Kapacitet i popunjenost vrtića

Zdenka Radoš je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Dječji vrtić Medulin, Medulin kao dio skupine poslane na 604 tijela javne vlasti

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Dječji vrtić Medulin, Medulin

Poštovani,
temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostave:

Informacije o kapacitetu gore navedenog tijela javne vlasti te broj zaposlenika.

Molim vas dostavu i sljedećih informacija:
1) broj djece koju gore navedeno tijelo može zaprimiti (kapacitet vrtića),
2) trenutni broj prijavljene djece u gore navedenom tijelu (neovisno da li imaju zamrznuli status ili ne dolaze radi bolesti, odnosno samo broj prijavljene djece u vrtiću),
3) broj odgajateljica u vrtiću,
4) broj dječjih grupa u vrtiću.

S poštovanjem,

Zdenka Radoš

Severka Verbanac, Dječji vrtić Medulin, Medulin

Poštovana,
temeljem Vašeg zahtjeva dostavljamo tražene informacije:
1) kapacitet vrtića: za pedagošku godinu 2019./2020. (ovisno o sastavu skupina i djeci prema dobi te broju djece s posebnim potrebama): 157
2) trenutni broj upisane djece: 177
3) broj odgojiteljica u vrtiću: 20
4) broj dječjih grupa: 9

Lijep pozdrav

Severka Verbanac prof. ped.
Ravnateljica

Munida 3a
52203 Medulin
OIB: 93649655110

prikazati citirane dijelove