Nagrađivanje učitelja

Pisani zahtjev podnositelja Smiljan Pilipović za Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

Zahtjev je odbijen od strane Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb.

Od: Smiljan Pilipović

Za: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

Poštovani,

Kao član Školskog odbora u jednoj zagrebačkoj osnovnoj školi
predlagao sam da se učitelji s najboljim rezultatima adekvatno
nagrade.
Ostao sam šokiran tvrdnjom da takvo što nije moguće jer ne postoje
kriteriji nagrađivanja učitelja u osnovnim školama izvan plaće,
jubilarnih nagrada, regresa, Božićnica, dara za djecu itd.
Nisam mogao vjerovati pa sam se išao sam uvjeriti je li takvo što
istina.
I doista:
Člankom 116 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,
126/12, 94/13, 152/14, 07/17) propisano je:
(1) Učitelji, nastavnici, stručni suradnici i ravnatelji mogu
napredovati u struci, odnosno zanimanju u najmanje tri razine i
stjecati odgovarajuća zvanja.
(2) Učitelji, nastavnici, stručni suradnici i ravnatelji mogu biti
nagrađeni za izvanredna postignuća u odgojno-obrazovnoj
djelatnosti.
(3) Razine, odgovarajuća zvanja, uvjete i način napredovanja i
nagrađivanja, propisuje ministar.
U stavku 3 piše da će uvjete napredovanja i nagrađivanja propisati
ministar.
Za prvi dio, napredovanje u struci, našao sam da je pokriven
Pravilnikom o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i
srednjem školstvu (NN 89/95, 148/99, 20/05)
Drugi dio, vezan za nagrađivanje učitelja, doista nisam našao da je
pokriven ikakvim pravilnik.
Je li moguće da od 2008 do današnjeg dana niti jedan od ministara i
ministrica nije našao za shodno da definira kriterije po kojim se
učitelji mogu nagraditi za svoj rad?!?!
Je li moguće da ne postoji način da se učiteljima koji postižu
izvrsne rezultate na natjecanjima i u razredu, rade uštede za
školu, donose novce aplikacijama u Europskim fondovima, nije moguće
isplatiti novčanu nagradu iz vlastitih sredstava škole?
Imam vlastitu tvrtku i ZNAM koliko je bitno i novčanom nagradom
djelatniku poslati poruku da je cijenjen i da je njegov rad uočen i
praćen!
Je li doista toliki socijalizam i uravnilovka u našim glavama, a
puna su nam usta izvrsnosti i svi pričamo da nas samo izvrsni
članovi ovog društva mogu izvući iz gliba u kojem se nalazimo?!
Ako proguglate Pravilnik o nagrađivanju, vidjet ćete da svaki
fakultet, svako sveučilište i veleučilište, uključujući i ona ŽNj
kvalitete koja se financiraju iz Proračuna, a zahvaljujući tome što
su sveučilišta i veleučilišta NEOVISNA, imaju takav pravilnik i
nagrađuju svoje djelatnike.
Doista ne mogu vjerovati da nitko u cijelom nizu ministara nije
uočio potrebu da se isto napravi i za učitelje u osnovnim i
srednjim školama?!
Znam da ste mi prema Zakonu o pravu na pristup informacijama dužni
odgovoriti, ali da vam uštedim vrijeme.
a) Ne očekujem navođenje 29 različitih zakona, pravilnika i drugih
podzakonskih akata i stavaka i paragrafa, da bi se na kraju iza
svega skrila izjava da je život brutalan i da se tu ništa ne može
napraviti
b) Ne očekujem načelno pozitivan stav i da će se na tome poraditi u
sljedećem razdoblju (kojem?)
c) Očekujem decidiran odgovor KADA će ministrica donijeti uredbu
(Pravilnik) koju su po članku 116 Zakona bili DUŽNI donijeti njeni
prethodnici.
Ukoliko odgovor bude da će trebati par mjeseci da se pravilnik
napiše, obratite se nekim od vrhunskih tvrtki u Hrvatskoj (Pliva,
Ericsson, Hrvatski Telekom, Adris…) Prepišite pravilnik o
nagrađivanju od njih. Siguran sam da nema više od tri stranice
teksta a učinkovit je i radi.
U očekivanju brze reakcije,

Srdačno vas pozdravljam
Smiljan Pilipović

Spojite s ovim

Od: ppi
Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

Poštovani gospodine Pilipoviću,

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama od 18. veljače 2018. godine, kojim tražite odgovor na pitanje odgovor kada će ministrica donijeti uredbu (Pravilnik) koju su po članku 116. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17) bili dužni donijeti njeni prethodnici, Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15), članku 5. stavku 3. propisano je da je informacija svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti, također sukladno članku 18. propisano je da se zahtjevom za pristup informacijama ne smatra traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije. Slijedom navedenoga Vaš zahtjev je riješen sukladno članku 23. stavku 1. točka 6. Zakona.

Ujedno Vs obavještavamo da će na Vaš upit Ministarstvo odgovoriti sukladno zakonu o sustavu državne uprave ("Narodne novine" broj 150/11, 12/13, 93/16 i 104/16).

S poštovanjem,

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb može: