Lokalni izbori 2021 - kandidature u otvorenom obliku

Zahtjev je uspješan.

Miroslav Schlossberg

Za: Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija (Zakon) molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

Na stranici https://www.izbori.hr/lokalni2021/kandid... objavili ste kandidature, no sve je u PDF-u. S obzirom na pravilo dobre prakse i članku 10. Zakona, a s obzirom da niste objavili u strojno čitljivom obliku, molim vas da te informacije objavljene na linku a koje ste pripremili za download u PDF-u dostavite u odgovoru na ovaj zahtjev na adresu @imamopravoznati.org) u strojno čitljivom obliku.

Dobivene informacije koristiti ću nekomercijalno.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, stojim na raspolaganju na ovoj email adresi.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Moji izvori kažu da su mediji koji su pokrivali izbore dobili pristup ovim podacima u otvorenom obliku (XLSX).

Potrebno je podsjetiti DIP na postojanje članka 8. Zakona koji kaže da pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija pripada svim korisnicima na jednak način i pod jednakim uvjetima. Korisnici su ravnopravni u njegovu ostvarivanju. Tijela javne vlasti ne smiju staviti korisnike u neravnopravan položaj, a osobito na način da se pojedinim korisnicima informacija pruža prije nego ostalima ili na način kojim im se posebno pogoduje.

Državno Izborno Povjerenstvo, Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske, Zagreb

Poštovani,  

zbirne liste kao i kandidacijske liste odnosno kandidature na lokalnim
izborima 2021. dostupne su na mrežnoj stranici Državnog izbornog
povjerenstva Republike Hrvatske na poveznici [1]www.izbori.hr u rubrici
Lokalni izbori 2021. podrubrika Kandidatura na poveznici
[2]https://www.izbori.hr/site/izbori-refere....
 

Podaci su dostupni i u otvorenom formatu (excel i csv) u gore navedenoj
podrubrici i na poveznici pod nazivima Kandidacijske liste za županijsku
skupštinu/Gradsku skupštinu Grada Zagreba/gradsko vijeće/općinsko vijeće
(xlsx/csv), Kandidati za župana/gradonačelnika/općinskog načelnika
(xlsx/csv) i Kandidati za zamjenika župana/gradonačelnika/općinskog
načelnika iz reda pripadnika nacionalne manjine/zamjenika općinskog
načelnika iz reda pripadnika hrvatskoga naroda (xlsx/csv). 

S poštovanjem,  

Kristina Vlašić Krasnec, službenica za informiranje 

_______________________________

 Državno izborno povjerenstvo

           Republike Hrvatske

                    Visoka 15

               10000 ZAGREB

 

Telefon:   ++385 (0) 1 2100 600

                ++385 (0) 1 2100 601

 

 Fax:        ++385 (0) 1 2100 633

         

 

E-mail:     [3][DIP e-mail za zahtjeve]

URL:        [4]www.izbori.hr

--------------------------------------------------------------------------

Šalje: [e-mail adresa] <[e-mail adresa]> u ime
Miroslav Schlossberg <[ZPPI #8264 email]>
Poslano: 24. svibnja 2021. 19:57
Prima: Državno Izborno Povjerenstvo <[DIP e-mail za zahtjeve]>
Predmet: Zahtjev za pristup informacijama - Lokalni izbori 2021 -
kandidature u otvorenom obliku
 
Za: Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija (Zakon) molim vas da u
elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće
informacije:

Na stranici  [5]https://www.izbori.hr/lokalni2021/kandid... objavili ste
kandidature, no sve je u PDF-u. S obzirom na pravilo dobre prakse i članku
10. Zakona, a s obzirom da niste objavili u strojno čitljivom obliku,
molim vas da te informacije objavljene na linku a koje ste pripremili za
download u PDF-u dostavite u odgovoru na ovaj zahtjev na adresu
@imamopravoznati.org) u strojno čitljivom obliku.

Dobivene informacije koristiti ću nekomercijalno.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, stojim na raspolaganju na ovoj email
adresi.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

-------------------------------------------------------------------

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj zahtjev:

[ZPPI #8264 email]

Je li [DIP e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama zahtjeve za
Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske, Zagreb? Ako da, molimo
kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:

[6]http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i autorskih
prava:

[7]http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije upute o sigurnom rukovanju podacima pročitajte najnovije
savjete Povjerenika za informiranje:

[8]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama, ova
usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne vlasti
posvećenim pravu na pristup informacijama postavite poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.izbori.hr/
2. https://www.izbori.hr/site/izbori-refere...
3. https://bmail.vip.hr/OWA/redir.aspx?C=31...
4. https://bmail.vip.hr/OWA/redir.aspx?C=31...
5. https://www.izbori.hr/lokalni2021/kandid...
6. http://imamopravoznati.org/change_reques...
7. http://imamopravoznati.org/help/officers
8. http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Miroslav Schlossberg

Za: Državno Izborno Povjerenstvo

Odlično, puno vam hvala!

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg