Nagrađivanje učitelja

Smiljan Pilipović je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je odbijen od strane Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb.

Smiljan Pilipović

Za: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

Poštovani,

Kao član Školskog odbora u jednoj zagrebačkoj osnovnoj školi predlagao sam da se učitelji s najboljim rezultatima adekvatno nagrade.
Ostao sam šokiran tvrdnjom da takvo što nije moguće jer ne postoje kriteriji nagrađivanja učitelja u osnovnim školama izvan plaće, jubilarnih nagrada, regresa, Božićnica, dara za djecu itd.
Nisam mogao vjerovati pa sam se išao sam uvjeriti je li takvo što istina.
I doista:
Člankom 116 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17) propisano je:
(1) Učitelji, nastavnici, stručni suradnici i ravnatelji mogu napredovati u struci, odnosno zanimanju u najmanje tri razine i stjecati odgovarajuća zvanja.
(2) Učitelji, nastavnici, stručni suradnici i ravnatelji mogu biti nagrađeni za izvanredna postignuća u odgojno-obrazovnoj djelatnosti.
(3) Razine, odgovarajuća zvanja, uvjete i način napredovanja i nagrađivanja, propisuje ministar.
U stavku 3 piše da će uvjete napredovanja i nagrađivanja propisati ministar.
Za prvi dio, napredovanje u struci, našao sam da je pokriven Pravilnikom o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu (NN 89/95, 148/99, 20/05)
Drugi dio, vezan za nagrađivanje učitelja, doista nisam našao da je pokriven ikakvim pravilnik.
Je li moguće da od 2008 do današnjeg dana niti jedan od ministara i ministrica nije našao za shodno da definira kriterije po kojim se učitelji mogu nagraditi za svoj rad?!?!
Je li moguće da ne postoji način da se učiteljima koji postižu izvrsne rezultate na natjecanjima i u razredu, rade uštede za školu, donose novce aplikacijama u Europskim fondovima, nije moguće isplatiti novčanu nagradu iz vlastitih sredstava škole?
Imam vlastitu tvrtku i ZNAM koliko je bitno i novčanom nagradom djelatniku poslati poruku da je cijenjen i da je njegov rad uočen i praćen!
Je li doista toliki socijalizam i uravnilovka u našim glavama, a puna su nam usta izvrsnosti i svi pričamo da nas samo izvrsni članovi ovog društva mogu izvući iz gliba u kojem se nalazimo?!
Ako proguglate Pravilnik o nagrađivanju, vidjet ćete da svaki fakultet, svako sveučilište i veleučilište, uključujući i ona ŽNj kvalitete koja se financiraju iz Proračuna, a zahvaljujući tome što su sveučilišta i veleučilišta NEOVISNA, imaju takav pravilnik i nagrađuju svoje djelatnike.
Doista ne mogu vjerovati da nitko u cijelom nizu ministara nije uočio potrebu da se isto napravi i za učitelje u osnovnim i srednjim školama?!
Znam da ste mi prema Zakonu o pravu na pristup informacijama dužni odgovoriti, ali da vam uštedim vrijeme.
a) Ne očekujem navođenje 29 različitih zakona, pravilnika i drugih podzakonskih akata i stavaka i paragrafa, da bi se na kraju iza svega skrila izjava da je život brutalan i da se tu ništa ne može napraviti
b) Ne očekujem načelno pozitivan stav i da će se na tome poraditi u sljedećem razdoblju (kojem?)
c) Očekujem decidiran odgovor KADA će ministrica donijeti uredbu (Pravilnik) koju su po članku 116 Zakona bili DUŽNI donijeti njeni prethodnici.
Ukoliko odgovor bude da će trebati par mjeseci da se pravilnik napiše, obratite se nekim od vrhunskih tvrtki u Hrvatskoj (Pliva, Ericsson, Hrvatski Telekom, Adris…) Prepišite pravilnik o nagrađivanju od njih. Siguran sam da nema više od tri stranice teksta a učinkovit je i radi.
U očekivanju brze reakcije,

Srdačno vas pozdravljam
Smiljan Pilipović

ppi, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

Poštovani gospodine Pilipoviću,

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama od 18. veljače 2018. godine, kojim tražite odgovor na pitanje odgovor kada će ministrica donijeti uredbu (Pravilnik) koju su po članku 116. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17) bili dužni donijeti njeni prethodnici, Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15), članku 5. stavku 3. propisano je da je informacija svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti, također sukladno članku 18. propisano je da se zahtjevom za pristup informacijama ne smatra traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije. Slijedom navedenoga Vaš zahtjev je riješen sukladno članku 23. stavku 1. točka 6. Zakona.

Ujedno Vs obavještavamo da će na Vaš upit Ministarstvo odgovoriti sukladno zakonu o sustavu državne uprave ("Narodne novine" broj 150/11, 12/13, 93/16 i 104/16).

S poštovanjem,

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

prikazati citirane dijelove