Kapacitet i popunjenost vrtića

Zahtjev je uspješan.

Za: Dječji vrtić Zlatokosa, Borovo

Poštovani,
temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostave:

Informacije o kapacitetu gore navedenog tijela javne vlasti te broj zaposlenika.

Molim vas dostavu i sljedećih informacija:
1) broj djece koju gore navedeno tijelo može zaprimiti (kapacitet vrtića),
2) trenutni broj prijavljene djece u gore navedenom tijelu (neovisno da li imaju zamrznuli status ili ne dolaze radi bolesti, odnosno samo broj prijavljene djece u vrtiću),
3) broj odgajateljica u vrtiću,
4) broj dječjih grupa u vrtiću.

S poštovanjem,

Zdenka Radoš

DV Zlatokosa, Dječji vrtić Zlatokosa, Borovo

Poštovani!
Sukladno vašem zahtjevu za dostavu informacija od 26.3.2017. donesena je
Odluka o dostavi informacija , KLASA: 008-02/17-02/1 , URBROJ:
2196/04-JT-1-01-17-02 , donesena 6.4.2017.
DOSTAVA TRAŽENIH INFORMACIJA:
1) broj djece koju gore navedeno tijelo može zaprimiti (kapacitet vrtića):
    KAPACITET VRTIĆA JE 120 DJECE.
2) trenutni broj prijavljene djece u gore navedenom tijelu  (neovisno da
li imaju zamrznuli status ili ne dolaze radi bolesti, odnosno samo broj
prijavljene djece u vrtiću):
    BROJ UPISANE DJECE U 2016/2017 GODINI IZNOSI 112.   
3) broj odgajateljica u vrtiću:
    BROJ ODGOJITELJA U VRTIĆU IZNOSI 8.
4) broj dječjih grupa u vrtiću:
    U VRTIĆU IMA 4 SKUPINE U REDOVITOM PROGRAMU I 1 SKUPINA KRAĆEG
PROGRAMA PREDŠKOLE ( 250 SATI GODIŠNJE).
 
    SVE NAVEDENE INFORMACIJE NALAZE SE NA WEB STRANICI VRTIĆA ( U
GODIŠNJEM PLANU I PROGRAMU KAO I U OPĆIM PODACIMA).
 
   S POŠTOVANJEM, SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE – VESNA KOJIĆ.