Lokacije sanduka za sol u Zagrebu ('14/'15)

Zahtjev za pristup informacijama od Miroslav Schlossberg za Zagrebački holding, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Miroslav Schlossberg

Poštovani Zagrebački holding,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi:

- popis sanduka za sol koji su rasporedjeni po Zagrebu za zimsku sezonu 2014/2015
- podaci o lokacijama na kojima ste postavili sanduke
- troskovnik vezan uz sanduke za sol koje je Zagrebacki Holding naplatio Gradu Zagrebu

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Dinka Pančić, Zagrebački holding, Zagreb

4 privitaka

Poštovani, prosljeđujem Vam odgovor.

 

Srdačan pozdrav,

 

 

mr. sc. Dinka Pančić

 

Službenik za informiranje

Služba za korporativne komunikacije

Sektor upravljanja ljudskim resursima, razvoja i korporativnih
komunikacija

 

[1]ZH_logo mail

 

Zagrebački holding d.o.o.

Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0)1 6420 102

Mob: +00385989240909

E-mail: [e-mail adresa]

[2]www.zgh.hr

 

 

From: Mirella Strenja
Sent: Thursday, January 21, 2016 2:01 PM
To: Dinka Pančić
Subject: FW: Zahtjev za pristup informacijama - Lokacije sanduka za sol u
Zagrebu ('14/'15)

 

Dinka,

Dajemo traženo u privitku.

Lijep pozdrav,

 

Mirella Strenja

 

Rukovoditelj Službe za odnose s javnošću, marketing i kvalitetu usluga

Sektor za razvoj, gospodarenje otpadom i zaštitu okoliša

Služba za odnose s javnošću, marketing i kvalitetu usluga

 

[3]Cistoca_novi_logo_znak

 

Zagrebački holding d.o.o.,

podružnica Čistoća

Radnička cesta 82, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 6197-168, faks: +385 (0)1 6187-038

Mob.: +385 (0)91 267 8104

E-mail: [4][e-mail adresa]

[5]www.cistoca.hr

 

 

Disclaimer:

 

Ova elektronička poruka je povjerljiva i može sadržavati povlaštene
informacije. Ako niste naznačeni primatelj, niste ovlašteni čitati,
ispisivati, pohraniti, obrađivati ili priopćavati ovu poruku. Ako ste ovu
poruku primili greškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite
pošiljatelja i izbrišete ovu poruku, njene privitke i kopije. Zagrebački
holding d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost s obzirom na bilo koju
moguću netočnost bilo kojeg podatka koji je sadržan u ovoj poruci ako
takav podatak nije povezan s registriranim predmetom poslovanja
Zagrebačkog holdinga  d.o.o. Stajališta izražena u ovoj poruci ne
odražavaju nužno službena stajališta Zagrebačkog holdinga d.o.o.

Hvala!

 

This e-mail is confidential and may also contain privileged information.
If you are not the intended recipient, you are not authorised to read,
print, save, process or disclose this message. If you have received this
message by mistake, please inform the sender immediately and delete this
e-mail, its attachments and any copies. Zagrebački holding d.o.o. does not
take any responsibility with regards to any possible inaccuracy of any
data contained in this e-mail if such data do not relate to the registered
operations of  Zagrebački holding d.o.o. The opinions expressed in this
e-mail do not necessarily reflect the official positions of Zagrebački
holding d.o.o.

Thank you!

 

 

 

prikazati citirane dijelove