Kapacitet i popunjenost vrtića

Zdenka Radoš je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Dječji vrtić Vukovar II kao dio skupine poslane na 604 tijela javne vlasti

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Dječji vrtić Vukovar II

Poštovani,
temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostave:

Informacije o kapacitetu gore navedenog tijela javne vlasti te broj zaposlenika.

Molim vas dostavu i sljedećih informacija:
1) broj djece koju gore navedeno tijelo može zaprimiti (kapacitet vrtića),
2) trenutni broj prijavljene djece u gore navedenom tijelu (neovisno da li imaju zamrznuli status ili ne dolaze radi bolesti, odnosno samo broj prijavljene djece u vrtiću),
3) broj odgajateljica u vrtiću,
4) broj dječjih grupa u vrtiću.

S poštovanjem,

Zdenka Radoš

DV VUKOVAR 2,

                              

                Poštovana,

 

                               Temeljem Vašeg dopisa od 26.ožujka 2017.
godine, očitujemo se kako slijedi:

 

1)      Broj djece koje  predškolske ustanove može zaprimiti

 

Kapacitet ustanove određuje se prema raspoloživim prostornim  i kadrovskim
uvjetima, te broju korisnika usluga predškolskog odgoja, tj. broju
odgojno-obrazovnih skupina koje se strukturiraju sukladno Državnom
pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“,
br. 63/08 i 90/10).

S obzirom na navedeno, predškolska ustanova može zaprimiti cca 200 djece
(broj djece varira s obzirom na strukturiranje odgojno-obrazovnih skupina)

 

2)      Broj zaposlenika: 30

Neodređeno radno vrijeme: 24

Određeno radno vrijeme: 6

 

3)      Trenutni broj prijavljene djece: 159

 

4)      Broj odgojiteljica: 17

 

Neodređeno radno vrijeme: 15

Određeno radno vrijeme: 2

 

5)      Broj odgojno-obrazovnih grupa u Vrtiću: 6

 

 

 

S poštovanjem,

 

                               Jarmilka Beljička  Karlaš, ravnateljica

 

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org