Novčani dio nagrade Nagrade Lámfalussy, dodijeljene guverneru HNB-a za 2021.

Zahtjev za pristup informacijama od Gong za Hrvatska narodna banka, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je odbijen od strane Hrvatska narodna banka, Zagreb.

Gong,
Mihanovićeva 14, Zagreb

HNB, n/r guverner Boris Vujčić

Poštovani gospodine Vujčić,

Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama molimo Vas da nam odgovorite što ste do danas učinili s novcem koji Vam je preostao nakon poreznog postupka u Republici Hrvatskoj od Nagrade Lámfalussy koju Vam je za 2021. godinu dodijelila Mađarska narodna banka za postignuća koja ste ostvarili kao guverner HNB-a "u reformi hrvatske monetarne politike što je omogućilo stabilnost hrvatske kune u odnosu na eura, posljedično i dovelo do pridruživanja Hrvatske mehanizmu ERM II", kako je HNB objavio na svojim stranicama 25. siječnja 2021.

U međuvremenu mediji u Hrvatskoj prenosili su najave o humanitarnoj donaciji kao perspektivi novčanog dijela nagrade i citirali su Vas: "Ovo tu što ću ja napraviti, ću napraviti tek nakon što platim porez."

Prema obrazloženju zaključka od 31. kolovoza 2022. Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, kojim je to tijelo odlučilo da protiv Vas po osnovi primitka novčanog dijela nagrade (110.527 eura) neće pokrenuti postupak, jer je riječ o međunarodnoj nagradi, usto već dodjeljivanoj Vašim stranim kolegama, novčani dio nagrade isplaćen Vam je 1. lipnja 2021.

U tom istom dokumentu navodi se i to da ste do donošenja tog zaključka platili predujam poreza i prireza u iznosu od 257.514,44 kuna, a da će konačnu visinu poreza utvrditi Porezna uprava nakon čega će biti moguće iskazati točan iznos koji ste doista primili temeljem nagrade Mađarske narodne banke za 2021. godinu.

U zbirnoj imovinskoj kartici obveznika na Vaše ime na stranicama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa stoji prihod u neto iznosu od 511.020 kuna, čemu je porijeklo označeno kao Lámfalussy Award i datirano sa 31. siječnja 2022.

Stoga Vas molimo da nam, također u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, odgovorite, osim na pitanje s početka ovog upita, i na sljedeća pitanja:

- Jeste li u međuvremenu primili konačno rješenje Porezne uprave po osnovi novčanog dijela Nagrade Lámfalussy?

- Ako da, o kojem iznosu je bila riječ, jeste li ga platili, koliki Vam iznos ostao na raspolaganje nakon poreznog postupka i kako ste potom postupali s preostalim iznosom?

- Ako ne, imate li informaciju od Porezne uprave kad možete očekivati konačno rješenje?

- Također ako još niste primili konačno rješenje Porezne uprave po ovoj osnovi, kako tumačite objektivnu okolnost da ga još niste primili?

- Također ako još niste primili konačno rješenje Porezne uprave po ovoj osnovi, je li iznos koji je u Vašoj imovinskoj kartici označen kao ostali prihod od druge djelatnosti (Lámfalussy Award) od 511.020 kuna, ostatak od 110.527 eura nakon plaćanja predujma poreza i prireza?

Konačno Vas molimo i to, prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, da nam predstavite izračun kojim se došlo do iznosa od 511.020 kuna koji je naveden u Vašoj imovinskoj kartici.

S poštovanjem,

Gong

Za: Hrvatska narodna banka, Zagreb

Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje.

Molim Vas da požurite postupak u tijelu javne vlasti Hrvatska narodna banka, Zagreb koje se bavi mojim zahtjevom za pristup informacijama 'Novčani dio nagrade Nagrade Lámfalussy, dodijeljene guverneru HNB-a za 2021.'.

Od zahtjeva za informacijom prošlo je nešto malo više od mjesec dana, što znači da je zakonom predviđeni rok od 15 dana prošao jer u međuvremenu nismo dobili povratnu molbu za produženjem roka od još 15 dana zbog eventualnih objektivnih okolnosti.

S poštovanjem,

Gong

Info, Hrvatska narodna banka, Zagreb

Poštovani,

Hrvatska narodna banka nema podataka da je zaprimila zahtjev za pristup informacijama na koji se pozivate.

S poštovanjem

Dubravka Budak
službenik za informiranje

Info

Direkcija za eksternu, internu i digitalnu komunikaciju • External, Internal and Digital Communications Department • Sektor komunikacija • Communications Area
• E. [HNB e-mail za zahtjeve]

HRVATSKA NARODNA BANKA • CROATIAN NATIONAL BANK
Trg hrvatskih velikana 3
HR-10000 Zagreb
www.hnb.hr

________________________________________
Ova e-poruka namijenjena je samo gore navedenom primatelju / navedenim primateljima. Neovlašteno otkrivanje, uporaba ili širenje, bilo u cijelosti ili djelomično, zabranjeni su. Ako ste ovu e-poruku primili pogreškom, molimo da odmah obavijestite pošiljatelja e-poštom i izbrišete ovu e-poruku iz svog sustava.
HNB obrađuje osobne podatke u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Više informacija možete pronaći na http://www.hnb.hr/zastita-osobnih-podataka.

This e-mail is intended only for the use of the recipient(s) named above. Any unauthorised disclosure, use or dissemination, either in whole or in part, is prohibited. If you have received this e-mail in error, please notify the sender immediately via e-mail and delete this e-mail from your system.
The CNB processes personal data in line with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). More information can be found at http://www.hnb.hr/en/protection-of-perso....

prikazati citirane dijelove

Za: Info

Poštovani, u nastavku Vam ponovo šaljem upit HNB-u odnosno guverneru HNB-a od 12.01.2023.:

Gong,
Mihanovićeva 14, Zagreb

HNB, n/r guverner Boris Vujčić

Poštovani gospodine Vujčić,

Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama molimo Vas da nam odgovorite što ste do danas učinili s novcem koji Vam je preostao nakon poreznog postupka u Republici Hrvatskoj od Nagrade Lámfalussy koju Vam je za 2021. godinu dodijelila Mađarska narodna banka za postignuća koja ste ostvarili kao guverner HNB-a "u reformi hrvatske monetarne politike što je omogućilo stabilnost hrvatske kune u odnosu na eura, posljedično i dovelo do pridruživanja Hrvatske mehanizmu ERM II", kako je HNB objavio na svojim stranicama 25. siječnja 2021.

U međuvremenu mediji u Hrvatskoj prenosili su najave o humanitarnoj donaciji kao perspektivi novčanog dijela nagrade i citirali su Vas: "Ovo tu što ću ja napraviti, ću napraviti tek nakon što platim porez."

Prema obrazloženju zaključka od 31. kolovoza 2022. Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, kojim je to tijelo odlučilo da protiv Vas po osnovi primitka novčanog dijela nagrade (110.527 eura) neće pokrenuti postupak, jer je riječ o međunarodnoj nagradi, usto već dodjeljivanoj Vašim stranim kolegama, novčani dio nagrade isplaćen Vam je 1. lipnja 2021.

U tom istom dokumentu navodi se i to da ste do donošenja tog zaključka platili predujam poreza i prireza u iznosu od 257.514,44 kuna, a da će konačnu visinu poreza utvrditi Porezna uprava nakon čega će biti moguće iskazati točan iznos koji ste doista primili temeljem nagrade Mađarske narodne banke za 2021. godinu.

U zbirnoj imovinskoj kartici obveznika na Vaše ime na stranicama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa stoji prihod u neto iznosu od 511.020 kuna, čemu je porijeklo označeno kao Lámfalussy Award i datirano sa 31. siječnja 2022.

Stoga Vas molimo da nam, također u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, odgovorite, osim na pitanje s početka ovog upita, i na sljedeća pitanja:

- Jeste li u međuvremenu primili konačno rješenje Porezne uprave po osnovi novčanog dijela Nagrade Lámfalussy?

- Ako da, o kojem iznosu je bila riječ, jeste li ga platili, koliki Vam iznos ostao na raspolaganje nakon poreznog postupka i kako ste potom postupali s preostalim iznosom?

- Ako ne, imate li informaciju od Porezne uprave kad možete očekivati konačno rješenje?

- Također ako još niste primili konačno rješenje Porezne uprave po ovoj osnovi, kako tumačite objektivnu okolnost da ga još niste primili?

- Također ako još niste primili konačno rješenje Porezne uprave po ovoj osnovi, je li iznos koji je u Vašoj imovinskoj kartici označen kao ostali prihod od druge djelatnosti (Lámfalussy Award) od 511.020 kuna, ostatak od 110.527 eura nakon plaćanja predujma poreza i prireza?

Konačno Vas molimo i to, prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, da nam predstavite izračun kojim se došlo do iznosa od 511.020 kuna koji je naveden u Vašoj imovinskoj kartici.

S poštovanjem,

Gong

Za: Hrvatska narodna banka, Zagreb

Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje.

Obraćam se sa zahtjevom da požurite postupak u tijelu javne vlasti Hrvatska narodna banka, Zagreb koje se bavi mojim zahtjevom za pristup informacijama 'Novčani dio nagrade Nagrade Lámfalussy, dodijeljene guverneru HNB-a za 2021.'.

Osnovni zahtjev za informacijom poslali smo Vam 12. siječnja ove godine. Kako je istekao zakonom predviđeni rok od 15 dana, a nismo dobili povratnu molbu za produženjem roka od još 15 dana zbog eventualnih objektivnih okolnosti, poslali smo Vam požurnicu 14. veljače.

Na nju ste istog dana odgovorili da predmetni upit niste zaprimili. Na to smo Vam ponovo poslali isti upit. No, od 14. veljače nismo dobili nikakav odgovor.

S poštovanjem,

Gong

S poštovanjem,

Gong

Info, Hrvatska narodna banka, Zagreb

Poštovani,

Hrvatska narodna banka nije zaprimila zahtjev za pristup informacijama - Novčani dio nagrade Nagrade Lámfalussy, dodijeljene guverneru HNB-a za 2021. - na koji se pozivate. Molimo Vas da nam pošaljete nam zahtjev za pristup informacijama iz kojeg je vidljivo koja se informacija traži.

S poštovanjem

Dubravka Budak
službenik za informiranje

Info

Direkcija za eksternu, internu i digitalnu komunikaciju • External, Internal and Digital Communications Department • Sektor komunikacija • Communications Area
• E. [HNB e-mail za zahtjeve]

HRVATSKA NARODNA BANKA • CROATIAN NATIONAL BANK
Trg hrvatskih velikana 3
HR-10000 Zagreb
www.hnb.hr

________________________________________
Ova e-poruka namijenjena je samo gore navedenom primatelju / navedenim primateljima. Neovlašteno otkrivanje, uporaba ili širenje, bilo u cijelosti ili djelomično, zabranjeni su. Ako ste ovu e-poruku primili pogreškom, molimo da odmah obavijestite pošiljatelja e-poštom i izbrišete ovu e-poruku iz svog sustava.
HNB obrađuje osobne podatke u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Više informacija možete pronaći na http://www.hnb.hr/zastita-osobnih-podataka.

This e-mail is intended only for the use of the recipient(s) named above. Any unauthorised disclosure, use or dissemination, either in whole or in part, is prohibited. If you have received this e-mail in error, please notify the sender immediately via e-mail and delete this e-mail from your system.
The CNB processes personal data in line with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). More information can be found at http://www.hnb.hr/en/protection-of-perso....

prikazati citirane dijelove

Za: Hrvatska narodna banka, Zagreb

Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje.

Obraćam se sa zahtjevom da požurite postupak u tijelu javne vlasti Hrvatska narodna banka, Zagreb koje se bavi mojim zahtjevom za pristup informacijama 'Novčani dio nagrade Nagrade Lámfalussy, dodijeljene guverneru HNB-a za 2021.'.

Poštovani,

Pregledom statusa e-mailova naše e-mail korespondencije utvrdili smo da su svi upiti koje smo preko portala ImamoPravoZnati poslali na službenu adresu HNB-a infonb.hr 12. siječnja i 14. veljače ove godine, doista stigli na odredište.

Riječ je o e-mail adresi koja je upisana u Registru tijela javne vlasti pri Povjereniku za informiranje.
Dokaznica o dostavi zahtjeva e-mailom vidljiva je u zapisima odlaznog e-mail poslužitelja koje kopiram niže. Pozivam vas da kontaktirate vašu IT službu ili e-mail administratora i da istražite zašto niste zaprimili e-mail sa zahtjevom za pristup informacijama, koji smo na Vaš zahtjev slali ponovno.

Vaš e-mail poslužitelj odgovorio je "250 message accepted" (što znači da je Vaš e-mail poslužitelj zaprimio poruku).

Također provjerite da e-mailovi možda nisu završili u Junk/Spam mapi. Na to pošiljatelj ne može utjecati, a Vaša je etička odgovornost da povremeno provjerite je li stroj automatizmom označio pogrešne e-mailove kao Spam/Junk.

S poštovanjem

Slijedi status prvog e-maila s upitom:

Jan 12 14:18:07 imamopravoznati postfix/pickup[27603]: A9FE13F3EC: uid=1001 from=<ppi+request-9315-[CENZURIRANO]@imamopravoznati.org>
Jan 12 14:18:07 imamopravoznati postfix/pickup[27603]: A9FE13F3EC: uid=1001 from=<ppi+request-9315-[CENZURIRANO]@imamopravoznati.org>
Jan 12 14:18:07 imamopravoznati postfix/cleanup[31010]: A9FE13F3EC: message-id=<[email address]>
Jan 12 14:18:07 imamopravoznati postfix/cleanup[31010]: A9FE13F3EC: message-id=<[email address]>
Jan 12 14:18:07 imamopravoznati postfix/qmgr[1542]: A9FE13F3EC: from=<ppi+request-9315-[CENZURIRANO]@imamopravoznati.org>, size=5520, nrcpt=1 (queue active)
Jan 12 14:18:07 imamopravoznati postfix/qmgr[1542]: A9FE13F3EC: from=<ppi+request-9315-[CENZURIRANO]@imamopravoznati.org>, size=5520, nrcpt=1 (queue active)
Jan 12 14:18:09 imamopravoznati postfix/smtp[31013]: A9FE13F3EC: to=<[email address]>, relay=cuttlefish.oaf.org.au[23.239.22.35]:2525, delay=2.1, delays=0.05/0.02/1.3/0.76, dsn=2.0.0, status=sent (250 Message accepted)
Jan 12 14:18:09 imamopravoznati postfix/smtp[31013]: A9FE13F3EC: to=<[email address]>, relay=cuttlefish.oaf.org.au[23.239.22.35]:2525, delay=2.1, delays=0.05/0.02/1.3/0.76, dsn=2.0.0, status=sent (250 Message accepted)
Jan 12 14:18:09 imamopravoznati postfix/qmgr[1542]: A9FE13F3EC: removed
Jan 12 14:18:09 imamopravoznati postfix/qmgr[1542]: A9FE13F3EC: removed

Slijedi status e-maila s upitom, ponovljenog na Vaše traženje:
Feb 14 11:28:59 imamopravoznati postfix/pickup[18518]: 997203F071: uid=1001 from=<ppi+request-9315-[CENZURIRANO]@imamopravoznati.org>
Feb 14 11:28:59 imamopravoznati postfix/pickup[18518]: 997203F071: uid=1001 from=<ppi+request-9315-[CENZURIRANO]@imamopravoznati.org>
Feb 14 11:28:59 imamopravoznati postfix/cleanup[22001]: 997203F071: message-id=<[email address]>
Feb 14 11:28:59 imamopravoznati postfix/cleanup[22001]: 997203F071: message-id=<[email address]>
Feb 14 11:28:59 imamopravoznati postfix/qmgr[22070]: 997203F071: from=<ppi+request-9315-[CENZURIRANO]@imamopravoznati.org>, size=7623, nrcpt=1 (queue active)
Feb 14 11:28:59 imamopravoznati postfix/qmgr[22070]: 997203F071: from=<ppi+request-9315-[CENZURIRANO]@imamopravoznati.org>, size=7623, nrcpt=1 (queue active)
Feb 14 11:29:01 imamopravoznati postfix/smtp[22004]: 997203F071: to=<[email address]>, relay=cuttlefish.oaf.org.au[23.239.22.35]:2525, delay=2.1, delays=0.05/0.03/1.3/0.77, dsn=2.0.0, status=sent (250 Message accepted)
Feb 14 11:29:01 imamopravoznati postfix/smtp[22004]: 997203F071: to=<[email address]>, relay=cuttlefish.oaf.org.au[23.239.22.35]:2525, delay=2.1, delays=0.05/0.03/1.3/0.77, dsn=2.0.0, status=sent (250 Message accepted)
Feb 14 11:29:01 imamopravoznati postfix/qmgr[22070]: 997203F071: removed
Feb 14 11:29:01 imamopravoznati postfix/qmgr[22070]: 997203F071: removed

S poštovanjem,

Gong

Info, Hrvatska narodna banka, Zagreb

1 privitaka

  • Attachment

    101 880 23 3 Udruga GONG Zagreb Ulica Antuna Mihanovi a 14 RJE ENJE broj 805 XVI 21 R 2023 od 04.04.2023..pdf

    1.7M Download View as HTML

Poštovani,
vezano za Vaš zahtjev za pristup informacijama, u prilogu Vam dostavljamo Rješenje koje Vam je upućeno i putem preporučene pošte.

S poštovanjem,

Info

Direkcija za eksternu, internu i digitalnu komunikaciju • External, Internal and Digital Communications Department • Sektor komunikacija • Communications Area
• E. [HNB e-mail za zahtjeve]

HRVATSKA NARODNA BANKA • CROATIAN NATIONAL BANK
Trg hrvatskih velikana 3
HR-10000 Zagreb
www.hnb.hr

________________________________________
Ova e-poruka namijenjena je samo gore navedenom primatelju / navedenim primateljima. Neovlašteno otkrivanje, uporaba ili širenje, bilo u cijelosti ili djelomično, zabranjeni su. Ako ste ovu e-poruku primili pogreškom, molimo da odmah obavijestite pošiljatelja e-poštom i izbrišete ovu e-poruku iz svog sustava.
HNB obrađuje osobne podatke u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Više informacija možete pronaći na http://www.hnb.hr/zastita-osobnih-podataka.

This e-mail is intended only for the use of the recipient(s) named above. Any unauthorised disclosure, use or dissemination, either in whole or in part, is prohibited. If you have received this e-mail in error, please notify the sender immediately via e-mail and delete this e-mail from your system.
The CNB processes personal data in line with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). More information can be found at http://www.hnb.hr/en/protection-of-perso....

Za: Info

Hvala Vam na odgovoru.

S poštovanjem,

Gong