Neostvarenje najveceg projekta kazalista u povijesti - odgovornost intedantice!

Zahtjev je djelomično uspješan.

Za: Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku
Dana 08.04.2019. godine u Jutarnjem listu, intedantica HNK-a u Osijeku, izjavila je, citat:
"Uh, da. Usudila bih se reci da je rijec o najvecem projektu u povijesti HNK-a u Osijeku"
Rijec je o izvedbi Verdijeve opere Trubadur pod visokim pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske u ambijetalnom prostoru staroga kamenoloma u Vinkuranu, Medulin. (www.caveromane.com).
Medjutim, za sada do izvedbe nije doslo, vec je uz sramocenje institucije pokroviteljice, isto postalo suprotnost najavljenog "najveceg projekta u povijesti HNK-a Osijek", slijedom cega zahtijevam odgovor na pitanja:

1. Tko je pripremao i razlog tako najavljenog, a neostvarenoga najveceg projekta u povijesti kazalista?

2. Kolika je visina stvarno nastalih troskova (putovanja, smjestaj, dnevnice, honorari) i je li itko stegovno i materijalno odgovarao? (jasno kako je razina javne stete ugledu Predsjednice RH i HNK-a Osijek, neprocijenivo).

3. Je li intedantica podnijela Kazalisnom vijecu pisano izvijesce i objasnila ovu " najvecu sramotu umjesto najveceg projekta u povijesti HNK-a u Osijeku", slijedom cega proizlazi i moralna obveza odstupanje od funkcije za koju je ocigledno podkapacitirana, jer inace ne bi dala izjavu u medijima koju citiram na pocetku teksta.
S poštovanjem,
Danko Vojnovic

Svjetlana Rupčić, Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku

Poštovani

 

Slijedom Vašeg zahtjeva za PPI od 24. srpnja 2019. godine  izvješćujem po
Vašim pitanjima:

 1. Pregovori o gostovanju s operom „Trubadur“, u okviru Rocks & Stars
@Cave Romane  festivala, u kamenolomu Cave Romane, Vinkuran započeli
su u razdoblju trajanja mandata prethodnog intendanta. Naručitelj je
izvijestio HNK da do dana 30. lipnja 2019. godine nije uspio
organizirati i izvršiti sve potrebne predradnje po pitanju tehničkog
raidera, te da nije siguran da će uspjeti izvršiti u dogovorenim
rokovima. Slijedom navedenog nije došlo do realizacije gostovanja.
 2. Visina troškova  jednaka svim nastalim izdacima. Glede, kako Vi to
nazivate, stegovne odgovornosti i materijalne odgovornosti, nije
utvrđena nikakva utemeljenost za bilo kakva pravna postupanja prema
bilo kojem radniku HNK u Osijeku u svezi s navedenim.
 3. Kazališno vijeće upoznato je o razlozima uslijed kojih nije došlo do
realizacije gostovanja.

 

 

 

S poštovanjem,

Službenik za informiranje

Svjetlana Rupčić, dipl.iur.

 

RANKO ZATEZALO je ostavio/la bilješku ()

Obraćam Vam se u svojstvu punomoćnika Božidara Šnajdera iz Osijeka, Podgoračka 14. , a vezano uz odgovor Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku objavljen na Vašem portalu IMAMO PRAVO ZNATI dana 08.08.2019. godine, u odnosu na postavljeni upit gosp. Danka Vojnovića pod naslovom „Neostvarenje najvećeg projekta kazališta u povijesti – odgovornost intendantice.“
S obzirom da se u predmetnom odgovoru, moja stranka identificira kao „prethodni intedntan“ za čijeg mandata su započeli pregovori o gostovanju s operom „Trubadur“, na koji način se moju stranku, objavom ovakove informacije, povezuje s navodno protupravnim i na zakonu neutemeljenim postupanjima, koja se nastavno preciziraju u tekstu objavljenom dana 09.08.2019. godine, također na stranicama Vašeg portala, pod naslovom „Odgovornost tvrtke Medulinska rivijera d.o.o. za štetu prema Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku“, ovim putem zahtijevam da objavite ovaj ispravak bez promjena i dopuna na istom ili istovrijednom mjestu programskog prostora i na isti ili istovrijedan način na koji je bila objavljena i informacija na koju se ispravak odnosi, kako slijedi:
Nije točna informacija da bi pregovori o gostovanju s operom „Trubadur“ u okviru Rocks&[email protected] Romane festivala, u kamenolomu Cave Romane, Vinkuran započeli u razdoblju trajanja mandata prethodnog intendanta, odnosno da bi isti na bilo koji način sudjelovao u takovim pregovorima. Naime, „prethodni intendant“ u ovom slučaju moja stranka gosp. Božidar Šnajder dana 5. prosinca 2018. godine sa kazališnim vijećem HNK u Osijeku, temeljem njegovog prijedloga od 16.11.2018. godine, sklopio je Sporazum o raskidu ugovora o radu, zbog odlaska u starosnu mirovinu. Istim Sporazumom radni odnos prestaje s danom 31.03.2019. godine, uz napomenu da će od dana 07.01.2019. do zaključno 27.03.2019. godine gosp. Šnajder koristiti godišnji odmor.
Slijedom takovih događaja, odgovore na pitanja kada su i na koji način započeli, odnosno s kim su vođeni pregovori i tko ih je vodio, vezano uz gostovanje HNK sa operom Trubadur, može dati isključivo osoba koja prema čl. 21. Statuta HNK u Osijeku vodi poslovanje Kazališta, za vrijeme odsutnosti intendana.
Prema tome, gosp. Šnajder odlučno odbacuje kao netočne i neistinite sve navode kojima mu se nameće bilo kakvo protupravno postupanje, na način da ga se dovodi u vezu sa organizacijom i otkazivanjem gostovanja HNK U Osijeku s operom „Trubadur“ u okviru Rocks&[email protected] Romane festivala, u kamenolomu Cave Romane, Vinkuran, kao i insinuacije kako bi njegov odlazak u mirovinu imao poveznicu sa otkazivanjem gore navedenog gostovanja HNK Osijek.
Budući predmetni tekstovi sadrže maliciozne i neistinite navode to je i objavljivanjem takvih tekstova postupljeno na štetu ugleda moje stranke , stoga ovim putem zahtijevam objavljivanje ovog ispravka netočne informacije u cijelosti.

S poštovanjem,

Odvjetnik Ranko Zatezalo, Osijek, S.Radića 21

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org