Nautički centar Komiža - sukob interesa i moguće kriminalne radnje

Zahtjev je odbijen od strane Nautički centar Komiža.

Za: Nautički centar Komiža

Poštovana gđo. Brigita Fiamengo,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Uvidom u dokument javno objavljen na stranicama Grada Komiže iz srpnja 2014. - "Popis gospodarskih subjekata s kojima Nautički centar Komiža d.o.o. ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi" (http://www.komiza.hr/wp-content/uploads/...) - vidljivo je kako Nautički centar Komiža d.o.o. kao javni naručitelj objavljuje da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi s gospodarskim subjektom Ames izleti j.d.o.o., Tina Ujevića 18, 21 485 Komiža, u svojstvu ponuditelja ili člana zajednice ponuditelja.

Također uvidom u Registar brodova iščitava se da je vlasnik brodova Ames (HRB 13935) i Galijula (HRB 15536) tvrtka ILIRICUM d.o.o. za turizam i usluge iz Visa (OIB: 87855650060).

Daljnjim uvidom u sudski registar, osnivač tvrtke ILIRICUM d.o.o. je Larisa Bonetti Jančar s prebivalištem u Ljubljani, Slovenija. Navedena tvrtka je osnovana 28. listopada 2015. godine.

U vašem odgovoru urbroj 663/09-2019 od 19. rujna 2019. tvrdite:

"U svezi dokumentacije koja se odnosi na zamjenski brod navodim sklopljeni Ugovor o zakupu zamjenskog broda s Ribarsko prijevozničkim obrtom “Mladineo“ te naknadno sklopljeni ugovor od 15. prosinca 2015. godine sa zakupnikom - tvrtkom Ames izleti j.d.o.o. za ribolov i usluge iz Komiže uz suglasnost stvarnog vlasnika m/b Galijula za davanje istog u podzakup u korist brodara Nautičkog centra Komiža d.o.o.

Spomenutim ugovorom. Nautički centar Komiža d.o.o. sva prava i obveze u pogledu korištenja zamjenskog broda Galijula regulirao je po izvršenoj kupoprodaji plovila, s novim stvarnim vlasnikom plovila, tvrtkom Iliricum d.o.o. tako da su uvjeti suradnje ostali neizmijenjeni u odnosu na prvotni ugovor sklopljen s obrtom „Mladineo“."

Moja pitanja glase:

1. Da li je sklapanjem ugovora s tvrtkom Ames j.d.o.o. došlo do sukoba interesa u smislu čl. 76. Zakona o javnoj nabavi?

2. Zašto je ugovor sklopljen s tvrtkom koja je osnovana mjesec dana prije potpisivanja spomenutog ugovora?

3. Iako novi ugovor glasi na tvrtku ILIRICUM d.o.o, u naravi brod Galijula koristi Pjerino Ivčević, čija je supruga Silvana Ivčević vlasnica tvrtki Ames d.o.o. (OIB 17144962987) i Galago dizajn (OIB 11524318314). Možete li nam elaborirati ovaj poslovni model?

4. Molim uvid u dokumentaciju javnog nadmetanja za koncesiju na državnoj brodskoj liniji br. 612 i na temelju kojih kriterija je izabrana ponuda Nautičkog centra Komiža d.o.o.

5. Rješenjem urbroj 725/10-2019 od 10. listopada 2019. odbili ste nam dati uvid u dokumentaciju vezanu uz poslovnu suradnju s tvrtkama Ames j.d.o.o i ILIRICUM d.o.o. što nam ukazuje u moguće nepravilnosti i kriminalne radnje, te dovodi u pitanje transparentnost Vašeg poslovanja. Ovim putem još jednom inzistiram na uvidu u traženu dokumentaciju.

Molim da na ovaj upit odgovorite isključivo elektronskim putem na adresu e-pošte: [osobni podaci uklonjeni].

S poštovanjem,

Stjepan Tafra
predsjednik Udruge "Biševo"

Stjepan Tafra je ostavio/la bilješku ()

Poslana Žalba povjereniku za informiranje radi uskraćivanja prava na pristup informacijama.

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org