Nikolina Šipić Pahanić - prijavitelj kaznenoga djela po službenoj dužnosti?

Zahtjev za pristup informacijama od Danko Vojnovic za Ministarstvo kulture i medija, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je odbijen od strane Ministarstvo kulture i medija, Zagreb.

Za: Ministarstvo kulture, Zagreb
Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:
Nakon višekratnih dopisa i prvotnog ignoriranja Ministarstva kulture RH, dana 30.prosinca 2019. godine sastavljen je Zapisnik o Upravnom nadzoru u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku.
Upućenim dopisima, kao i u sredstvima javnog priopćavanja, poglavito se ukazuje na nezakonitosti Ugovora o radu broj 695 od 01.travnja 2019. godine.
Slijedom rečenoga, zahtijevam odgovore na slijedeće:
1. Je li, i ako nije zašto nije, na www stranicama Ministarstva kulture RH objavljen Zapisnik i nalaz upravnog nadzora u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku? Naime, posljednja objava je Zapisnik iz Rijeke od 2016. godine.
Radi li se o svjesnom prikrivanju ili teskoj nemarnosti (50 i vise dana), jer neznanje kao čimbenik isključujem iz razloga iste potpisnice Zapisnika.
- zahtijevam objavu Zapisnika i nalaza poput ostalih na www

2. Je li gdja.Nikolina Šipić Pahanić, dipl.iur, kao potpisnica Zapisnika reagirala kao bilo koji gradjanin pri saznanju o činjenicama kaznenoga djela? Imenovana državna službenica kao diplomirana pravnica kojoj su bile ili morale biti poznate činjenice nezakonitosti u ugovoru 695 o istom je morala izvijestiti ministricu (po čijoj Odluci je bio upravni nadzor), te ukoliko je izložena hijerarhijskom zahtjevu za nečinjenje, sastaviti službenu zabilješku te prijaviti činjenice tijelu kaznenoga progona. Ili je prosudila kako nema utemeljenja niti odgovorornosti jer je Zapisnik prikriven?

S poštovanjem,
Danko Vojnovic

Mario Violić, Ministarstvo kulture i medija, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,

U privitku dostavljamo informaciju i obavijest,

S poštovanjem,

Mario Violić, službenik za informiranje Ministarstva kulture

prikazati citirane dijelove