Kliničke studije u bolnici provedenima u 2014. godini

Zahtjev je uspješan.

Za: Opća bolnica Pula

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Podaci o kliničkim studijama u bolnici iz naslova provedenima u 2014. godini i to:
- podatke o broju kliničkih studija za potrebe privatnih farmaceutskih kompanija provedenih u 2014. godini,
- broj trgovačkih društava za koje su se takve studije radile,
- ukupnoj vrijednosti tih ugovora,
- iznos koji je od ukupne vrijednosti pripao bolnicama,
- iznos koji je od ukupne vrijednosti pripao voditeljima studija,
- imena voditelja kliničkih studija,
- iznos koji je od kliničkih studija uplaćen Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, i
- iznos koji je uplaćen Ministarstvu zdravlja ili državnom proračunu.

S poštovanjem,

David Tadis

Goran Paić, Opća bolnica Pula

1 privitaka

Poštovani,
U privitku dostavljam tražene podatke
S poštovanjem,
Goran Paić

prikazati citirane dijelove