Liste odvjetnika za pružanje besplatne pravne pomoći (BPP) (otvaranje baze podataka)

Miroslav Schlossberg je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Miroslav Schlossberg

Za: Ministarstvo pravosuđa

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) sve informacije prepoznate u Liste odvjetnika za pružanje besplatne pravne pomoći (BPP). Također želio bih vas podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, te sukladno tome bih vas zamolio da pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želi ponovno upotrijebiti informacije je nekomercijalna.

Lijep pozdrav,
Miroslav Schlossberg

Kabinet-pristup-informacijama,

1 privitaka

Poštovani,

Nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama, u privitku Vam dostavljam obavijest o ustupu istoga Hrvatskoj odvjetničkoj komori.

S poštovanjem,

Marina Akalović
Službenica za informiranje

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
KABINET MINISTRA
Ulica grada Vukovara 49
HR-10 000 ZAGREB

Tel: +385 1 3714 552
Fax: +385 1 3714 507
e-pošta: [Ministarstvo pravosuđa e-mail za zahtjeve]
Web: https://pravosudje.gov.hr/

prikazati citirane dijelove

Hrvatska odvjetnicka komora,

1 privitaka

Broj: 7300/2015
Poštovani gospodine Schlossberg,
Ministarstvo pravosuđa ustupilo nam je Vaš zahtjev za ponovu uporabu
informacija kojima tražite dostavu u elektronskom obliku, pogodnom za
ponovnu uporabu, sve informacije u svezi liste odvjetnika za pružanje
besplatne pravne pomoći.

Temeljem Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći sekundarnu besplatnu pravnu
pomoć pružaju odvjetnici, a primarnu pravnu pomoć razne udruge, pravne
klinike i dr. Za primarnu pravnu pomoć registar pružatelja primarne pravne
pomoći vodi se kod Ministarstva pravosuđa, dok ne postoji registar
pružatelja sekundarne pravne pomoći, što znači da su prema Zakonu o
besplatnoj pravnoj pomoći svi odvjetnici dužni pružati sekundarnu
besplatnu pravnu pomoć.

U privitku dostavljamo u xlsx obliku popis odvjetnika u Republici
Hrvatskoj po gradovima.

S poštovanjem,
Darko Horvat, poslovni tajnik i
službenik za informiranje
Hrvatska odvjetnička komora
++385 1 6165 217
++385 1 6170 686 fax
www.hok-cba.hr
[email address]

Miroslav Schlossberg

Poštovani Hrvatska odvjetnicka komora,

Hvala vam na odgovoru.

U svjetlu novih informacija - besplatna pravna pomoć dijeli se na:
- sekundarnu besplatnu pravnu pomoć koju pruzaju pružaju odvjetnici (dostavila Hrvatska odvjetnicka komora)
- primarnu pravnu pomoć koju pruzaju razne udruge, pravne
klinike i dr. (Ministarstvo pravosudja nije dostavilo odgovor).

Popis primarne pravne pomoći - registar pružatelja primarne pravne pomoći vodi se kod Ministarstva pravosuđa.

Iako ne postoji registar pružatelja sekundarne pravne pomoći, moze se reci da su svi odvjetnici duzni pruzati sekundarnu pravnu pomoc i datoteka koju ste dostavili odgovara na taj dio zahtjeva.

Molim vas da zaprimite ovaj zahtjev za dopunom informacija koje nedostaju, a prema potrebi ustupite zahtjev tijelu javne vlasti koje raspolaze informacijom (Min.pravosudja) te oabijestite podnositelja zahtjeva o ustupanju zahtjeva:

- molim dostavu informacije koji se moze prepoznati iz popisa primarne pravne pomoći.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg

Poštovani Hrvatska odvjetnicka komora,

Istekao je zakonski rok za dostavu informacija, odnosno očitovanje
o zahtjevu kojeg sam uputio 10. studenog 2015.

Molim Vas da mi bez odgode odgovorite na upućeni zahtjev za dopunu
ili ispravak informacije: U protivnom ću biti primoran podnijeti
žalbu Povjerenici za informiranje zbog kršenja ustavnog prava na
pristup informacijama.

U išekivanju odgovora,
S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Hrvatska odvjetnicka komora,

Broj: 7300/2015
Poštovani gospodine Schlossberg,
vezano za Vaš donji mail izvješćujemo da smo mailom od 10.11.2015.
odgovorili na Vaš upit i dostavili xlsx obliku popis odvjetnika u
Republici Hrvatskoj, po gradovima, koji pružaju besplatnu pravnu pomoć.
Naime,  izvjestili smo Vas  da su sukladno odredbama Zakona o besplatnoj
pravnoj pomoći svi odvjetnici dužni pružati sekundarnu besplatnu pravnu
pomoć. Prema tome, udovoljili smo Vašem zahtjevu koji ste prvotno uputili
Ministarstvu pravosuđa.

S poštovanjem,
Darko Horvat, poslovni tajnik i
>  službenik za informiranje
>  Hrvatska odvjetnička komora
>  ++385 1 6165 217
>  ++385 1 6170 686 fax
>  www.hok-cba.hr

prikazati citirane dijelove