Navodnjavanje nogometnih igrališta

Ilija Tikvić je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Komunalac, Vukovar

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Za: Komunalac, Vukovar

Na Vašem uslužnom području svi nogometni klubovi navodnjavaju svoja
igrališta (glavna i pomoćna) vodom iz hidrantske mreže. Zanima me :
- kako tu potrošnju mjerite , obračunavate i evidentirate u svojim
poslovnim knjigama
- kolika je prosječna godišnja potrošnja vode za navodnjavanje po
jednom igralištu na Vašem uslužnom području

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

Miroslav Mudri, Komunalac, Vukovar

3 privitaka

 

Poštovani,

 

Sukladno podnesenim zahtjevima za ostvarivanje prava na pristup
informacijama u privitku Vam šaljemo

 

Obavijest i Rješenje.

 

S poštovanjem.

 

Miroslav Mudri

Voditelj pravnih, općih i poslova

upravljanja ljudskim potencijalima

 

 

Komunalac d.o.o

Sajmište 174, Vukovar, Hrvatska

OIB: 83101904488

 

tel.     +385 (0) 32 638 513

mob. +385 (0) 99 210 67 94

fax.    +385 (0) 32 428 180

 

e-mail. [1][e-mail adresa]:

web. [2]www.komunalac-vu.hr

 

Razmislite o okolišu prije ispisa ovog e-maila.

Please consider the environment before printing this email.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]
2. file:///tmp/www.komunalac-vu.hr

Miroslav Mudri, Komunalac, Vukovar

3 privitaka

 

 

Poštovani,

 

Sukladno podnesenim zahtjevima za ostvarivanje prava na pristup
informacijama u privitku Vam šaljemo

 

Obavijest i Rješenje.

 

S poštovanjem.

 

Miroslav Mudri

Voditelj pravnih, općih i poslova

upravljanja ljudskim potencijalima

 

 

Komunalac d.o.o

Sajmište 174, Vukovar, Hrvatska

OIB: 83101904488

 

tel.     +385 (0) 32 638 513

mob. +385 (0) 99 210 67 94

fax.    +385 (0) 32 428 180

 

e-mail. [1][e-mail adresa]:

web. [2]www.komunalac-vu.hr

 

Razmislite o okolišu prije ispisa ovog e-maila.

Please consider the environment before printing this email.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]
2. file:///tmp/www.komunalac-vu.hr