Miroslav Schlossberg

Za: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HAKOM

[molim vas potvrdu o primitka zahtjeva u odgovoru na email]

Poštovani,

Ljubazno vas molim dostavu sljedećih podataka o Javnom natječaju za Metaregistar koje je provedeno u svibnju 2014. godine:
- oznaka javne nabave
- gdje je objavljen oglas javne nabave (odnosno poziv za dostavu ponuda), navedite puni URL odnosno ako tekst nabave nije objavljen online dostavite kao prilog u odgovoru na ovaj email sadržaj oglasa javne nabave
- sve ponude koje su zaprimljene (dostavite u digitalnom obliku odgovorom na ovu adresu)
- presliku ugovora koji je sklopljen s izabranim izvođačom

Unaprijed vam hvala!

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

https://www.hakom.hr/default.aspx?id=3687

HAKOM proveo javno otvaranje ponuda za aplikaciju "METAREGISTAR"

VIJEST

HAKOM je zaprimio osam ponuda za izradu aplikacije „METAREGISTAR“ namijenjene poboljšanju usluga za građane koje pružaju tijela javne vlasti.

ZAGREB, 13. svibnja 2014. – Istekom roka za dostavu ponuda u sklopu osmog javnog nadmetanja za izradu društveno korisnih aplikacija HAKOM je proveo javno otvaranje ponuda. Pristiglo je osam ponuda za izradu aplikacije „METAREGISTAR“, koja će omogućiti planiranje i upravljanje informacijama te pridonijeti interoperabilnosti i koordinaciji u izgradnji i razvoju državne informacijske infrastrukture, a posebno sustava javnih registara. Svrha uspostave sustava za upravljanje državnom informacijskom infrastrukturom je ostvarivanje pretpostavki za realizaciju cjelovitih međuinstitucionalnih usluga te razvoj i podrška interoperabilnosti kompleksnih elektroničkih usluga, odnosno povezivanje IT sustava javne uprave

Izradom aplikacija želi se doprinijeti bržem razvoju „širokopojasnog ekosustava“ – širokopojasnih mreža, aplikacija od koristi stanovništvu i informacijske infrastrukture poput poslužitelja i korisničkih terminala. Dosad je HAKOM pokrenuo izradu internetskih aplikacija iz područja zdravstva, zaštite i spašavanja, obrazovanja, poljoprivrede, e-trgovine i e-vlada usluga.

Miroslav Schlossberg

Za: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

Postovani,

Nisam zaprimio vas odgovor. Ljubazno vas molim potvrdu je li zaprimljen moj zahtjev od 11.03.2017?

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

pristup.informacijama, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Zagreb

4 privitaka

Poštovani,

 

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) je
zaprimila Vaš zahtjev za pristup informacijama u skladu s odredbama Zakona
o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13 i 85/15; dalje ZPPI), a
kojim tražite podatke o javnom natječaju za Metaregistar provedenom u
svibnju 2014.

 

U skladu s odredbama članka 23. stavka 1. ZPPI-a, obavještavamo Vas da
HAKOM sukladno odredbama ZPPI-a i odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN br.
120/16)

na svojim internetskim stranicama objavljuje sve informacije o postupcima
javne nabave za koje postoji obveza objavljivanja (poveznica:
[1]https://www.hakom.hr/default.aspx?id=63&...).

 

U odnosu na Vaše traženje, dodatno Vam u privitku dostavljamo skenirane
sljedeće dokumente: idejno rješenje za nabavu, ugovor o nabavi i ponudbeni
list.

 

Ukoliko niste zadovoljni zaprimljenim informacijama, u skladu s člankom
24. ZPPI-a možete u roku od 15 dana zatražiti dopunu.

 

S poštovanjem,

HAKOM

 

 

--------------------------------------------------------------------------

PRAVNE NAPOMENE: Ova elektronička pošta (i sve priložene datoteke) je
povjerljiva i namijenjena je osobi ili osobama na koje je naslovljena.
Ukoliko ste primili ovu poruku greškom, molimo Vas, obavijestite
pošiljatelja, a poruku i sve njene privitke odmah, bez čitanja, trajno
uklonite s računala. Bilo kakvo prenošenje, kopiranje ili distribucija
informacija sadržanih u poruci trećim osobama je zabranjeno i može biti
zakonski kažnjivo. Pošiljatelj ne prihvaća nikakvu odgovornost za bilo
kakvu štetu ili gubitak podataka do kojeg može doći korištenjem ove
elektroničke pošte. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci su
autorovi i ne predstavljaju nužno stavove HAKOM-a.

 

 

 

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg

Za: pristup.informacijama, HAKOM

Postovani,

Ljubazno vas molim dopunu odnosno ispravak informacije dostavljene 27.03.2017:

- dostavili ste jednu ponudu, no niste naveli je li to bila ujedno i jedina zaprimljena ponuda (jer sam zahtjevom trazio sve pristigle ponude).

- dostavili ste ugovor u datoteci pod imenom INFODOM d.o.o.Hakom 62 14 o nabavi programskih aplikacija iz natje aja....pdf gdje ste pod "Ovlasteni predstavnici ugovornih strana" u Clanku 6. prekrili "CONFIDENTIAL" naljepnicom dijelove teksta, no niste dali opis sto je prekriveno niti zasto i koji zakonski propis ste primjenili.

Citiram iz publikacije Povjerenika za informiranje - Primjena Zakona o pravu na pristup informacijama – Priručnik za službenike za informiranje u tijelima javne vlasti (objavljeno 28.09.2016.):

"Prilikom odlučivanja o zahtjevu za pristup informacijama službenik za informiranje mora uzeti u obzir zakonsku odredbu koja propisuje da ako tražena informacija sadrži i podatak koji podliježe ograničenju preostali dijelovi informacije trebaju se učiniti dostupnim. Dijelove koji se trebaju uskratiti treba prekriti (zacrniti ili na drugi način učiniti nedostupnim) pri čemu postoji obveza donošenja rješenja o djelomičnom odbijanju zahtjeva za pristup inforacijama."

Web: http://publikacije.imamopravoznati.org/s...
PDF: http://publikacije.imamopravoznati.org/s...

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

pristup.informacijama, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,

 

HAKOM je zaprimio Vaš zahtjev za ispravkom informacije, sukladno odredbama
članka 24. Zakona o pravu na pristup

informacijama (NN, br. 25/13 i 85/15; dalje ZPPI).

 

S obzirom da HAKOM-u niste dostavili svoju adresu niti s pisanim zahtjevom
za pristup informacijama, niti sa zahtjevom za ispravkom informacije,
pozivamo Vas

na dostavu tog podatka skladno članku 18. stavku 3. ZPPI-a, a sve kako bi
HAKOM mogao postupiti po Vašem zahtjevu.

 

S poštovanjem,

HAKOM

 

 

prikazati citirane dijelove

    

     PRAVNE NAPOMENE: Ova elektronička pošta (i sve priložene datoteke)

     je

     povjerljiva i namijenjena je osobi ili osobama na koje je

     naslovljena.

     Ukoliko ste primili ovu poruku greškom, molimo Vas, obavijestite

     pošiljatelja, a poruku i sve njene privitke odmah, bez čitanja,

     trajno

     uklonite s računala. Bilo kakvo prenošenje, kopiranje ili

     distribucija

     informacija sadržanih u poruci trećim osobama je zabranjeno i može

     biti

     zakonski kažnjivo. Pošiljatelj ne prihvaća nikakvu odgovornost za

     bilo

     kakvu štetu ili gubitak podataka do kojeg može doći korištenjem

     ove

     elektroničke pošte. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci

     su

     autorovi i ne predstavljaju nužno stavove HAKOM-a.

    

      

    

      

    

      

    

     -------------------------------------------------------------------

     U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.

     Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba

     obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje

     zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne

     vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

    

     Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj

    zahtjev:

     [4][ZPPI #3181 email]

    

     Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će

     objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i

     autorskih prava

     [5]http://imamopravoznati.org/help/officers

    

     For more detailed guidance on safely disclosing information, read

     the latest advice from the Information Commissioner:

     [6]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

    

     Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,

     ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne

     vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite

     poveznicu do nas.

    

     -------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. http://publikacije.imamopravoznati.org/s...
2. http://publikacije.imamopravoznati.org/s...
3. https://www.hakom.hr/default.aspx?id=63&...
4. mailto:[ZPPI #3181 email]
5. http://imamopravoznati.org/help/officers
6. http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Miroslav Schlossberg

Za: pristup.informacijama

Postovani,

U zakonskom roku nadopunjujem zahtjev.

Adresa: [osobni podaci uklonjeni]

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Postanskim putem zaprimljen je odgovor tijela.

Klasa UP/I-008-02/17-01/02
Urbroj 376-04-17-1
Zagreb, 7. travnja 2017.

RJESENJE
kojim se odbija zahtjev.

U odnosu na uskracene informacije iz clanka 6. stavka 2. Ugovora o nabavi, istice da su u predmetnom clanku ugovora ucinjena nedostupnim osobna imena i prezimena ovlastenih predstavnika ugovornih strana jer su osobni podaci zasticeni odredbama Zakona o zastiti osobnih podataka.

Rjesavajuci o zaprimljenom zahtjevu nedvojbeno je utvrdjeno da predmetne informacije podlijezu predvidenim ogranicenjima i omogucivanje pristupa tim informacijama ozbiljno bi bili povrijedeni zasticeni interesi iz clanka 15. ZPPI-a pa stoga prevladava potreba zastite prava na ogranicenje jer su informacije zasticene Zakonom o zastiti osobnih podataka i Zakonom o javnoj nabavi.

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Danas je putem tijela javne vlasti Povjereniku za informiranje izjavljena žalba protiv rješenja Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti na predmet prava za pristup informacijama "METAREGISTAR - javna nabava" (1716-95).

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Zaprimljen je dopis HAKOM-a:
KLASA UP/I-008-02/17-01/02
URBROJ 376-04-19-9
22. sijecnja 2019.

uz koji se u prilogu dostavlja rjesenje Povjerenika za informiranje:

KLASA UP/II-008-07/17-01/359
URBROJ 401-01/03-18-15
27. prosinca 2018.

RJESENJE
kojim se
1. ponistava Rjesenje HAKOM-a u dijelu koji se odnosi na ogranicavanej osobnih podataka ovlastenih predstavnika ugovornih strana
2. djelomicno se odobrava pravo na pristup informacijama
3. odbija ze zalba u preostalom dijelu
4. nalaze se HAKOM-u d postupi u skladu s tockom 2 ovog rjesenja.

Miroslav Schlossberg

Za: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Zagreb

Postovani,
Hvala vam na odgovoru.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

---------- Forwarded message ---------
From: pristup.informacijama <[email address]>
Date: Thu, Feb 14, 2019 at 2:16 PM
Subject: Pristup info-HAKOM-Pružanje informacije-M.Schlossberg

Poštovani,

u skladu s Rješenjem Povjerenika za informiranje, KLASA: UP/II-008-07/17-01/359, URBROJ: 401-01/03-18-15 od 27. prosinca 2018., a koje Vam je uručeno 4. veljače 2019., u privitku Vam dostavljamo zatraženu informaciju.

Predmetnim rješenjem djelomično Vam je odobreno pravo na pristup dopuni informacije Ugovoru HAKOM br. 62/14 o nabavi programske aplikacije iz natječajnog programa potpora – faza 8: Metaregistar od 18. lipnja 2014. na način da se u članku 6. toga Ugovora prekrije ime i prezime ovlaštenog predstavnika Prodavatelja.

S poštovanjem,

HAKOM

PRAVNE NAPOMENE: Ova elektronička pošta (i sve priložene datoteke) je povjerljiva i namijenjena je osobi ili osobama na koje je naslovljena. Ukoliko ste primili ovu poruku greškom, molimo Vas, obavijestite pošiljatelja, a poruku i sve njene privitke odmah, bez čitanja, trajno uklonite s računala. Bilo kakvo prenošenje, kopiranje ili distribucija informacija sadržanih u poruci trećim osobama je zabranjeno i može biti zakonski kažnjivo. Pošiljatelj ne prihvaća nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak podataka do kojeg može doći korištenjem ove elektroničke pošte. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci su autorovi i ne predstavljaju nužno stavove HAKOM-a.

PRILOG:
[1] https://app.box.com/s/avwwe1jqxmknngg3qe... (PDF)

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Zaprimljen je dopis Povjerenika za informiranje kojim se ispravlja ranije zaprimljena klasa:

11. sijecnja 2019.

Neispravno:
KLASA UP/II-008-07/17-01/359
URBROJ 401-01/03-18-15
27. prosinca 2018.

Ispravno:
KLASA UP/II-008-07/17-01/352
URBROJ 401-01/03-18-15
27. prosinca 2018.

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org