaze radi bolesti, odnosno samo broj prijavljene djece u vrtiću),
3) broj odgajateljica u vrtiću,
4) broj dječjih grupa u vrtiću.

S poštovanjem,

Zdenka Radoš

DVKF - KRK, Dječji vrtić Katarina Frankopan, Krk

Poštovana,

U dječjem vrtiću "Katarina Frankopan" Krk ukupni kapacitet vrtića je 600. Trenutni broj prijavljene djece je 585.
Broj odgojiteljica u vrtiću 57 odgojiteljica, + 1 defektolog-odgojitelj +1 odgojiteljica na izradi didaktičkog materijala kao invalid rada= sveukupno 59.
Dječji vrtić Katarina Frankopan ( matični vrtić i područni vrtići ) sveukupno imaju 29 skupina.

S poštovanjem
Dječji vrtić "Katarina Frankopan" Krk
Tel:051-667-141

prikazati citirane dijelove