Kapacitet i popunjenost vrtića

Zdenka Radoš je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Dječji vrtić Potočnica, Pitomača kao dio skupine poslane na 604 tijela javne vlasti

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Dječji vrtić Potočnica, Pitomača

Poštovani,
temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostave:

Informacije o kapacitetu gore navedenog tijela javne vlasti te broj zaposlenika.

Molim vas dostavu i sljedećih informacija:
1) broj djece koju gore navedeno tijelo može zaprimiti (kapacitet vrtića),
2) trenutni broj prijavljene djece u gore navedenom tijelu (neovisno da li imaju zamrznuli status ili ne dolaze radi bolesti, odnosno samo broj prijavljene djece u vrtiću),
3) broj odgajateljica u vrtiću,
4) broj dječjih grupa u vrtiću.

S poštovanjem,

Zdenka Radoš

Dječji vrtić Potočnica, Pitomača

Poštovana,

 

šaljem tražene podatke:

 

 1. broj djece koju gore navedeno tijelo može zaprimiti (kapacitet
    vrtića) - 155 djece
  2. trenutni broj prijavljene djece u gore navedenom tijelu
    (neovisno da li imaju zamrznuli status ili ne dolaze radi bolesti,-
152 djece
    odnosno samo broj prijavljene djece u vrtiću),
    3) broj odgajateljica u vrtiću,-14 odgojitelja na neodređeno 1
odgojitelj na određeno
    4) broj dječjih grupa u vrtiću.- 7 odgojnih skupina
   

 

S poštovanjem

                                                               Ravnatelj
odgojitelj:

                                                                 Marija
Jakelić

 

______________________________________________________________
> Od: Zdenka Radoš <[ZPPI #3503 email]>
> Za: Zahtjevi za PPI upućeni prema Dječji vrtić Potočnica, Pitomača
<[Dječji vrtić Potočnica, Pitomača e-mail za zahtjeve]>
> Datum: 26.03.2017 14:06
> Naslov: Kapacitet i popunjenost vrtića
>

    Za: Dječji vrtić Potočnica, Pitomača
   
    Poštovani,
    temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
    dostave:
   
    Informacije o kapacitetu gore navedenog tijela javne vlasti te broj
    zaposlenika.
   
    Molim vas dostavu i sljedećih informacija:
    1) broj djece koju gore navedeno tijelo može zaprimiti (kapacitet
    vrtića),
    2) trenutni broj prijavljene djece u gore navedenom tijelu
    (neovisno da li imaju zamrznuli status ili ne dolaze radi bolesti,
    odnosno samo broj prijavljene djece u vrtiću),
    3) broj odgajateljica u vrtiću,
    4) broj dječjih grupa u vrtiću.
   
    S poštovanjem,
   
    Zdenka Radoš
   
    -------------------------------------------------------------------
   
    U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
    Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
    obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
    zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
    vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.
   
    Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
    zahtjev:
    [ZPPI #3503 email]
   
    Je li [Dječji vrtić Potočnica, Pitomača e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
    informacijama zahtjeve za Dječji vrtić Potočnica, Pitomača? Ako da,
    molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
   
[1]http://imamopravoznati.org/change_reques...
   
    Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
    objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
    autorskih prava
    [2]http://imamopravoznati.org/help/officers
   
    For more detailed guidance on safely disclosing information, read
    the latest advice from the Information Commissioner:
    [3]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...
   
    Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
    ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
    vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
    poveznicu do nas.
   
   
    -------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://imamopravoznati.org/change_reques...
2. http://imamopravoznati.org/help/officers
3. http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org