Obilježavanje 100. obljetnice Građevinskog fakulteta u Lisinskom

Zahtjev za pristup informacijama od Miroslav Schlossberg za Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

1. Ukupne troškove obilježavanja 100. obljetnice Građevinskog fafulteta Sveučilišta u Zagrebu koji se održao u Lisinskom na dan 16. listopada 2019. (https://www.grad.unizg.hr/[email protected]=2ai6e#news_...)

2. Broj pozvanih gostiju (koliko je bilo pozvanih) te samo ukoliko raspolažete s informacijom i koliki je bio broj gostiju / sudionika koji su došli na sam događaj u koncertnu dvoranu Vatroslava Lisinskog.

3. Informaciju o programu odnosno rasporedu događaja na dan 16. listopada 2019. u dvorani V. Lisinski - dostavite program/plan/raspored.

4. Dostavite tekst poziva koji ste dostavili pozvanim gostima u pozivnici.

Molim vas odgovor elektronskim putem na ovu adresu.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Glavni tajnik KBF,

Poštovani

vraćam Zahtjev dostavljen na pogrešnu adresu.

S poštovanjem

Verica Švaco, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet

2 privitaka

Poštovani,

 

U privitku dostavljamo odgovor na upit od 21.10.2019. Molimo potvrditi
primitak e-mail-a.

 

S poštovanjem,

 

Verica Švaco, dipl. iur., službenik za informiranje

 

Sveučilište u Zagrebu

Građevinski fakultet

Fra Andrije Kačića Miošića 26

4639-217

[1]Description: logo_grad

 

References

Visible links

Verica Švaco, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet

1 privitaka

Poštovani,
U privitku dostavljamo odgovor na upit od 21.10.2019. Molimo potvrditi primitak e-mail-a.

S poštovanjem,

Verica Švaco, dipl. iur., službenik za informiranje

Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Fra Andrije Kačića Miošića 26
4639-217

prikazati citirane dijelove

Verica Švaco, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet

2 privitaka

Poštovani,

 

U privitku dostavljamo odgovor na upit od 21.10.2019. Molimo potvrdu
primitka e-mail-a.

 

S poštovanjem,

 

Verica Švaco, dipl. iur., službenik za informiranje

 

Sveučilište u Zagrebu

Građevinski fakultet

Fra Andrije Kačića Miošića 26

4639-217

[1]Description: logo_grad

 

References

Visible links

Miroslav Madžarac,

Test.

 

Lijep pozdrav!

 

--

Miroslav Madžarac, struč. spec. ing. techn. inf.

Stručni savjetnik

Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet

Kačićeva 26, 10000 Zagreb

tel. 01/4639-527

 

Miroslav Schlossberg

Za: Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet

Hvala vam!

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg